Carpe diem - kun pistää

Osallistuin vuonna 2005 kansainväliseen kongressiin, jossa amerikkalainen tutkija kertoi kotihoidossa tapahtuneista neulan-pistotapaturmista. Suomessa aihe oli tabula rasa – ei tiedetty mitä ongelmia meillä on. Valtakunnalliset tilastotiedotkin puuttuivat. Mielenkiinto oli kuitenkin herännyt.

Seuraavan vuoden marraskuussa, kunta-alan ja yksityissektorin tehyläinen työsuojeluhenkilöstö kokoontui valtakunnallisille työsuo-jelupäivilleen. Kysyimme heiltä, olisiko aiheen tutkiminen tarpeen. Kentän positiivinen vastaanotto kannusti, mutta aihe ei ottanut tulta tutkijoiden keskuudessa. Tehy tarttui hetkeen ja päätti toteuttaa selvityksen itse.

Kun kysely tehtiin alkuvuodesta 2008, ei tiedetty, että direktiivin EU-tason neuvottelut käynnistyisivät kesäkuussa.  Tehyn edustaja osallistui myöhemmin direktiivin täytäntöönpanon neuvotteluihin.  Neulanpistodirektiivi tuli Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella 2013. Olimme olleet ajan hermolla. Ympyrä oli sulkeutunut.

Älä anna neulanpiston yllättää B 1/13 on uudistettu, muokattu, täydennetty ja ajankohtaistettu PDF-versio.