Terveydenhuollon kriisi uhkaa Eurooppaa

Globaali hoitajapula, kasvavat terveysuhat ja geopoliittisesti epävakaa tilanne, sota Ukrainan ja Venäjän välillä, asettavat Euroopan turvallisuuden koetukselle ja edellyttävät terveydenhuollon toimintakyvyn parantamista. Siksi ei ole merkityksetöntä keitä äänestämme Euroopan unionin vaaleissa edustajiksimme.

Kuvateksti
kuva: Leena Louhivaara / iStock

Covid-19-pandemiasta saadut opit toivat esille terveydenhuollon puutteet. Erityisesti vahvan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän rooli merkitys korostui.

Tulevien europarlamentaarikkojen tulisi tehdä työtä vahvan julkisen sektorin puolesta, jotta tuleviin kriiseihin pystytään vastaamaan riittävän nopeasti ja kansalaiset saavat hoitoa.

Tarvitaan määrätietoisia toimia terveydenhuollon kriisin ratkaisemiseksi digitalisaation, henkilöstön liikkuvuuden ja työsuojelun sekä rajat ylittävien terveysuhkien liittyvän sääntelyn alueilla.

Hoitajapula vaikuttaa merkittävästi hoidon saatavuuteen

Hoitajapula ei ole vain Suomen ongelma, vaan koko Euroopan. Henkilöstön vähäisyys heikentää vakavasti terveydenhuollon laatua ja saatavuutta.

EU:n on vahvistettava työsuojelusääntelyä, jotta sote-ala on houkutteleva jatkossakin koulutetulle hoitohenkilöstölle.

Koska kilpailu osaavasta henkilöstöstä eri maiden kesken on kova, on unionin päättäjien määrätietoisesti edistettävä eettisen rekrytoinnin periaatteita. Nyt vaaleissa valittavien EU-parlamentaarikoiden on vaikutettava siihen, että köyhemmät maat eivät kärsi, jos rekrytoimme näiden maiden hoitajat töihin. Kuuluuhan unionin vahvoihin ja kantaviin periaatteisiin oikeudenmukaisuus.

Sote-alan psykososiaalisia riskejä on vähennettävä

Psykososiaalinen kuormittuneisuus on lisääntynyt voimakkaasti sosiaali- ja terveysalalla. Viimeistään nyt tarvitaan konkreettisia toimia, joiden avulla kuormitusta voidaan vähentää.

Tulevien europarlamentaarikkojen tulisi työskennellä yhteisten direktiivien luomiseksi, jotka vähentävät näitä riskejä ja parantavat työntekijöiden hyvinvointia. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi parempia työterveyshuollon palveluja ja työympäristön kehittämistä tukevia säädöksiä.

Valitettavasti hoitajiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt merkittävästi meillä ja muualla. Aloitimme viime syksynä Tehyssä Nyrkkisääntö-kampanjan, jolla vastustamme hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Väkivallan kitkeminen pois sote-alalta on myös EU-päättäjien asia.

Digitaalinen murros vaatii varovaisuutta

Teknologian kehitys tuo valtavasti mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Siksi digitaalinen murros pitää toteuttaa hallitusti.

Tietoturvan ohella myös informaatiovaikuttamiseen ja hybridiuhkiin on varauduttava.

Sähköisiä potilaskertomusjärjestelmiä koskevaa sääntelyä on kehitettävä yhdessä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa potilaiden tietosuojasta huolehtien.

Euroopan terveysdata-avaruuden (EHDS) toimeenpano edesauttaa terveysalan tutkimusta ja helpottaa potilaiden liikkuvuutta luomatta uusia esteitä.

EDHS:n toimeenpano edesauttaa terveysalan tutkimusta ja helpottaa potilaiden liikkuvuutta luomatta uusia esteitä, mutta se vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa, jotta potilaiden tiedot pysyvät turvassa ja palvelut paranevat.

Ilmastonmuutos haastaa eurooppalaisen terveydenhuollon

Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin uhka, mutta sen terveysvaikutusten ehkäisy on jäänyt keskustelussa taka-alalle.

Ennen näkemättömät helleaallot ja ilmastosta riippuvaiset tartuntataudit uhkaavat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia.

Terveyssektorin on osallistuttava ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyyn: sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden energiatehokkuutta on parannettava, kierrätystä edistettävä ja lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet on hankittava ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Äänestä ja vaikuta!

Jokaisella äänellä on merkitystä, kun muovaamme Euroopan unionin tulevaisuutta.

On tärkeää, että jokainen meistä äänestää ja vaikuttaa siihen, millaiseksi unioni kehittyy. Äänestäminen on voimakas keino suojella ja edistää demokratiaa, sekä varmistaa, että EU:n arvot ja periaatteet heijastavat kansalaisten tahtoa.

Tehdään yhdessä töitä paremman, oikeudenmukaisemman ja turvallisemman Euroopan puolesta!

Europarlamenttivaalit pidetään Suomessa kesäkuun 9. päivä. Ennakkoäänestys alkaa Suomessa ja 29.5. ja päättyy 4.6. Ulkomailla ennakkoäänestys alkaa 29.5., mutta päättyy jo 1.6. 

Tehy ja Lääkäriliitto järjestävät maanantaina 27.5. klo 9 - 11 EU-vaalipaneelin "Terve Eurooppa - Terveyden tekijöiden vaalipaneeli", jota voit seurata etänä. Katso linkki tilaisuuteen ajankohtaisuutisesta.