Terveydenhoitajien työstä mallia sote-uudistukseen

Terveydenhoitajien moniammatillinen työ sopii malliksi, kun sote-uudistuksen kärkitavoitteita halutaan viedä käytäntöön.

Kuvateksti
Kuva: Annika Rauhala

Tulevassa sote-uudistuksessa palvelujen pääpiste on peruspalveluissa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tarkoitus on puuttua terveydellisten ongelmien kehittymiseen jo alkuvaiheessa ja ohjata yksilöitä terveellisiin valintoihin omassa arjessaan. Yhteisellä hallintorakenteella tavoitellaan päällekkäisyyksien poistoa, tiiviimpiä yhteistyörakenteita ja toimivampia palvelupolkuja asiakkaalle.

Koska sote-uudistuksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, sopii terveydenhoitajan työ malliesimerkiksi tavoitteiden viemiseksi käytäntöön. Terveydenhoitajat tekevät työtään jo nyt sote-uudistuksen pyrkimysten mukaisesti. He työnsä on laajojen verkostojen kanssa tehtävää moniammatillista yhteistyötä. Mukana on sosiaalitoimi, koulut ja varhaiskasvatus, oppilas- ja opiskelijahuolto, kuntoutus- ja tukipalvelut, hammashuolto, päihde- ja mielenterveyspalvelut, sairaan- ja erikoissairaanhoito sekä järjestöt.

Yhteistoiminnan, oikea-aikaisten palvelujen ja yksilöllisen kohtaamisen kautta työssä päästään aidosti lähemmäs asiakasta. Häntä, joka on sote-uudistuksessakin aivan oleellisessa asemassa. Joten kun sote-uudistuksessa puretaan siiloutuneita rakenteita ja pyritään yksilölliseen palveluun, sopii mallia hakea terveydenhoitajilta. Yhteistoiminnan, oikea-aikaisten palvelujen ja yksilöllisen kohtaamisen kautta voidaan päästä aidosti lähemmäs niitä juurisyitä, jotka estävät yksilöitä tekemästä terveyttä edistäviä ja hyvinvointia lisääviä valintoja omassa arjessaan.

Terveydenhoitajista kannattaa ammentaa mallia myös siksi, että he pääsääntöisesti viihtyvät työssään ja kokevat vahvaa työn imua. Tällaiseen työmoodiin ja työhyvinvointia lisääviin asioihin pitäisi pyrkiä kokonaisvaltaisesti kaikissa palveluissa. Jos jotain terveydenhoitajatyöhön voisi toivoa lisää, niin parempia resursseja asiakkaan kokonaisvaltaisen kohtaamisen mahdollistamiseksi ja parempaa palkkaa.

Tänään perjantaina 18.9. vietetään kansallista terveydenhoitajien päivää. Onnea kaikille terveydenhoitajille!