Kuntasektorilla neuvotellaan kahdesta eri työehtosopimuksesta (KVTES ja SOTE-sopimus). Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Juko ja JAU sopivat kesäkuussa erillisen ratkaisun kunta-alalle. Tehy ja SuPer eivät ole tässä sopimuksessa mukana, joten työrauhavelvoitetta ei ole. Neuvotteluja käydään nyt valtakunnansovittelijan johdolla. 

Työtaisteluohjeet

*

Tilapaisen siirron kielto kunta-alalla

Tehy ja SuPer ovat julistaneet 14.9. koko kuntasektoria koskevan tilapäisen siirron kiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla.

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. 

Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten. Tehyläinen ei saa eikä hänen tarvitse allekirjoittaa tai hyväksyä mitään työnantajan esittämää asiakirjaa, joka liittyy mihinkään liiton asettaman työtaistelun noudattamiseen.

Jos työnantajan edustaja uhkailee esimerkiksi palkan maksamatta jättämisellä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi omalle luottamusmiehelle tai Tehyyn asiointipalvelun kautta.

*

Joukkoirtisanoutuminen

Tehyn valtuusto päätti 14.9. toimeenpanna erikoissairaanhoitoon kohdistuvan joukkoirtisanoutumisen myöhemmin ilmoitettavissa kohteissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tehy ottaa yhteyttä joukkoirtisanoutumiseen mukaan valittujen kohdeorganisaatioiden tehyläisiin. On erittäin tärkeää, että jokaisen tehyläisen yhteystiedot ovat ajan tasalla Tehyn jäsenrekisterissä.

Joukkoirtisanoutuminen toimeenpannaan syksyn tai talven aikana, kuitenkin 31.3.2023 mennessä. Tehy päättää tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin.

Lue tarkempia ohjeita oheisesta oppaastamme.

*

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalle 20.4. alkaen, joka on voimassa toistaiseksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia Tehyn ja SuPerin jäseniä.

Lue tarkempia ohjeita oheisesta oppaastamme.

Pakkotyölaki

Pakkotyölain vaikutukset tehyläisiin

Eduskunta hyväksyi 19.9.2022 määräaikaisen lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana, eli ns. pakkotyölain.

Tehy on julistanut tilapäisen siirron kiellon ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille. Työnantaja ei voi pakkotyölain nojallakaan muuttaa tehyläisen työtehtäviä, työskentelypaikkaa tai vahvistettua työvuoroluetteloa em. kieltojen ollessa voimassa.

Lue tarkempia ohjeita oheisesta oppaastamme.

Tehyläiset

Tehyn ja SuPerin lakot

Teho-osastojen lakot

Käräjäoikeus on antanut päätökset, joilla Tehyä ja SuPeria kiellettiin aloittamasta lakkoja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Kiellon tehosteeksi Tehylle ja SuPerille on kummallekin määrätty miljoonan euron uhkasakko jokaisen lakon osalta, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. 

Tehyn toimet ovat aina laillisia. Tehyn ja SuPerin hallitukset päättivät 15.9. toimia turvaamistoimipäätöksen mukaisesti. Tästä seuraa, että järjestöt eivät aloita käräjäoikeuden kieltämiä seuraavia lakkoja:

  • vuorokauden lakko alkaen maanantaina 19.9.2022 klo 00.01 Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikössä,
  • neljän vuorokauden lakko alkaen tiistaina 20.9.2022 klo 00.01 Turun yliopistollisen keskussairaalan toimenpide- ja kivunhoitopalvelujen (Totek) teho-osastolla ja
  • neljän vuorokauden lakko tiistaina 27.9.2022 klo 00.01 Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoitoyksikössä.

Edellä mainituissa lakkokohteissa työskentelevien tehyläisten tulee mennä töihin työvuoroluettelon mukaisesti. 

Helsingin kaupunki – kotihoito 

Helsingin Käräjäoikeus antoi 19.9. päätöksen, jolla Tehyä ja SuPeria kiellettiin aloittamasta lakkoa Helsingin kaupungin eteläisessä kotihoitoyksikössä. Neljän vuorokauden mittainen lakko piti alkaa tiistaina 20.9.2022 klo 00.01.

Tehyn toimet ovat aina laillisia. Tehyn ja SuPerin hallitukset päättivät toimia turvaamistoimipäätöksen mukaisesti. Tästä seuraa, että järjestöt eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa. Siellä työskentelevien tehyläisten tulee mennä töihin työvuoroluettelon mukaisesti.

Oulun kaupunki – kotihoito 

Tehy ja SuPer antoivat 29.8.2022 lakkovaroituksen Oulun kaupungille. Järjestöt toimeenpanevat neljän vuorokauden lakon Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on siirsi tämän lakon alkua kahdella viikolla. Laki työriitojen sovittelusta edellyttää, että lakkojärjestön tulee vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämän lakon alkamishetki vielä erikseen. Lakon tulee alkaa kolmen vuorokauden kuluessa ajankohdasta, jonka työministeri on siirrossa määritellyt aikaisimmaksi mahdolliseksi alkamisajankohdaksi.

Tehy ja SuPer ilmoittivat, että Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidon neljän vuorokauden mittainen lakko alkaa tiistaina 27.9.2022 klo 00.01.

Hakukielto ja tilapäisen siirron kielto

Kaikkiin lakkokohteisiin on julistettu myös hakukielto sekä tilapäisen siirron kielto. Se tarkoittaa sitä, että kukaan tehyläinen ei hae tai ota vastaan niissä avoinna olevaa työtä, eikä siirry niihin töihin myöskään muista yksiköistä. Lue tarkempia ohjeita oheisesta lakko-oppaastamme.

*

Apua ongelmatilanteissa

Lue tarkasti tältä sivulta löytyvät ohjeet. Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan asiaan, ole yhteydessä luottamusmieheesi, ammattiosastoosi tai asiantuntijoihimme sähköisen asiointipalvelun kautta. Viestejä käsitellään päivittäin.

Puhelinpalvelut

Jäsenpalvelu auttaa jäsenyyteen liittyvissä asioissa (esim. jäsenyys, Tehyyn liittyminen, jäsenmaksut). Jäsenpalvelun tavoitat numerosta +358 9 5422 7200

Työsuhteeseen liittyvissä asioissa (esim. lakon ajalle sovitut vapaat, sairasloma, työvuorot työtaistelun aikana) auttaa edunvalvonnan puhelinpalvelu. Heidät tavoitat numerosta +358 9 5422 7100.

Puhelinpalveluiden ajantasaiset aukioloajat löydät täältä.

Liity joukkoon!

Meissä on yhteistä rohkeutta ja tahtoa toimia. Liity sinäkin jäseneksi nyt!

Liity Tehyyn!