Kuva: iStock

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla rikotaan työehtosopimusta ja vääristetään kilpailua

Yksityisen sektorin edunvalvonnan suurin ongelma on, että alan suuret toimijat ovat haluttomia noudattamaan työehtosopimusta. Suurten työnantajien yhteisenä linjana on, että ”meillä ei ylityöstä makseta”. 

Yritysten tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon voittoa. Voittoa saadaan, kun säästetään suurimmista kuluista. Säästökohteina ovat usein työntekijät ja palvelun laatu.

Henkilöstökuluista säästetään esimerkiksi siten, että sairastuneelle ei hankita sijaista. Näin ollen yksityisessä vanhuspalvelussa, varhaiskasvatuksessa ja vammaispalveluissa tehdään töitä vajailla henkilöstömitoituksilla. Koska sijaisia ei hankita, työvuorot venyvät. Tällöin työnantaja painostaa työntekijää jäämään ylityöhön. Tehdystä ylityöstä ei työnantaja kuitenkaan halua maksaa. Sen sijaan työntekijöitä painostetaan tasaamaan tehdyt tunnit ns. tunti-tunnista korvauksella.

Henkilöstökuluista säästäminen vaikuttaa asiakkaan saaman hoidon laatuun. Lapset, vanhukset, mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset ovat taakan kantajia, kun yritykset tavoittelevat voittoa. Keskeistä on, että suurten työnantajien menettely vääristää kilpailua. Jokainen palveluntuottaja joutuu vuorollaan vähentämään hinnastaan henkilöstökustannuksia ja ylityökorvauksia. Muutoin kilpailutusta ei voiteta.

Poliittisten päättäjien olisi ymmärrettävä, kuinka vakavaksi ongelmat ovat muodostuneet. Henkilöstömitoitusten rikkominen heijastuu välittömästi palvelun laatuun ja hoidon tasoon.  On ilmeistä, että yritysten omavalvonta on toimimatonta. Viranomaisvalvonta on ruuhkautunut ja tarvitsee lisäresursseja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden palkkataso on matala verrattuna työn vaativuuteen. Tehyssä vaadimme työnantajilta ryhtiliikettä ja vastuullista toimintaa. Ennen soten alkamista on viimeiset hetket ryhtyä rehdisti noudattamaan työehtosopimuksessa sovittuja ja laissa säädettyjä velvoitteita. Motivoituneiden ja osaavien sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden työ on ymmärrettävä yrityksen keskeiseksi kilpailuvaltiksi, ei säästökohteeksi.

Samalla kannustamme jäseniämme puuttumaan epäkohtiin ja ottamaan yhteyttä luottamusmieheen. Tehyn tehtävänä on saada suomalaisesta työelämästä parempi.

Yksityissektorin tehyläinen, tule syksyn koulutuksiin keskustelemaan edunvalvonnasta ja ammatillisista aiheista!

Kommentit

Käyttäjän Päivi Hämäläinen kuva

Julkisella puolella yt-neuvottelujen säästötimet meillä vielä käynnissä tämän vuoden. Kun kysyin eikö mistään enää voi muualta säästää, vastaus oli "että mistä muualta, ei ole muuta kuin työntekijät, koska palkan maksu suurin kulu". Kunnat haluaa palvelut muuttumattomina ja toimintoja koitettu muuttaa tehokkaammiksi kaikin keinoin ja vielä tulisi saada säästöjä. Ei saa lyhyisiin sairauslomiin sijaisia ottaa, ellei satu olemaan niin hyvä tilanne, varahenkilöstössä olisi varaaamattomia. Ja kuitenkin jokaisella yksiköllä tulee näkyä säästöt, koska työaikaakin lisättiin. Kirjoituksesi on tosi hyvä, olisi siis näitä tällaisia saatava näkyviin myös päivän mediaan (lehdet, uutiset ym.) enempi. Tai esille tapauksia/palautteita, mitä on aiheutunut, kun työvuoroissa liian vähän resursseja. Ei ole ihme, jos hoidosta valitetaan potilasasiamieheille yhä enempi. Kiire ja väsyminen altistaa virheille, ja siitä saa kaikki hoitajat kärsiä sitten esimiesten ja omaisten taholta tulevana moitteena, vaikka esim Haiprot tehdään poikkeavista tapahtumista. Tosin hoitajat eivät aina tee työsuojelullisessa mielessä omasta työstään haiproja esim äkillisen fyysisen/psyykkisen kuormittumisen lisääntymisestä juuri noissa poikkeustilanteissa. Olemme varmaan vielä liian kilttejä.