#MeidänKaikkienAsia: Yksityissektorin työehtosopimusneuvottelut alkavat porrastetusti

Tänä keväänä neuvotellaan sote- ja varhaiskasvatusalan palkkauksesta ja muista työehdoista. Hoitajapulasta on tullut vakava ongelma, joka ei ratkea, ellei alan palkkausta ja työoloja paranneta. Niiden saaminen kuntoon on kaikkien suomalaisten yhteinen asia. #MeidänKaikkienAsia -blogisarjassa Tehyn asiantuntijat kertovat neuvotteluista ja niiden taustoista.

Julkisuudessa on jo laajasti uutisoitu sote-alan julkisen sektorin (SOTE-sopimuksen ja KVTES:n) neuvotteluista.

Neuvotteluja ei käydä pelkästään SOTE-sopimuksesta, sillä tehyläisistä noin 20 % työskentelee yksityisellä sektorilla. Yksityisen sote-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät portaittain.

Työehtosopimukset päättyvät helmi- maalis- ja huhtikuun lopulla. Sote-sopimus ja KVTES sekä Avaintan, YTHS:n ja Seuren työehtosopimukset päättyivät helmikuun lopussa. PlusTerveys Oy:n, Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Työterveyslaitoksen työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa. TPTES, SOSTES ja Ensihoitopalvelualan työehtosopimus päättyvät huhtikuun lopussa.

*


Terveyspalvelualan työehtosopimus (mm. yksityiset sairaalat, lääkäriasemat, työterveys, kliiniset laboratoriot) ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (yksityinen hoiva: vanhukset, lapset, nuoret vammaiset) päättyvät vasta 30.4.2022. Näiden suurten työehtosopimusten neuvottelut käynnistyvät vasta myöhemmin keväällä maaliskuussa.

Toistaiseksi työehtosopimusneuvotteluissa käsitellään kuluvalla sopimuskauden työryhmiä sekä normaalin neuvottelumenettelyn mukaisesti esimerkiksi työehtosopimuksen tulkintariitoja.

Tehyssä kehotamme jäseniä tarkistamaan ja korjaamaan jäsentiedot (omat yhteystiedot, työnantajatiedot). Tämä on tärkeää, jotta saatte omaan työehtosopimukseen liittyvät kohdennetut jäsenviesti. Tämän voit tehdä kätevästi Tehyn asiointipalvelussa tai Tehyn mobiilisovelluksessa.

Seuraa neuvottelukierrosta www.tehy.fi/neuvottelukierros