Kunnon työn päivä Filippiineillä

Kansainvälisenä Kunnon työn päivänä 7. lokakuuta juhlitaan kaikkea sitä, mikä työelämässä on jo kunnossa. Samalla muistutetaan, että kunnon työn ehdot toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa.

Kunnon työn päivänä Quezon Cityssä, Filippiineillä terveysalan ammattiliitot arvioivat vuonna 2011 alkaneen, Tehyn kumppanuushankkeen tuloksia. Hankkeen tarkoituksena on ollut lisätä terveysalan pätkätyöntekijöiden järjestäytymistä ja parantaa heidän työmarkkina-asemaansa sekä kampanjoida laadukkaiden terveysalan työpaikkojen puolesta.

Pätkätyöntekijöiden ja työttömien terveysalan ammattilaisten määrä Filippiineillä on lisääntynyt julkisten sairaaloiden yksityistämisen ja terveydenhuoltoon osoitettujen budjettivarojen vähenemisen takia.

Terveysalalla pätkätyöntekijöiden palkka- ja työehdot ovat merkittävästi huonommat kuin vakituisten työntekijöiden, eikä heillä ole irtisanomissuojaa. Heidän työkuormansa on ylimitoitettu ja he joutuvat alinomaa siirtymään tehtävästä ja työkohteesta toiseen, eikä työnantaja tarjoa heille riittävää perehdytystä. He altistuvat vaaralliselle työlle ja heidän työturvallisuudessaan on puutteita.

Yksi suurimmista puutteista on myös se, että maan työlain mukaan he eivät voi liittyä ammattiyhdistykseen - se on vain vakituisten työntekijöiden oikeus.

Siitä huolimatta terveysalan ammattiliitot kumppanuushankkeen tuella ovat onnistuneet hankkimaan tuhansia uusia jäseniä. Sitä mukaa kun ne ovat järjestäneet uusia työpaikkoja, ne ovat saaneet myös solmittua työehtosopimuksia, jotka tuovat parempaa turvaa työntekijöille.

Pätkätyöntekijöiden aseman parantamisella liitot haluavat myös vähentää ulkomaille lähtevien terveysalan ammattilaisten määrää. Filippiineiltä lähtee vuosittain kymmeniä tuhansia alan ammattilaista ulkomaille, kuten Lähi-itään ja Yhdysvaltoihin.

Kehittämishanke on toteutettu yhteistyössä ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:n ja julkista alaa edustavan maailmanjärjestön PSI:n kanssa, ja sitä suunnitellaan jatkettavaksi vuoteen 2017 asti. Tehyn lisäksi hanketta rahoittaa Ulkoasiainministeriö. 

Maainfo: Filippiinit

  • Filippiinit on lähes 100 miljoonainen saarivaltio Kaakkois-Aasiassa.
  • Viime vuosien rivakasta seitsemän prosentin talouskasvusta huolimatta, maan väestöstä 26 prosenttia elää alle köyhyysrajan.
  • Työvoimasta 75 prosenttia toimii niin sanotulla epävirallisella sektorilla ilman työsopimussuhdetta, sairausvakuutusta ja eläketurvaa.
  • Järjestäytymisaste on viitisen prosenttia.
  • Maassa on noin miljoona lisensoitua terveysalan ammattilaista.