Mitä varhaiskasvatuksen sopimusratkaisu sisältää?

Kuntien varhaiskasvatuksen työntekijöille tulee nyt tehdyllä sopimusratkaisulla keskimäärin 11,3 % palkankorotukset.

Kuvateksti
kuva: Jussi Tuokkola

Palkankorotukset koostuvat monista elementeistä

Sopimuskauden ns. normaalit palkankorotukset:

  • Jo kesäkuussa maksettiin kaikille 2 % yleiskorotus
  • lokakuussa tuli toinen yleiskorotus 0,5 %
  • 1.6.2023 yleiskorotus 1,5 % ja sen lisäksi paikallisesti neuvoteltava 0,4 % palkankorotus
  • 1.6.2024 yleiskorotus 1,5 % ja paikallinen erä 0,4 %

Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotukset voivat yllä olevasta vielä noustakin, sillä niitä verrataan eräiden yksityisen sektorin palkankorotuksiin ns. perälautamääräyksen mukaan. Mikäli verrokkialoilla sovitaan yli 1,9 % korotukset, valuvat ne KVTES:iin. On hyvin oletettavaa, että näin tulee tapahtumaan inflaatiokehitys huomioiden.

Koko kunta-alaa koskeva palkankehitysohjelma tulee edellä mainittujen sopimuskorotusten päälle. Sen mukaiset palkankorotukset ovat

  • 1.6.2023 1,2 %
  • 1.2.2024 0,4 %
  • 1.6.2024 0,6 %
  • 1.6.2025 0,8 %
  • Lisäksi vuodelle 2026 on sovittu 0,8 % erä ja vuodelle 2027 1,2 %:n erä.

Kunta-alan palkankorotusten yhtenä käyttötarkoituksena on mm. työvoimansaatavuus.

Silti varhaiskasvatuksen tehyläisiä kuntasektorilla harmittaa – ja syystä! Valtakunnansovittelijan sopimusratkaisu ei sisältänyt varhaiskasvatuksen osalta samaa lisäpalkkaohjelmaa kuin minkä soteala sai. Tehy ja SuPer vaativat ihan samanlaisia korotuksia sekä sote- että vaka-alojen hoitajille. Valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksessa ei silti ollut erillistä lisäpalkkaohjelmaa kuntien varhaiskasvatuksen työntekijöitä koskien, vaikka päiväkodeissa on yhtä lailla pula henkilöstä.

Tehy ja SuPer neuvottelivat 6 % lisäkorotukset SOTE-sopimukseen. Meidän käsityksemme mukaan JUKO ja JAU ovat tehneet KT:n kanssa pöytäkirjan, jossa on todettu, että nämä SOTE-sopimukseen sovitut korotukset tulevat automaattisesti varhaiskasvatukseen.

”Mikäli Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa SOTE-sopimuksen palkankorotukset ja muut kustannusvaikutteiset ratkaisut ovat tässä sopimuksessa sovittuja suurempia, ne ulotetaan koskemaan kaikkia palkansaajia SOTE-sopimuksessa. Samat palkankorotukset ja kustannusvaikutteiset ratkaisut ulotetaan koskemaan myös KVTES liitteen 5 varhaiskasvatushenkilöstöä ja OVTES Osion G henkilöstöä.”

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi 6.10.2022 Ylen Politiikkaradion suorassa lähetyksessä pitävänsä tätä hyvänä asia, niin pitääkin tulla. Hän myös totesi, että me Tehyssä kyllä tuemme ajatusta, että samat korotukset kuuluvat varhaiskasvatuksen hoitajille ja opettajille ja muistutti, ettei ole mitään perustetta jättää naisvaltaista ja palkkakuopassa olevaa varhaiskasvatusta korkeampien sopimuskorotusten ulkopuolelle. Samassa lähetyksessä Tehyn puheenjohtaja myös ehdotti OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murrolle, että ”eiköhän meidän kannattaisi yhdessä rintamassa vaatia KT:ta noudattamaan sopimusehtoanne”. Jäämme nyt odottamaan tätä sopimustulkintaa ja ratkaisua.

KVTES:iin tuli muutamia parannuksia, jotka näkyvät päiväkotien arjessa. Jo kaksi sopimuskautta on tehty töitä KVTES:n palkkausjärjestelmän muuttamiseksi. Nyt ollaan jo määräysten testausvaiheessa. Uudet palkkauksen ns. kokeilumääräykset voidaan ottaa työpaikalla määräajaksi käyttöön, jos siitä sovitaan työnantajan ja ammattiosaston kesken. Lastenhoitajan palkkausta nostavana elementtinä tulisi tällöin näkyä ainakin se, jos lapsiryhmään kuuluu erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi tai jos tehtäviin kuuluu vastuuta lääkehoidosta. Myös kiertävän lastenhoitajan tehtävä ja ympärivuokautinen hoito ovat vaativampia tehtäviä, jonka tulee näkyä palkassa. Lisäksi kokeiluun voidaan ottaa mukaan paikallisesti sovittavia kriteerejä, jotka nostavat tehtävän vaativuutta ja palkkaa. Jos palkkausmääräysten paikalliset kokeilut onnistuvat, voidaan uudet määräykset ottaa pysyvästi käyttöön.

Yksi varhaiskasvatuksen iso ongelma on tehyläisten mukaan se, että työvuoroluetteloa muutetaan jatkuvasti. Työvuoroluetteloa ”hienosäädetään” lasten hoidon tarpeiden muuttuessa. Taustalla vaikuttaa se, että henkilöresurssit on vedetty niin tiukille. Se johtaa myös siihen, että työntekijät eivät useinkaan ehdi pitämään työpäivän aikana lepotaukoja lainkaan. Työvuoroluettelon jatkuva vekslaus ja taukojen pitämättömyys heikentää työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Tähän ongelmaan päästään pureutumaan varhaiskasvatuksen työaika-asioita pohtivassa työryhmässä tällä sopimuskaudella.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työ on vaativaa ja sisältää hoidon lisäksi myös kasvatuksen tehtäviä. Tämä näkyy nyt myös lastenhoitajan hinnoittelutunnuksessa, jonne on lisätty sanat ”kasvatuksen tehtäviä”. Lisäksi KVTES:n liitteeseen 5 on lisätty uusi varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnus.

Työ varhaiskasvatuksen eteen jatkuu tulevaisuudessakin. Mitä parempaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen hoitajien liitot Tehy, SuPer, JHL ja JUKO tekevät - sitä parempia työehtoja voimme vaka-alalle saavuttaa.