Kelpoisuusehtoisuuksien heikentäminen ja normien purku heikentäisivät vanhusten hoidon laatua

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut toimenpidesuunnitelman iäkkäiden laitoshoidon vähentämiseksi ja kotiin annettavien palveluiden lisäämiseksi. Tavoitteena on myös hillitä ikääntyneiden hoidon kustannuksia mm. puuttumalla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mielestä on valitettavaa, että ministeriössä ollaan valmiita toimenpiteisiin, jotka toteutuessaan heikentävät vanhusten hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Tehy kannattaa kotihoidon edistämistä ja kustannusten hillitsemistä, mutta ei vanhusten hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kustannuksella.
 
- On muistettava, että viime kesänä voimaan astuneen vanhuspalvelulain tarkoituksena on nimenomaan parantaa iäkkäiden saamaa hoitoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusehdot ja laatusuositukset on tehty siksi, että ikäihmisten hoidossa varmistetaan usein monisairaiden vanhusten asianmukainen ja osaava hoito, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
Normipurkutalkoot ja kelpoisuusehtoisuuksien alentaminen eivät auta hillitsemään vanhusten hoidon kustannuksia eivätkä pelasta muutakaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ensisijaisesti poliittisten päättäjien pitää nyt ymmärtää niin SOTE-uudistuksen kuin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen välttämättömyys.
 
- Kyllä poliitikkojenkin olisi pitänyt jo aikoja sitten luottaa asiantuntijoihin ja heidän näkemyksiinsä siitä miten SOTE-uudistus voitaisiin toteuttaa. Uudistusten viivästyessä päättäjät ottavat nyt ison riskin siinä, että tulevaisuudessa palvelut todella kurjistuvat ja heikkenevät ja eriarvoisuus kasvaa entisestään.
 
Vesivalo muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on varmistaa vanhusten hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Kelpoisuusehtoja ei siis voida laskea, mutta sen sijaan voidaan tehdä järkeviä tehtävänjakoja ja –siirtoja mm. lääkäreiden ja muun koulutetun hoitohenkilökunnan välillä. 
 
- Vanhusten hoidossa kuten muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa on pyrittävä siihen, että kukin ammattilainen voi tehdä juuri sitä tehtävää mihin hänet on koulutettu. Siksi ns. avustavat tehtävät on vanhusten hoidossa pidettävä erillään vanhusten sairauksien hoidosta. Avustaviin tehtäviin on olemassa erilliset koulutukset, joita ei pidä sotkea sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.
 
Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346