Julkisen sektorin palkankorotukset vuonna 2023: Yleiskorotus, kertaerät ja paikallisesti sovittavat erät

Vuoden 2022 kunta- ja hyvinvointialueiden historiallisen palkkaratkaisun seuraavat korotukset tulevat maksuun 1.6.-1.8.2023 välisenä aikana.

Tänä vuonna 1.6.2023 on jo kaikkien palkkoja korotettu 2,2 % yleiskorotuksen verran. Kesäkuun lopussa maksetaan kaikille 467 euron suuruinen kertaerä. Varhaiskasvatuksen hoitajille maksetaan edellä mainitun lisäksi 120 euron kertaerä.

Paikallisesti sovittavat palkankorotuserät ovat edellä mainittujen lisäksi hyvinvointialueilla 3,4 % ja kunnissa 1,9 % palkkasummasta. Paikallisesti sovittavat erät eivät tule tasasuuruisina kaikille, vaan ne kohdennetaan sopimuksessa mainituin perustein eri työntekijäryhmille. Paikallisesti sovittavat erät eivät ole uusi palkankorotusmalli julkisen sektorin sopimuksissa vaan mekanismi on varsin tuttu aiemmiltakin vuosilta.

Tällä hetkellä valtaosa työnantajista vielä neuvottelee paikallisen erän kohdentamisesta luottamusmiestemme kanssa. Kohdentamisperusteiksi on SOTE-sopimuksessa määritelty mm. työvoimapula, palkkojen yhteensovittaminen, palkkausjärjestelmän uudistaminen ja palkkauksen kehittäminen.

Paikallisesti sovittavien palkankorotusten tulee olla maksussa viimeistään elokuun palkanmaksun yhteydessä. Lisien osalta maksu voi tapahtua syyskuussa ja takautuvat saatavat on maksettava viimeistään lokakuun palkanmaksussa, mikäli kyseessä on iso työnantaja.

Paikallisesti sovittava erä ei ole palkkaharmonisointirahaa. Palkkaharmonisoinnille ei ole korvamerkitty mitään erillistä rahoitusta - ei Kunta- ja hyvinvointialuetyöantajat  KT:n Markku Jalosen rahapussissa eikä valtion budjetissa.  Valtio on taannut sen, että kaikki palkkaharmonisoinnista aiheutuvat kustannukset katetaan, koska laki sitä edellyttää.

Ilman Tehyn ja SuPerin lokakuussa 2022 SOTE-sopimukseen taistelemaa ratkaisua sote-alan työntekijät (myös JHL:n ja JUKOn jäsenet) eivät saisi takuuvarmasti paikallisesti sovittavia lisäkorotuksia vuosille 2023-2025 (yhteensä 6 %). Vain sopimuksessa olevat prosentit työnantaja on velvollinen maksamaan ja vain sopimuksessa sovittujen prosenttien maksamista ammattiliitot voivat valvoa.

Helsinki ja HUS eivät ole palkkaharmonisoinnin piirissä lainkaan. Tämä johtuu siitä, että ko. alueilla ei ole tapahtunut liikkeenluovutusta.  Silti myös nämä työnantajat joutuvat maksamaan SOTE-sopimuksen ylimääräiset korotukset kolmen seuraavan vuoden aikana. Monilla hyvinvointialueilla suuret palkkaharmonisoinnit on jo toteutettu, eikä harmonisoitavia palkkoja juuri ole. Myös näillä alueilla ylimääräiset korotukset tulevat maksuun täysimääräisinä.

Viime syksyn sovintoehdotuksen kirjaus on SOTE-sopimuksen lisäpalkkaohjelman osalta selkeä ja yksiselitteinen. Paikallisesti sovittavaa erää voidaan käyttää palkkojen yhteensovittamiseen, palkkauksen kehittämiseen ja palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Rahaa voidaan käyttää siis kolmeen erilaiseen tarkoitukseen. Kaikki sovitut korotukset työnantajan on kuitenkin prosentilleen käytettävä jokaisella hyvinvointialueella, HUS-alueella ja Helsingissä.

KT ja hoitajajärjestöt ovat sopineet uuden palkkausjärjestelmän neuvottelemisesta SOTE-sopimukseen ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024. Uusi palkkausjärjestelmä vaatii rahoitusta. Tällaista rahoitusta ei ennen Tehyn ja SuPerin 3.10.2022 tekemää ratkaisua ole ollut olemassa. Nyt tehdyssä sopimuksessa rahoitus on lyöty lukkoon ja palkkausjärjestelmäuudistus voidaan toteuttaa, mikäli se saadaan neuvoteltua ja sovittua aikataulun mukaisesti. Käsitykseni mukaan sekä KT:n että työntekijäjärjestöjen intressissä on saada hyvinvointialueille paremmin toimivat palkkausjärjestelmät.

Tehyn ja SuPerin neuvottelutavoitteena vuonna 2022 oli parantaa hoitajien palkkausta palkkaohjelman avulla. On selvää, että kaikkien tehyläisten palkkaus ei nouse samanaikaisesti. Osa saa enemmän kuin toiset tänä vuonna. Vähemmän potista saavien osalta ymmärrän tämänhetkisen mielipahan, mutta palkkakateudelle ei kannata antaa valtaa. Kolmen vuoden aikana palkankorotusten kohdentamisryhmät eli saajat vaihtelevat. Hoitajien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee SOTE-sopimuksen palkkaohjelmakautena vähintään 20,9 % ja KVTESin vähintään 14,1 %. Ihan varmasti jokainen tehyläinen tulee hyötymään tästä ratkaisusta.

SOTE-sopimuksen palkankorotukset löydät täältä.

KVTESin palkankorotukset löydät täältä.