Juustohöyläsäästämisen aika on ohi

Nykyisessä talouskurimuksessa kunnat säästävät hätäpäissään juustohöylällä sieltä täältä, mutta kokonaiskustannukset eivät tunnu laskevan.

Tehyn tekemän säästöselvityksen perusteella vääränlaiset säästöt voivat lisätä kustannuksia moninkertaisesti ja heikentää hoidon laatua ja saatavuutta. Kun säästöjä haetaan palveluja ja toimintoja supistamalla niin kiireellä kotiutetut potilaat ovat alta aika yksikön takaisin poliklinikalla. Potilaat ovat myös joutuneet odottamaan hoitoon entistä pidempään ja heitä on jouduttu lähettämään perusterveydenhuollosta kalliimman erikoissairaanhoidon piiriin enemmän kuin ennen. Potilaiden pallottelu viivästyttää hoitoa ja tekee hoidosta kalliimpaa.

Toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyt ovat yleisin tapa säästää. Tämä on hieno uutinen, mikäli se tarkoittaa koulutetun hoitohenkilöstön osaamisen entistä parempaa tunnistamista ja hyödyntämistä. Pahimmillaan kyse on kuitenkin siitä, että työt teetetään vähemmän koulutetulla halvemmalla työvoimalla mikä heikentää hoidon laatua

Monet säästötoimenpiteistä kohdistuivat selvityksen mukaan henkilöstöresursseihin. Vaikka irtisanomisiin ja lomautuksiin on jouduttu turvautumaan ilahduttavan harvoin, niin monessa paikassa rekrytointia on vaikeutettu, sijaisia on jätetty palkkaamatta eikä avautuvia paikkoja ole täytetty. Liian vähäisellä henkilöstömäärällä toteutettu hoito on vastaajien mukaan vaikuttanut työilmapiirin negatiivisesti, henkilöstö on viestittänyt työmäärän kasvaneen kohtuuttomaksi ja säästöt ovat vaarantaneet työturvallisuutta.

Vääränlaiset säästöt näkyvät vastaajien mielestä mm. siinä, että mikä oli henkilökunnassa säästetty, se on sairaslomissa kulutettu.

Tehyn selvityksen perusteella hoitotyön esimiesten ja johtajien määrää ja toimivaltuuksia on vähennetty säästösyistä. Hoitotyön johtajat ja esimiehet vaikuttavat merkittävästi organisaation vetovoimaisuuteen, työntekijöiden hyvinvointiin ja hoitotyön tuloksellisuuteen. Historiallisen sote-muutoksen kynnyksellä hoitotyön johtajat ovat entistä tärkeämpiä eikä heidän vakanssejaan ole järkevää lakkauttaa tai toimivaltuuksia vähentää. 

 Henkilöstö on otettava mukaan säästöjen suunnitteluun, koska työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija. 

Kommentit

Käyttäjän Tehy kuva

Tatu Tiala 11.6.2015

Tää on niin totta. Kunnanisät ja -äidit hakevat ns. quick fixiä massiivisillakin ulkoistamisilla ja omien palvelujen lyhytnäköisillä karsinnoilla. Jos nuorisosta, lapsista ja koulutuksista karsitaan niin sen vaikutus näkyy vasta 10-15 vuoden päästä kun meillä on syrjäytyneiden uusi iso sukupolvi ihmettelemässä, kuinka tähän päädyttiin. Ja hoitotyön johdosta karsitaan valtaa, tottakai, ettei vaan kukaan pääsisi rikkomaan sitä harmoniaa että hoitaja on se kutsumuksella elävä sisar hento valkoinen, lääkäreiden pikku piika jolla ei ole omaa ammattitaitoa ja tahtoa. Tästä ei päästä kuin järjestöjen, niiden aktiivitoimijoiden ja ennenkaikkea suuren jäsenkunnan yhtenä rintamana seisomisella ja asioihin vaikuttamisella. Meidän se on tehtävä se työ mikä sitten kantaa koko yhteiskunnan eduksi.