Kuva: iStock

Irtisanomisia, ruokataukoja ja rikoksia – Tehyn oikeuspalvelun ensimmäinen vuosi

Tehyn oikeuspalvelut eli tuttavallisemmin OPA täytti vuodenvaihteessa yhden vuoden. OPA:n lakimiesten tehtävänä on hoitaa Tehyn jäsenten riita- ja rikosasiat, jotka koskevat heidän omaan työ- tai virkasuhteeseensa, ammatinharjoittamiseen, opiskeluun tai työharjoitteluun liittyviä asioita. Lisäksi OPA hoitaa kaikki Tehyn solmimiin työehtosopimuksiin liittyvät tulkintariidat. 

OPA perustettiin, koska tehyläisten käytössä aiemmin ollut oikeusturvavakuutus ei riittävästi turvannut heidän asemaansa oikeudenkäynneissä. OPA:n myötä jäseniltä poistui oikeudenkäyntikuluriski kokonaan. Tehy vastaa kaikista kuluista jutuissa, joihin se on myöntänyt oikeusavun. Etu on jäsenelle merkittävä, koska oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaussumma oli vain 13 000 euroa. Oikeusjutuissa kulut voivat nousta paljon suuremmiksi.  

Eniten OPA:n lakimiehiä työllistävät ”normaalit” irtisanomisriidat, joihin liittyy useasti myös kysymys mahdollisesta yhteistoimintalain rikkomisesta.  

Kuntasektorilla riidellään ruokatauoista.  Työnantajat ovat monin paikoin poistaneet työajalla tapahtuneet joutuisan ruokailun ja muuttaneet sen 30 minuutin pituiseksi ruokatauoksi, joka on työntekijän omaa aikaa. Tämä johtaa siihen, että työpäivä on tavallaan pidentynyt puoli tuntia, sillä ruokatauon pitäminen omalla ajalla ei käytännössä useinkaan ole mahdollista.  

Paras tapa ratkaista ruokataukoriita on se, että työntekijät pitävät ruokataukonsa minuutilleen, eivätkä jousta ja ole tauollaan työnantajan käytettävissä. Jos kaikki pitävät taukonsa, monilla työpaikoilla syntyy mahdottomia tilanteita, mistä ovat yksinomaan vastuussa ruokataukokäytäntöjä muuttaneet työnantajat.  

Suurin yllätys ensimmäisen vuoden aikana on ollut rikosasioiden runsas määrä. Tehyläiset joutuvat liian usein väkivaltatilanteiden uhreiksi työpaikoillaan. OPA:n lakimiehet avustavat heitä oikeudenkäynneissä ja niitä edeltävissä poliisikuulusteluissa, joihin he rikoksen uhreina eli asianomistajina joutuvat. 

Tehyläiset voivat olla rikosasiassa tahtomattaan myös epäiltynä tai syytettynä. Rikosnimikkeitä ovat olleet esimerkiksi kuoleman- tai vammantuottamus, liikenteen vaarantaminen ja virkavelvollisuuden laiminlyöminen. Oikeusapu auttaa myös tahattomasti toiminutta. Tahallisia rikoksia koskeviin epäilyihin apua voi saada vain erityisestä syystä.  

Rikosasiat ovat erikoisia ja vieraita tilanteita, ja harva törmää niihin koskaan ja vielä harvempi useammin kuin kerran. Siksi voi vilpittömästi todeta, että kaikkein kiitollisimpia Tehyn oikeuspalveluista ovat olleet ne jäsenet, joita olemme auttaneet rikosasioissa – riippumatta siitä missä asemassa he ovat olleet. 

OPA:n toiminta on käynnistynyt omasta mielestämme todella hyvin ja uskomme vahvasti, että uudistus on tehyläisille positiivinen.