Lausunnot ja kannanotot

Osana yhteiskunnallista vaikuttamista Tehy antaa lausuntoja ja kannanottoja lainsäädännön valmisteluun, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan sekä hankkeisiin ja ohjelmiin.