Terveydenhoitajille uusia tehtäviä – korona vaikuttaa ennaltaehkäisevään työhön

Perusterveydenhuollon hyvällä ja riittävän laajalla toiminnalla taataan erikoissairaanhoidon mahdollisuus hoitaa vaativat potilaat. Kiireettömiä vastaanottoja on peruttu, mutta ennalta ehkäisevää toimintaa ei pidä täysin ajaa alas.

Kuvateksti
Kuva: Annika Rauhala

Koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin on Suomessa ryhdytty etupainotteisesti, ja ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa ja kiireettömiä vastaanottoaikoja on peruttu tai siirretty. 

Priorisoinnilla palveluntuottajat pyrkivät turvaamaan kiireellisen hoidon epidemian mahdollisessa pahentumisvaiheessa. Henkilöstön siirroilla ja työtehtävien uudelleen järjestelyllä ehkäistään sairaslomista ja asiakasmäärien kasvusta syntyvää työntekijävajetta. Tällä hetkellä työntekijävajausta on sairaslomien lisäksi syntynyt karanteeneista.

Perusterveydenhuollon hyvällä ja riittävän laajalla toiminnalla taataan erikoissairaanhoidon mahdollisuus hoitaa vaativat potilaat. Perustason toimintoja, kuten kiireetöntä vastaanottotoimintaa ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, on THL:n mukaan pyrittävä pitämään yllä väestön terveyden vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan väestöä tulee suojata poikkeustilanteessa ja yhteiskunnan toiminta on turvattava. Kunnan asukkaiden välttämätön terveyden- ja sairaanhoito, toimeentulo ja huolenpito tulee turvata. 

Tehyläisille terveydenhoitajille tekemäni pienen kyselyn mukaan COVID19:n aiheuttama poikkeustilanne vaihtelee paikkakunnittain. Joillakin alueilla toiminta jatkuu entisellään; toisaalla on päädytty keskeyttämään toiminta ja järjestämään työt uudelleen. Terveydenhoitajia on siirretty puhelinpalveluun, Omaolo-jonopurkuun, kotisairaanhoitoon, päivystykseen ja osastotyöhön.

Joillakin paikkakunnilla terveystarkastustoimintaa on supistettu, ja neuvolassa on keskitytty esimerkiksi vain raskauden seurantakäynteihin ja alle yksivuotiaiden tarkastuksiin. Perhesuunnittelussa on keskitytty akuuttien asioiden hoitamiseen. Ryhmätoiminta, kuten synnytysvalmennus ja elämäntaparyhmät, on tauolla.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestäminen vaihtelee. Joillakin alueilla tarkastuksia jatketaan normaalisti. Jossain on päädytty laittamaan tarkastukset tauolle, ja vain konsultoiva puhelinpalvelu ja Wilma-viesteihin vastailu jatkuvat entisellään. Joillain alueilla tehdään pelkkiä kutsuntatarkastuksia.

Moni terveydenhoitaja on muodollisesti pätevä toimimaan sairaanhoitajan työtehtävissä, mutta muodollinen pätevyys ei tarkoita välitöntä ammattiosaamista.  Monelle preventiivistä työtä tehneelle muutos tuntuu kuormittavalta ja oma osaaminen mietityttää. Perushoito luonnistuu, mutta kaikki muu työ vaatii perehtymistä ja opettelua. Uusien työtehtävien haltuunottoon on annettava perehdytystä ja perehtymisaikaa

Kun tilanne normalisoituu, terveydenhoitajilla on edessään tarkastusten suma ja työpaineet, jotka aiheutuvat uusista työtehtävistä, kuten poikien HPV-rokotuksista. Työtehtävien priorisointiin kannattaa hyvissä ajoin pyytää ohjetta työnantajalta. Työnantajan on määriteltävä, jätetäänkö jotain sovitusti tekemättä, puretaanko tarkastusjonoja ylityönä vai palkataanko lisätyövoimaa sumien purkamiseen.