Kuntoutujat hyötyvät teknologian tarjoamasta avusta

Etä- ja virtuaalikuntoutuksen on osoitettu olevan ainakin yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Tehy oli mukana juuri päättyneessä Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitettiin monialaista virtuaali- ja etäkuntoutusverkostoa.

Maailmanlaajuisesti kasvava kuntoutustarve vauhdittaa etä- ja virtuaaliteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, tekoäly, pelillistäminen ja robotiikka tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja pohdittavaakin kuntoutujille, kuntoutusalan ammattilaisille, yrityksille ja alaa opettaville korkeakouluille.

- Tärkeää on, että tieto etä- ja virtuaalikuntoutuksen käyttömahdollisuuksista tavoittaisi kuntoutusta toteuttavat ammattihenkilöt ja uudet teknologiat otettaisiin myös käyttöön. Verkostoyhteistyön lisäksi käyttöönotto edellyttää työnantajan resursointia ja lisäkoulutusta, korostaa Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Työtä on tehty kuntoutusalan ammattilaisten, opettajien, opiskelijoiden ja nuorten kuntoutujien kanssa. Erityisesti on huomioitu toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt, osatyökykyiset ja ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret.

Virtuaalikuntoutus herättää monenlaisia ajatuksia ja tuntemuksia. Jotkut omaksuvat virtuaaliteknologiat helposti ja ottavat ne osaksi omaa työtään, toiset ovat kriittisempiä. Kolmannet epäilevät, tuleeko niin radikaalisti muuttuvasta työstä enää mitään.

Robotit ja virtuaalitodellisuus eivät korvaa ihmistä ja tavanomaista terapiaa.

Lue lisää aiheesta Virtuaalikuntoutusverkoston uutisesta.  

Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa -hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke oli käynnissä 1.1.2021–31.3.2023. Virtuaalikuntoutusverkoston toiminta jatkuu Tulevaisuudenkuntoutus.fi-alustalla.