Ensihoitajien ammattinimike on vihdoin tunnistettava lainsäädännössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on kertonut, että sote-uudistuksen yhteydessä, erityisesti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan liittyen, tehdään terveydenhuollon ammattihenkilölakiin myös muutoksia. Samalla arvioidaan nykyisten ammattihenkilönimikkeiden tarkoituksenmukaisuus. Ensihoitajiin kohdistuva epäkohta on korjattava.

Kuvateksti
kuva: Mikko Nikkinen

Tehy on ottanut kantaa ensihoitajan ammattinimikkeen lisäämiseksi terveydenhuollon ammattihenkilölakiin talvella 2020. Kannanoton valmistelutyöhön osallistui Tehyn ensihoitotyöryhmä. Asia on edelleen ajankohtainen ja etenkin nyt sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa.  

Ensihoitajatutkinto (AMK) on sisältynyt tutkintojärjestelmäämme jo yli kaksikymmentä vuotta. Työelämän osaamistarpeista käsin koulutus käynnistettiin ammattikorkeakouluissa vuonna 1998. Ensihoitajia on koulutettu alusta asti omassa ensihoidon koulutusohjelmassa / suuntautumisvaihtoehdossa.  

Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Tutkinto on ns. kaksoistutkinto, jossa ensihoitajat valmistuvat myös sairaanhoitajiksi. Tutkintoon sisältyvät sairaanhoitajan opinnot integroituvat tiiviisti ensihoitajan opintoihin koko koulutuksen ajalle.

Ensihoitajatutkinnon määrät ovat olleet hieman kasvussa ja esimerkiksi vuonna 2020 kahdeksasta ammattikorkeakouluista valmistui 363 ensihoitajaa, joilla on muodollinen kelpoisuus hoitotason ensihoitajan tehtäviin.  

Ammattikorkeakoulusta valmistuvat ensihoitajat laillistetaan Suomessa sairaanhoitajiksi, mihin nykyinen tutkintorakenne antaa myös edellytykset.  Menettelytapa on kuitenkin epäoikeudenmukainen verrattuina muihin kaksoistutkinnosta valmistuviin eli kätilöihin tai terveydenhoitajiin. He kaksoislaillistuvat sairaanhoitajan lisäksi kätilöiksi ja terveydenhoitajiksi.   

On korkea aika tunnustaa terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännössä myös ensihoitajan ammattinimike. Koulutuksesta valmistuneet on laillistettava ensihoitajiksi ja sairaanhoitajiksi, samaan tapaan kuin kätilöt ja terveydenhoitajat laillistetaan myös sairaanhoitajiksi. Muutos vahvistaisi myös ensihoitajien asemaa terveydenhuollon ammattihenkilönä.   


Blogitekstin on kirjoittanut Tehyn ensihoitotyöryhmä: 

Vesa Maunuksela, Tehyn hallituksen edustaja  
Mika Länsisola, Tehyn hallituksen edustaja  
Juha Hyötyläinen, puheenjohtaja Suomen Ensihoitoalan Liitto  
Simo Ekman, pelastuspäällikkö Finavia Oyj.  
Heikki Paakkonen, yliopettaja Arcada ammattikorkeakoulu  
Tomi Nieminen, ensihoitopäällikkö TYKS ensihoito  
Markku Kuisma, ylilääkäri HUS ensihoito  
Janne Keto, ensihoidon kenttäjohtaja HUS Akuutti/Ensihoito.  
Markku Nuutinen, pääluottamusmies Siun-sote  
Kirsi Sillanpää, johtaja Tehy ry (pj)  
Juha Kurtti, tutkimuspäällikkö Tehy ry (siht) 

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
6.4.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
28.4.2021
Tehy-lehti
Julkaisupäivämäärä
5.5.2022