Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Palkkaharmonisaatiosta ei kannata tehdä peikkoa

23.04.2018

Työtuomioistuin antoi maaliskuussa tuomion palkkaharmonisaatiosta (TT:2018-18). Työtuomioistuin linjasi tuomiossaan, että työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava palkat eli saatettava samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä työskentelevien palkat samalle tasolle kohtuullisessa ajassa. Tuomion jälkeen Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja useat muut ovat ilmaisseet huolensa siitä, että palkkaharmonisaatio aiheuttaisi valtavat kustannukset, jos sote-uudistus toteutuu. Sote-uudistuksessa työntekijöiden on määrä siirtyä eri työnantajien palveluksesta entiset edut säilyttäen muun...

Lue lisää

Päiväkodin 1+1+1 = ?

17.04.2018

Uusi varhaiskasvatuslaki on eduskunnan käsittelyssä. Päiväkotien tulevaisuuden henkilöstörakenne on lakiesityksen mukaan 1+1+1-malli eli jokaisessa ryhmässä on varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Jos laki tulee tällaisena voimaan, toteutuu 1+1+1-malli vuodesta 2030 lähtien. Millaisen päivähoidon yhtälön malli tuo tullessaan? = jäykkä henkilöstörakenne ja lisää määräaikaisia työsuhteitaHenkilöstörakenne on epärealistinen, sillä lastentarhanopettajia ei saada koulutettua vuoteen 2030 sellaisia määriä, että se voisi toteutua. Käytänn...

Lue lisää

Samasta työstä on maksettava sama palkka

10.04.2018

Hyvin yksinkertainen periaate: samasta työstä on maksettava sama palkka. Käytännön toteutus kuitenkin ontuu pahasti. Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti sekä perustuslain että työsopimuslain nojalla. Samapalkkaperiaatetta rikotaan kuitenkin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kuntasektorilla tuorein oikeustapaus on Tehyn voittama riita, jossa Kainuun soten todettiin toimineen väärin, kun se oli maksanut samaa työtä tekeville fysioterapeuteille erisuuruisia palkkoja.   Yksityisellä sektorilla erityisesti sosiaalipalvelua...

Lue lisää

Käärmettä pyssyyn varhaiskasvatuksessa

23.03.2018

Kauan odotettu varhaiskasvatuslain toisen osan luonnos on julkaistu. Pahimmat uhat ovat toteutumassa ja suurimmat toiveet kariutumassa. Uusi varhaiskasvatuslakiesitys ei ratkaise päiväkotien ongelmia eikä paranna palvelun laatua. Lakiesityksen pohjana on kesäkuussa julkaistu varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta. Kritiikkiä saanut selvitys on ajanut ammattiryhmät toisiaan vastaan, asettanut ammattilaiset eriarvoiseen asemaan, vähentänyt luottamusta ja ammattiryhmien välistä kunnioitusta.  Ja kuin käärmettä pyssyyn ajetaan lastentarhanopettajien ja erityisesti yliopistokoulutettujen...

Lue lisää

Sote-uudistuksessa ei ole kyse vain maakuntamallista tai valinnanvapaudesta

14.03.2018

Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan uudistuksen finaali häämöttää. Valinnanvapauslaki on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. Ilmapiiri on eri puolilla odottava.  Sosiaali- ja terveysalalla toimivat valmistautuvat tulevaan ja varmistelevat asemiaan – kuka minkäkin syyn tai aseman vuoksi.  Siksi ei ole ihme, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstö elää epävarmuudessa. Tietävätkö päättäjämme tarpeeksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstön merkityksestä palveluiden tuottamisessa?  Sote-alalla työskentelevät eri ammattiryhmät ovat kantaneet vastuuta järjestelmän kehittämis...

Lue lisää

Tehyläisten ihmisoikeudet

20.02.2018

Urani traumaattisin kokemus oli vuonna 2007 säädetty potilasturvalaki. Se olisi pakottanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt työhön joukkoirtisanoutumisen jälkeen. Koin sen ihmisoikeusloukkauksena ja kansainvälisen pakkotyösopimuksen vastaisena. Hoitohenkilöstö aloitti hiljattain ylityö- ja vuorovaihtokiellon kunta-alalla vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluja. Jo muutaman tunnin päästä YLE uutisoi, että tilanne on vakava ja potilasturvallisuus vaarantumassa. Koin dejá vun ja mietin, säädetäänkö seuraavaksi potilasturvallisuuslaki, joka pakottaa ylityöhön? Eikö tehyläisten y...

Lue lisää

Siis mikä ihmeen koulutetun hoitohenkilöstön sopimus?

30.01.2018

Tehy ja SuPer tavoittelevat koulutetulle hoitohenkilöstölle työehtosopimusta. Tätä tavoitetta on ruodittu kovasti julkisuudessa ja hieman ivallisestikin todettu, että sitähän ne ovat hakeneet jo kymmenen vuotta.  Olisi erikoista, jos tällä kierroksella emme tavoittelisi koulutetulle hoitohenkilöstölle sopimusta. Me näemme, että sopimus on työkalu kehittää juuri tämän henkilöstöryhmän palkka- ja työaikaehtoja. Ihan samalla tavalla kuin lääkäreiden, opettajien, näyttelijöiden ja muusikoiden työn erikoispiirteet ja tarpeet huomioidaan omissa työehtosopimuksissa. Pari viikkoa sitten uutiso...

Lue lisää

Naisen euro ei työnantajaa kiinnosta

29.01.2018

Työnantajien linja vaikeuttaa neuvottelutulokseen pääsemistä yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Tulppana on Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n ja Hyvinvointialan liiton päättämä ns. yleinen linja. Työnantaja on hirttäytynyt vaatimukseen, että kaikki tes-ratkaisut tehdään tämän – työnantajan määrittelemän – yleisen linjan mukaan. Työnantajien yleinen linja on ongelmallinen paitsi yksityisellä sosiaalipalvelualalla, myös muissa naisvaltaisten alojen neuvottelupöydissä. Työnantajan pöytään iskemillä korteilla naisen euro ei millään tavoita miehen euroa. Sen sijaan naisvaltaiset matalapalkka-al...

Lue lisää

Missä neuvotteluja käydään – neuvottelupöydässä vai netissä?

23.01.2018

Tehyn ja Superin tavoitteena on tällä kierroksella neuvotella koulutetulle hoitohenkilöstölle oma työehtosopimus. Olemme esittäneet tavoitteemme Kuntatyönantajille (KT) neuvottelupöydässä, mutta toistaiseksi kanssamme on kieltäydytty edes keskustelemasta asiasta. 15.1.2018 KT julkaisi nettisivuillaan blogi-kirjoituksen, jossa argumentoitiin, miksi KT ei näe tarpeellisena vaatimustamme. Ihan mukava kuulla KT:n perustelut, mutta ikävää, että käymme keskustelua netin välityksellä emmekä neuvottelupöydässä. Kirjoituksessa viitataan vuoden 2007 työtaisteluun ja sitä seuranneisiin tapahtumiin. My...

Lue lisää

Lastenhoitajilla on vankka rooli moniammatillisen varhaiskasvatuksen toteutuksessa

18.12.2017

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu kummia. Julkista keskustelua leimaa nokittelu, vastakkainasettelu, eri ammattiryhmien osaamisen kyseenalaistaminen ja oman egon pönkittäminen. Nyt on aika viheltää peli poikki ja keskittyä olennaiseen! Suomalaisen varhaiskasvatuksen perusta on moniammatillisessa työskentelyssä ja educare-mallissa.  Sana pedagogiikka on kaikkien huulilla – niin hyvässä kuin pahassa. Varhaiskasvatusta ohjaavassa asiakirjassa todetaan, että varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonais...

Lue lisää