Kotihoidon pysäköintiongelmat helpottuvat – vaikutustyö tuotti tulosta

Tehy on ollut osaltaan ajamassa lainsäädäntömuutosta, joka ratkaisee kotihoidon pitkäaikaisia pysäköintiongelmia. Vaikuttamistyö ammattiliitossa on pitkäjänteistä.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinti helpottuu tieliikennelain muutoksen myötä 1.6.2020. Kunta voi vastaisuudessa myöntää pysäköintitunnuksen kotihoidon pysäköintiä varten.

Ikäihmisten määrän kasvun myötä myös kotiin tarjottavien palvelujen määrä kasvaa varsinkin suurissa kaupungeissa. Muutoksen myötä lainsäädännöllä varmistetaan se, että työaika voidaan pääsääntöisesti käyttää välittömään asiakastyöhön pysäköintipaikan etsimisen sijaan. Kotihoidon pysäköinnin ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Ensimmäinen lakialoite tehtiin jo vuonna 2007.

Pysäköintiongelmat ovat asettaneet ammattihenkilöt hankaliin tilanteisiin. Kotona tehtävät käynnit voivat venyä esimerkiksi sen vuoksi, että asiakkaalle joudutaan tilaamaan sairauden tai tapaturman vuoksi ambulanssi. Joskus työntekijät ovat joutuneet itse maksamaan pysäköintivirhemaksuja.

Tehy kannatti lainsäädännön muutosta lausuntokierroksella ja eduskunnan valiokuntakuulemisessa. Näkemyksemme mukaan muutos helpottaa kotihoidossa ja kotisairaalassa työskentelevien ammattihenkilöiden työtä. Asiakkaat saavat parempaa hoitoa, kun ammattihenkilöillä on enemmän aikaa.

Lainsäädännön muutoksen olisi kuitenkin syytä koskea muitakin ammattihenkilöitä, jotka tekevät työtä asiakkaan kotona. Pysäköintitunnusten saajien ulkopuolelle jäävät edelleen esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeutit, jotka tuottavat kuntoutuspalveluita Kelalle. Tehy jatkaa vaikuttamista.

Mervi Flinkman
Työvoimapoliittinen asiantuntija

Outi Töytäri
Kuntoutuksen asiantuntija

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
23.4.2021
Työelämäopas
4.10.2021