Pieni kertaus, mitä sovittiin?

Valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen mukaan sovittiin, että hoitajille tulevat sovittelulautakunnan 10.5.2022 tekemän ratkaisuehdotuksen mukaiset palkankorotukset (yht. 6,3 %), kunta- ja hyvinvointialojen palkkauksen kehittämisohjelma (5 %) sekä valtakunnansovittelijan 2.10.2022 antaman ratkaisuehdotuksen mukainen 6 % korotus, joka jakautuu kolmelle vuodelle. Kerrataan vielä mitä tämä kokonaisuus tarkoittaa käytännössä.

Tuo 6 % korotus jakautuu vuosille 2023-2025 seuraavasti:

2023                  1,5%

2024                  2,5%

2025                  2%

Yhteensä sovitut korotukset ovat KT:n tiedotteen mukaan 18,5 %.

Vuosien 2023-2025 maksettavaa 6 % korotusta ei ole sovittu Jukon, Jaun ja KT:n kesäkuussa tekemässä sopimuksessa.

6 % korotus ei ole ns. palkkaharmonisointirahaa. Se on ihan samanlaista rahaa kuin sovintolautakunnan ratkaisuehdotuksessa sovittu 5 % korotus. Palkkaharmonisoinnille ei ole korvamerkitty mitään erillistä rahoitusta - ei Markku Jalosen rahapussissa eikä valtion budjetissa. Valtio on taannut sen, että kaikki palkkaharmonisoinnista aiheutuvat kustannukset katetaan. Ja näinhän sen on tehtävä, koska laki sitä edellyttää.

Kukaan ei tiedä, kuinka paljon palkkaharmonisointi maksaa. KT on toki esittänyt oman arvionsa palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutuksesta, mutta tuo arvio on vain yksi muiden joukossa. Sovintoehdotuksestakin ilmenee, että tämä on puhtaasti KT:n alustava arvio – ei neuvotteluosapuolien yhteinen näkemys.    

Ilman Tehyn ja SuPerin sopimusta hoitajat ja muut SOTE-sopimuksessa olevat (myös JHL:n ja JUKOn jäsenet) eivät saisi takuuvarmasti 6 % lisäkorvauksia kolmelle vuodelle. Vain sopimuksessa olevat prosentit työnantaja on velvollinen maksamaan ja vain sopimuksessa sovittujen prosenttien maksamista ammattiliitot voivat valvoa.

Helsinki ja HUS eivät ole palkkaharmonisoinnin piirissä lainkaan. Näillä työnantajilla ei siis ole minkäänlaista lakisääteistä velvollisuutta harmonisoida palkkoja. Tämä johtuu siitä, että ko. alueilla ei ole tapahtunut liikkeenluovutusta.  Silti myös nämä työnantajat joutuvat maksamaan 6 % ylimääräiset korotukset kolmen seuraavan vuoden aikana. Mitä ihmeen palkkaharmonisointirahaa tämä muka on?

Monilla hyvinvointialueilla suuret palkkaharmonisoinnit on jo toteutettu, eikä harmonisoitavia palkkoja juuri ole. Myös näillä alueilla 6 % korotukset tulevat maksuun täysimääräisinä. Tämäkään ei voi olla palkkaharmonisointirahaa.

On kovin harhaanjohtavaa sanoa, että Tehyn ja SuPerin palkkaratkaisu olisi palkkaharmonisointia. Sinänsä on ymmärrettävää, että KT haluaa asian näin muotoilla. KT oletettavasti pelkää ratkaisun leviävän myös muihin kunta-ala sopimuksiin. Silti pitäisi puhua asioista oikeilla nimillä, kun toimitaan virkavastuulla.

Valtakunnansovittelijan ratkaisuehdotuksessa on todettu selkeästi, että 6% on sovittu käytettäväksi palkkojen yhteensovittamiseen, palkkauksen kehittämiseen ja /tai palkkausjärjestelmien käyttöönottoon. Käyttötarkoitus jää sovittavaksi paikallisesti. Rahaa voidaan käyttää siis kolmeen erilaiseen tarkoitukseen. Koko 6 % työnantajan on kuitenkin käytettävä jokaisella hyvinvointialueella, HUS-alueella ja Helsingissä.   

KT ja hoitajajärjestöt ovat sopineet uuden palkkausjärjestelmän neuvottelemisesta ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024. Uusi palkkausjärjestelmä vaatii rahoitusta. Tällaista rahoitusta ei ennen Tehyn ja SuPerin 3.10.2022 tekemää ratkaisua ole ollut olemassa. Nyt tehdyssä sopimuksessa rahoitus on lyöty lukkoon ja palkkausjärjestelmäuudistus voidaan toteuttaa.

Vahva veikkaukseni on, että JUKO ja JAU tulevat tekemään KT:n kanssa ihan samanlaisen sopimuksen kuin Tehyn ja SuPerin neuvottelema sopimus on. Jos JUKOn ja JAUn mielestä 6 % korotukset kaikille hyvinvointialueille, HUS:lle ja Helsingille ovat tulossa jo muutenkin kolmen vuoden aikana, niin eipä heillä taida olla mitään syytä kopioida hoitajien sopimusta. Jännä nähdä, miten käy.

Tehyn ja SuPerin neuvottelutavoitteena oli parantaa palkkausta ja työehtoja. Mielestämme tämä ratkaisu toteuttaa molempia. Ja toki työtä jatketaan seuraavalla neuvottelukierroksella.