Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Lasten ja nuorten terveyttä edistettävä koronasta huolimatta

02.03.2021

Tehyn terveydenhoitajajaoston hallitus  ja tehyläiset terveydenhoitajat ovat jo koronapandemian alusta alkaen kantaneet huolta lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Covid-19-massarokotuksia ei voida toteuttaa lasten ja lapsiperheidenkustannuksella. Näin on todennut jo lapsi- ja nuorisopoliittinen ministeriötyöryhmäkin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on laaja lakisääteinen pohja. Kuntia sitova valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suunterveydenhuollosta (338/2011) varmistavat, että ter...

Lue lisää

Mitä Tehy vastustaa valmiuslain käyttöönotossa?

25.02.2021

Tehy ei vastusta kategorisesti valmiuslain käyttöönottoa.Tehy vastustaa ainoastaan sitä, että valmiuslailla kajottaisiin uudelleen hoitohenkilöstön perusoikeuksiin. Siihen ei ole tarvetta eikä perusteita. Tehyn mielestä valmiuslain sisältämistä sotealan toimivaltuuksista voidaan ottaa käyttöön: 86 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa voidaan muuttaa. 87 §, joka mahdollistaa sen, että muuta terveydenhuoltoa voidaan ohjata. 88 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä terveydensuojelussa voidaan joustaa kiireettömäst...

Lue lisää

Lähde ehdolle Tehyn valtuustovaaleihin – tee se nyt!

24.02.2021

Miksi Tehy ei sano, tästä asiasta mitään? Kyllä en käsitä, miten tämänkin asian hoitaminen voi olla niin hidasta? Aika monenlaista juttua Tehyssä järjestetään, mutta voisiko olla vielä tätä? Haluaisin tuoda oman työpaikkani ja ammattiryhmäni asiaa esille. Älä valita, vaan ala valita on usein kuultu tokaisu. On aika toimia. On vielä neljä päivää aikaa huolehtia siitä, että valtuustoon on ehdolla juuri sellaiset päättäjät, että hyvä tulee. Tehyn valtuuston vaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen jäsenet. Valtuusto on näköalapaikka Tehyn toimintaan ja y...

Lue lisää

Fysioterapeuttien työllisyystilanne heikkeni koronan takia – kuntoutusvaje on ilmeinen

18.02.2021

Työttömyys ja lomautukset koskettivat erityisesti fysioterapeutteja viime vuonna. Ansiosidonnaista päivärahaa saaneiden fysioterapeuttien määrä yli kolminkertaistui verrattuna edellisiin vuosiin.   Terveydenhuollon työttömyyskassasta saatujen tietojen mukaan vuonna 2020 päivärahan saajia oli lähes 2000, kun edellisen vuoden luku oli 640. Peräti noin 30 prosenttia kassan fysioterapeuttijäsenistä sai ansiosidonnaista päivärahaa jossain vaiheessa viime vuotta.  Fysioterapeuttien tilanne huononi enemmän kuin muiden Terveydenhuollon työ...

Lue lisää

Sysselsättningsläget för fysioterapeuter försämrades på grund av coronan – rehabiliteringsunderskottet är uppenbart

18.02.2021

Arbetslöshet och permitteringar drabbade i synnerhet fysioterapeuter i fjol. Antalet fysioterapeuter som fick inkomstrelaterad dagpenning mer än tredubblades jämfört med tidigare år. Enligt uppgifter från Hälsovårdens arbetslöshetskassa var antalet mottagare av dagpenning år 2020 nästan 2 000, medan det året innan var 640. Ungefär 30 procent av kassans fysioterapeutmedlemmar fick inkomstrelaterad dagpenning i något skede under fjolåret.  Situationen försämrades mer för fysioterapeuterna än för andra som fick arbetslöshetsdagpenning från Hälsovårdens arbetslöshetskassa, s...

Lue lisää

Kuka lääkitsee lapsen päiväkodissa?

15.02.2021

Uudistetussa turvallinen lääkehoito-oppaassa on tarkennettu varhaiskasvatuksen lääkehoitoa. Kun päiväkodissa on pitkäaikaista lääkehoitoa tarvitseva lapsi, on työnantajan huolehdittava siitä, että lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden osaaminen on saatavilla koko päivän ajan. Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa myös päiväkodissa. Se tarkoittaa sitä, että lääkehoitoon koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten lähihoitaja, toteuttaa lääkärin lapselle määräämää lääkehoitoa. Kun päiväkodissa on lääkehoitoa tarvitseva lapsi, on lääkehoitoon osallistuv...

Lue lisää

Kansalaisaloite muistuttaa isosta ongelmasta, mutta ei ole oikea lääke hoitohenkilöstön palkkauksen parantamiseksi

11.02.2021

Suomen eduskunta sai tänään 11.2.2021 kansalaisaloitteen, jonka yli 60 000 allekirjoittajaa vaativat sairaanhoitajien palkkojen korottamista. Aloitteessa vaaditaan lainsäädännöllisiin toimiin ryhtymistä, jotta hoitajien tehtäväkohtainen pakkataso saadaan nostettua vastaamaan työn vaativuutta ja koulutustasoa.  Vaikka asia on äärimmäisen tärkeä, kansalaisaloitteella ei ole mahdollisuuksia edetä. Eduskunta ei voi säätää palkoista lainsäädännöllä. Aloite on kuitenkin tärkeä muistutus isosta ongelmasta. Sen korjaamisen resepti ja työkalut löytyvät työmarkkinapöydästä.  Kansalaisaloite...

Lue lisää

Hälsovårdarstuderande duger som vaccinerare i Vasa – förutsatt att de gör det gratis

10.02.2021

Coronavaccinationerna har kommit bra igång i hela Finland. För att genomföra massvaccineringen behövs det nu ett stort antal hälsovårdare, sjukskötare och barnmorskor som är behöriga att vaccinera. Vi har tidigare tagit ställning till företags oklara sätt att värva arbetskraft till vaccinering. Nu verkar det som om att utöver de som redan arbetar i branschen så utnyttjas också studerande i genomförandet av vaccineringen. I Vasaregionen har kliniska praktikperioder avbrutits, såväl på Vasa centralsjukhus som hos Vasa stad. Det är oklart om de hälsovårdare som ska utexamineras i vår kommer at...

Lue lisää

Terveydenhoitajaopiskelija kelpaa koronarokottajaksi Vaasassa – kunhan tekee sen ilmaiseksi

10.02.2021

Koronarokotukset ovat käynnistyneet hyvin koko Suomessa. Massarokotuksia toteuttamaan tarvitaan nyt runsaasti rokoteluvallisia terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja kätilöitä. Otimme aiemmin kantaa yritysten epämääräisiin tapoihin värvätä työvoimaa rokottamaan. Nyt näyttää siltä, että jo alalla työskentelevien lisäksi opiskelijoita hyväksikäytetään rokotuksien toteuttamisessa. Vaasan seudulla kliiniset harjoittelujaksot on keskeytetty, niin Vaasan keskussairaalassa kuin Vaasan kaupungilla. Tänä keväänä valmistuvien terveydenhoitajien osalta on epäselvää valmistuvatko he puuttuvien harjoitte...

Lue lisää

SoTe-alan vetovoima nousuun!

04.02.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3.– 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyn Vapaat Vaikuttajat – Tehys Fria Påverkare. Sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä kasvatusalan vetovoima on laskussa. Juhlapuheissa alati arvostettu alamme on menettämässä niin nykyisiä kuin tulevia osaajia. Merkittävä epäkohta on alan palkkaus sekä työolot; on aika toimia...

Lue lisää