Tavoitteena reilumpi työelämä

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyläiset Vihreät.

Reilussa työelämässä työstä maksetaan kunnollinen palkka, töissä ei tarvitse pelätä, työpäivän jälkeen jaksaa vielä muutakin ja työntekijä voi luottaa olevansa turvassa, vaikka oma elämäntilanne muuttuisi. Tähän on vielä matkaa.

Fiksut työnantajat ovat ymmärtäneet, että ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä ei työnantajakaan menesty. Silti löytyy yhä niitäkin työpaikkoja, joissa työntekijät nähdään yksilöiden sijasta liikuteltavina resursseina, numeroina excel-taulukoissa.

Työelämä muuttuu, kun sitä muutetaan. Tehyläiset Vihreät haluaa muuttaa työelämää reilummaksi.

Maailman ei tarvitse olla sellainen, jossa vaikkapa työntekijän toive saada joustavuutta omiin työaikoihinsa saa heti vastaansa täystyrmäyksen. Työntekijöiden tarpeita ja toiveita tulee pyrkiä huomioimaan. Haluamme eroon sellaisesta ajattelutavasta, jossa ensimmäisenä pohditaan minkä takia jotakin työntekijän esittämää toivetta ei ole mahdollista toteuttaa.

Sujuva arki on työntekijälle voimavara. Siihen kuuluu mahdollisuus huolehtia myös työn ulkopuolisista velvollisuuksista unohtamatta tietenkään lepoa ja virkistystä. Valveutuneet työnantajat ovat sen jo ymmärtäneetkin ja myös toimivat sen mukaisesti.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työpaikoilla noudatetaan kuitenkin vielä usein vanhahtavia, työnantajan direktio-oikeutta korostavia toimintatapoja. Työehtosopimuksia kehittämällä voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, että näissäkin otettaisiin työntekijöiden omat toiveet ja tarpeet paremmin huomioon. Työehtosopimukset ovat syntyneet ja toimivat edelleenkin työntekijän turvaksi. Ne asettavat minimivaatimuksia sille, kuinka työntekijöitä pitää kohdella. Mikään ei estä työnantajia toimimasta paremmin.

Palkkauksen tulee tukea työntekijöiden mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä. Naisvaltaiset alat ovat edelleen 2020-luvulla palkkakuopassa verrattuna saman koulutus- ja vaativuustason miesvaltaisiin aloihin. Pieni palkka voi muodostaa monelle myös taloudellisen esteen huolehtia riittävästi omasta itsestään ja läheisistään. Oman jaksamisensa tukemiseksi on hankala jäädä esimerkiksi osa-aikaiselle työajalle, jos tulot eivät enää sen jälkeen riittäisi elämiseen.

Tavallinen työntekijä viettää töissä lähes yhtä paljon aikaa kuin kotonaan valveilla ollessaan. Työpaikkojen asioihin ja käytäntöihin vaikuttamisella on siis todella paljon merkitystä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Tehyläiset Vihreät kokoaa yhteen reilumpaa työelämää tavoittelevia tehyläisiä. Periaatteitamme ovat tasa-arvo, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus. Haluamme varmistaa, että yksikään tehyläinen ei putoa kelkasta turvaverkkojen ulkopuolelle.

Lähde mukaan muuttamaan työelämää ja ota yhteyttä! Lähteäksesi Tehyläisten Vihreiden ehdokkaaksi Tehyn valtuustoon sinun ei tarvitse olla poliittisesti sitoutunut tai edunvalvonnan konkari, tahto tehdä maailmasta parempi riittää. Sinua tarvitaan tekemään muutosta!

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
7.6.2021
Työelämäopas
11.3.2022