Työsopimus – muista ainakin nämä asiat!

Työsopimusta tehdessä on syytä olla tarkkana. Kyse on ehdoista, joilla sitoudut työtä tekemään. Ennen kuin laitat nimen paperiin, käy vielä läpi pääasiat työsopimuksen tekemisestä, ehdoista ja niiden muuttamisesta.

Kuvateksti
kuva: iStock

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimuksen voi laatia eri tavoin, myös suullisesti. Käytännössä työsopimus tehdään usein kirjallisena. Myös työehtosopimuksissa on monesti sovittu, että työsopimukset tehdään kirjallisena, ellei perustellusta syystä sovita toisin.

Kirjallinen työsopimus on niin työntekijän kuin työnantajankin etu. Kirjallisesta työsopimuksesta voi helposti tarkistaa, että työsopimus on tehty ja mitä siinä on sovittu. Jos työsopimusta ei tehdä kirjallisesti, laki ja useat työehtosopimukset velvoittavat antamaan kirjallisen selvityksen eräistä työnteon keskeisistä ehdoista.

Varsinkin keikkailijan kannattaa varmistaa, onko kyse työsopimuksesta ensinkään. Työnantaja saattaa nimittäin tarjota työsopimuksen sijaan ns. raami- tai runkosopimusta, jonka puitteissa jokainen keikka muodostaa oman määräaikaisen työsuhteensa. Tällä voi olla vaikutuksia muun muassa sairausajan palkanmaksuun.

Työsopimuksen ehdot

Ihan mistä vain ei voi sopia, sillä laki ja työehtosopimukset rajoittavat sopimusvapautta. Laissa on säädetty esimerkiksi työntekijän oikeudesta perhevapaisiin, työehtosopimuksissa on puolestaan sovittu perhevapaiden palkallisuudesta. Lain ja työehtosopimuksen määräämää vähimmäistasoa huonommista ehdoista ei voi työsopimuksella sopia.

Ihan kaikesta ei kannata sopia, vaikka laki tai työehtosopimus sen sallisikin. Esimerkiksi lisätyöhön voi pätevästi sitoutua etukäteen työsopimuksella. Jos suostut työsopimuksessa tekemään lisätyötä, voit kieltäytyä lisätyöstä vain työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä perustellusta henkilökohtaisesta syystä.

Sopimalla työsuhteen ehdoista tarkasti voit välttyä siltä, että myöhemmin syntyy erimielisyyttä sopimusehtojen tulkinnasta. Esimerkiksi työtehtävät voidaan luetella työsopimuksessa yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi, jolloin on selvää, mitä työnkuvaasi kuuluu. Jos taas sitoudut työsopimuksella tekemään myös ”muita työnantajan osoittamia tehtäviä”, työnantaja voi paljon vapaammin määrätä työtehtävistäsi työnjohto-oikeutensa puitteissa.

Työsopimuksen muuttaminen

Työsopimuksesta tai siinä sovituista ehdoista ei voi perääntyä vain siksi, että mieli muuttuu. Esimerkiksi määräaikainen työsopimus sitoo yleensä puolin ja toisin koko määräaikaisuuden sovitun keston ajan.

Yhdessä voidaan toki aina sopia työsopimuksen muuttamisesta. Kyse on kuitenkin oltava aidosta sopimisesta. Työnantaja ei voi esimerkiksi vaatia sinua tekemään uutta työsopimusta tai siirtää sinua pysyvästi toiseen työntekopaikkaan, kuin mihin olet työsopimuksella sitoutunut.

Yksipuolisesti työnantaja voi muuttaa työsopimuksessa sovittua ehtoa olennaisesti ja pysyvästi vain irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa käyttäen. Jos siis työnantaja ilmoittaa esimerkiksi alentavansa työsopimuksen mukaista palkkaasi, varmista, että käsillä on laillinen syy irtisanoa työsopimus ja että muutokset tulevat voimaan vasta irtisanomisajan kuluttua. Tässä vaiheessa kannattaa myös kääntyä oman luottamushenkilön puoleen.

Muistilista työsopimuksen solmijalle

  • Älä hätäile! Perehdy rauhassa työsopimukseen ja sen ehtoihin. Mitä sovitaan esimerkiksi palkasta tai koeajasta?
  • Älä pelkää kysyä! Jos jokin asia työsopimuksessa mietityttää, pyydä työnantajaa selventämään, mistä on kyse. Tarvittaessa voit kysyä lisäaikaa työsopimukseen tutustumista varten. Tehyn työelämäoppaasta löydät vastauksia moniin työsuhdetta koskeviin kysymyksiin.
  • Älä jää yksin! Jos tuntuu, että tarvitset apua, ota yhteyttä luottamushenkilöösi tai Tehyn asiointipalveluun.


Turvaa työelämään – liity Tehyyn

Kun olet Tehyn jäsen, sinun ei tarvitse selvittää yksin vaikeita asioita. Liity nyt jäseneksi, saat apua ja turvan työelämään. Saat myös iloa ja energiaa!

Liity tästä