Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Tehohoidossa tarvitaan sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutusta

27.01.2021

Meneillään oleva koronakriisi on osoittanut sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutukselle on kova tarve. Erikoissairaanhoidossa vaativan tehohoidon osaajista on huutava pula eikä tehohoidon osaajaksi perehdytä hetkessä. Nykymuotoinen ammattikorkeakoulu antaa hyvän pohjan tulla hyväksi tehohoitajaksi, mutta itse työ opitaan työtä tekemällä. Tehohoitajan osaaminen perustuu nyt ja tulevaisuudessa vahvaan kliiniseen osaamiseen, jota tukevat työnantajan järjestämät ammatilliset koulutukset. Tällainen on esimerkiksi HUS:ssa järjestettävä ”Taitava tehohoitaja” -koulutus. Muuttu...

Lue lisää

Social- och hälsovårdsbranschens specialiseringsutbildning behövs inom intensivvården

27.01.2021

Den pågående coronakrisen har visat att det finns ett stort behov för specialiseringsutbildning inom social- och hälsovården. Inom specialsjukvården finns ett stort behov för folk med kompetens inom krävande intensivvård och det tar sin tid att skola sig till intesivvårdsexpert.   Yrkeshögskolorna i sin nuvarande form ger en bra grund för att bli intensivvårdssjukskötare, men man lär sig själva arbetet endast genom att jobba. Intensivvårdssjukskötarens kompetens baserar sig nu och också i framtiden på starka kliniska kunskaper stödda av yrkesutbildningar organiserade av arbetsgivaren. ...

Lue lisää

Moniääninen valtuusto on vahvuutemme

26.01.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyn sitoutumattomat ja keskiryhmät SITKE.   Tehyläisiä ammatteja on kymmeniä. Eri ammattiryhmien näkemys antaa Tehyn päätöksenteolle vahvan selkänojan. Tehyn arvot ovat tasa-arvo ja jäsenlähtöisyys. Meille tehyläisille tärkeät asiat edellyttävät vaikuttamista niin paikallisest...

Lue lisää

Riittääkö palkka elämiseen, ovatko työolot kunnossa, uupuuko porukka? Vielä on tehtävää…

21.01.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyn vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmä. Me tehyläiset olemme tajunneet, että kiltisti odottaen vuoro tulee aina viimeisenä, jos sittenkään. Siksi on itte tartuttava hommaan, jos haluaa asioiden muuttuvan.   Tehy on aktiivisena vaikutta...

Lue lisää

Ottavatko työolot ja palkkaus päähän?

19.01.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Arvo ammattitaidolle - Värdera yrkeskunskapen -ryhmä. Haluaisitko päästä vaikuttamaan sote- ja varhaiskasvatusalan palkkoihin? Mitä, jos lähtisit ehdolle seuraavissa Tehyn vaaleissa? Stör arbetsförhållandena och lönesättning dig? Vill du påverka sote- och småbarnspedagogikbranschens löner...

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

14.01.2021

Laadukas varhaiskasvatus edellyttää ammattilaisten erityisosaamista. Jatkuvasti lisääntyvä ja muuttuva tieto edellyttää jatkuvaa oppimista ja sitä tukevaa laadukasta täydennyskoulutusta, johon kaikilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilla tulee olla oikeus osallistua säännöllisin väliajoin. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi on laatinut ehdotuksen  varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Kukaan tuskin kiistää täydennyskoulutuksen merkitystä. Siitä huolimatta on varhaiskasvatuksessa toimivien täydennyskoulutus hyvin vaihtelevaa, vaihtelevasti ...

Lue lisää

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus helpottaa ongelmiin puuttumista

22.12.2020

Varhaiskasvatuslakiin esitetään lisättäväksi pykälä henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. Se on työntekijöille sekä velvollisuus että mahdollisuus. Tehy on esittänyt pykälän lisäämistä lakiin. Lakimuutosta ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa.    Ongelmiin puuttuminen on usein vaikeaa. Henkilökunta ei uskalla niihin puuttua sillä usein puuttumisesta rangaistaan tavalla taikka toisella. Päiväkodeissa vallitsee myös vaikenemisen kulttuuri. Työntekijöitä kielletään usein kertomasta&n...

Lue lisää

HUSin neuvottelut kariutuivat – ei sittenkään hoitajapulaa

21.12.2020

Tehyn HUSn neuvottelevat luottamusmiehet esittivät viime viikon perjantaina neuvottelupyynnön työnantajalle. He pyysivät paikallista neuvottelua, koska HUS on tuonut toistuvasti mediassa esille huolen henkilöstön riittävyydestä koronatilanteen vuoksi ja vaatinut valmiuslain käyttöönottoa. Työnantajan esiintyminen on aiheuttanut henkilöstölle runsaasti pelkoa ja ahdistusta muutenkin hyvin kuormittuneessa tilanteessa. Muissa sairaanhoitopiireissä on löytynyt ratkaisumalleja saada työntekijöitä vapaaehtoisesti ottamaan lisätyövuoroja ja joustamaan. Luottamusmiesten toive oli, että näin toimitt...

Lue lisää

Onnistunut harjoittelu lisää kiinnittymistä sote-alalle

18.12.2020

Tehy kysyi viime keväänä opiskelijajäseniltään näkemyksiä työharjoittelusta. Pääsääntöisesti opiskelijat ovat selvityksen mukaan tyytyväisiä harjoitteluun, mutta joskus opiskelijat joutuvat kohtaamaan ikävääkin kohtelua.    Kyselyn vastaukset kuvaavat ennen kaikkea ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä tähän aiheeseen. Harjoittelu on tie omaan ammattiin. Harjoitteluiden kautta hankittu monipuolinen osaaminen tuottaa hyvät lähtökohdat työelämään, kunhan oppimisen mahdollisuudet ovat kunnossa. Harjoittelupaikan pitää vastata oppimistarvetta ja tarjota mahdollisuuksia ammatin s...

Lue lisää

Hurjaa menoa HUSissa

18.12.2020

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on mediassa äänekkäästi vaatinut valmiuslain käyttöönottamista. ”Sairaaloissa ei ole joulun ja vuodenvaihteen aikana ylimääräistä reserviä ja tiukan paikan tullen ainoa keino turvata kiireellinen potilashoito on kutsua henkilökuntaa töihin vuosilomalta. Ilman valmiuslakia emme voi tätä tehdä velvoittavasti. Viiveisiin ei ole varaa. Toki toivon, että tähän äärimmäiseen keinoon ei tarvitse turvautua. Henkilökunta on lomansa ansainnut”, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen. Sekä Tuominen että johtajaylilääkäri Mäkijärvi ovat kertoneet, että työntekijäjär...

Lue lisää