Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Eettiset ohjeet – ammattilaisen tukena ja asiakasta varten

01.06.2018

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla ammateilla on omat ammattieettiset ohjeensa. Lisäksi heidän työtään ohjaavat yhteiset, koko toimialan kattavat eettiset ohjeet.  Ammattilaisten tueksi Etiikka on ollut keskeisellä sijalla koko hoito- ja huolenpitotyön historian, mutta eettisten ohjeiden merkitys on muuttunut. Hoito- ja huolenpitotyön varhaisessa vaiheessa, 1800-luvulla, ammattilaisten taustat ja arvot olivat yhdenmukaiset. Työ nähtiin enemmän tehtävänä kuin ammattina ja sitä ei erotettu henkilökohtaisesta elämästä. Työntekijä joutui luopumaan yksityiselämästään ja omistau...

Lue lisää

Tehyn puheenjohtaja: #olisinpatiennyt

31.05.2018

Maaret Kallio herätteli tänään 31.5. Helsingin Sanomissa meitä aikuisia muistamaan, miten olemme itsekin olleet nuoria ja että malttaisimme pysähtyä pohtimaan nuorta itsessämme. Jaan oman nuoruuskuvani ja haluan sanoa jotakin kuvan 17-vuotiaalle Millalle. Jaan toivottavasti samalla jotakin myös tämän päivän nuorille. Sinä 17-vuotias Milla Olit odottanut vanhojen päivää kovasti. Vihreä varta vasten ompelijalla teetetty upea puku odotti hetkeä, jonka itse tiesit olevan yhden aikakauden päätös. Tiesit jättäväsi lukion kesken tulevana syksynä jos ovet terveydenhuolto-oppilaitokseen avautuisivat...

Lue lisää

Työajan ja lepoajan välille saatava selkeät rajat

29.05.2018

Työntekijä vastaa kodin ja työpaikan välisestä matka-ajasta ja kuluista. Työsopimuslain mukaan työntekijälle on ilmoitettava työntekopaikka kirjallisesti viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Jos työntekijällä ei ole pääasiallista, kiinteää työntekopaikkaa hänelle annetaan selvitys periaatteista, joiden mukaan hän työskentelee eri työkohteissa. Käytännössä tästäkin työsuhteen ehdosta sovitaan työsopimuksessa. Harvinaisen selvää lakitekstiä, mutta kyllä tästäkin saa ongelman, jos työnantaja tulkitsee työntekopaikka-sanan tarkoittavan välillä työpistettä ja välillä ...

Lue lisää

Liikkeen luovutus: case Länsi-Pohja ja Mehiläinen

28.05.2018

Aivan näinä päivinä toteutuu historiallinen jättiulkoistus. Neljä Meri-Lapin kuntaa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ulkoistavat sote-toimintaansa Mehiläiselle. Yksityiselle palveluntuottajalle siirtyy valtaosa Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintaa ja alueen perusterveydenhuoltoa. Ensimmäistä kertaa siirtyy myös erikoissairaanhoitoa. Siirtyvää henkilöstöä on lähes 800. Suomessa laki turvaa työntekijän aseman liikkeen luovutuksessa. Liikkeen luovutus tarkoittaa tilannetta, jossa työnantajan toiminta tai toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksesta voi ...

Lue lisää

Sannilta pääsi sammakko!

25.05.2018

Viiden ammattiliitoon järjestämään mielenilmaukseen kerääntyi 25. huhtikuuta noin 2000 varhaiskasvatuksen ammattilaista vastustamaan varhaiskasvatuslain meneillään olevaa uudistusta. Järjestävät tahot edustavat yli 70 % varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Eduskuntatalon eteen kokoontunut joukko olisi ollut moninkertainen, jos mielenilmaus olisi laajennettu Uudenmaan rajojen ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeri ei tullut kansaa tervehtimään toisin kuin muutamat sivistysvaliokunnan jäsenet. Ministeri kuitenkin kommentoi asiaa TV-uutisissa sanoen että ”hallitus ei kehitä varhaiskasvatusta...

Lue lisää

Pidetään kiinni kasvatus- ja sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskokeista

08.05.2018

Soveltuvuutta on arvioitu opintoihin hakeutumisen vaiheessa erilaisten valintakokeiden avulla. Lisäksi soveltumattomuuden arviointi on ollut mahdollista 2010-luvulla kasvatus- ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti. SORA-lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuutta puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Nyt tämä lainsäädäntö on arvioitavana OKM:n hankkeessa, jonka ohjausryhmässä on myös Tehy muka...

Lue lisää

Laki vie lapselta hoitajan!

25.04.2018

Lastenhoitaja on tärkeä varhaiskasvatuksen ammattilainen. Lain säätäjä on päättänyt vähentää lastenhoitajien määrää puolella. Samassa on kuitenkin unohtunut arvioida mihin 9000 lastenhoitajaa sijoittuu vuonna 2030 kun uusi henkilöstörakenne astuisi voimaan. Ministeriön ovien sisäpuolella valmisteltu laki on unohtanut lastenhoitajien osaamisen ja arvon. Lastenhoitaja on läsnä koko lapsen hoitopäivän, hoivaa ja huolehtii perustarpeista, opettaa ja kasvattaa, ottaa syliin ja on tukena ja turvana. Lastenhoitaja on lasta varten.  Monet päiväkotilapset tarvitset lääkehoitoa ja muuta terveyde...

Lue lisää

Palkkaharmonisaatiosta ei kannata tehdä peikkoa

23.04.2018

Työtuomioistuin antoi maaliskuussa tuomion palkkaharmonisaatiosta (TT:2018-18). Työtuomioistuin linjasi tuomiossaan, että työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava palkat eli saatettava samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä työskentelevien palkat samalle tasolle kohtuullisessa ajassa. Tuomion jälkeen Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja useat muut ovat ilmaisseet huolensa siitä, että palkkaharmonisaatio aiheuttaisi valtavat kustannukset, jos sote-uudistus toteutuu. Sote-uudistuksessa työntekijöiden on määrä siirtyä eri työnantajien palveluksesta entiset edut säilyttäen muun...

Lue lisää

Päiväkodin 1+1+1 = ?

17.04.2018

Uusi varhaiskasvatuslaki on eduskunnan käsittelyssä. Päiväkotien tulevaisuuden henkilöstörakenne on lakiesityksen mukaan 1+1+1-malli eli jokaisessa ryhmässä on varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Jos laki tulee tällaisena voimaan, toteutuu 1+1+1-malli vuodesta 2030 lähtien. Millaisen päivähoidon yhtälön malli tuo tullessaan? = jäykkä henkilöstörakenne ja lisää määräaikaisia työsuhteitaHenkilöstörakenne on epärealistinen, sillä lastentarhanopettajia ei saada koulutettua vuoteen 2030 sellaisia määriä, että se voisi toteutua. Käytänn...

Lue lisää

Samasta työstä on maksettava sama palkka

10.04.2018

Hyvin yksinkertainen periaate: samasta työstä on maksettava sama palkka. Käytännön toteutus kuitenkin ontuu pahasti. Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti sekä perustuslain että työsopimuslain nojalla. Samapalkkaperiaatetta rikotaan kuitenkin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kuntasektorilla tuorein oikeustapaus on Tehyn voittama riita, jossa Kainuun soten todettiin toimineen väärin, kun se oli maksanut samaa työtä tekeville fysioterapeuteille erisuuruisia palkkoja.   Yksityisellä sektorilla erityisesti sosiaalipalvelua...

Lue lisää