Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Hoivakotien vanhuksia suojeltava koronalta – uusia ohjeita THL:stä

08.04.2020

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on ollut koronatartuntoja sekä asukkailla että henkilökunnalla. 30 asukkaan hoivakodissa Kiuruvedellä viikon aikana menehtyi kahdeksan asukasta covid-19-tautiin. Pelkona on, että tartuntojen määrä nousee hoivakodeissa lähiviikkojen aikana. Suuri osa koronavirustartunnoista tapahtuu oireiden alkamisen jälkeen, mutta tartuttavuus voi alkaa jo 1-2 vuorokautta ennen oireita nykyisten tietojen mukaan. Ikäihmisiä ja muita haavoittuviin ryhmiin kuuluvia henkilöitä täytyy suojella koronavirustartunnalta. THL:n mukaan yli 70-vuotiaat henkilöt ovat mu...

Lue lisää

Työ on tehtävä turvalliseksi – kaikin keinoin

08.04.2020

Työturvallisuudesta huolehtiminen sosiaali- ja terveydenhuollossa on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Ammattihenkilöiden terveyttä pitää suojella kaikin mahdollisin keinoin. Koko ketju pitää saada toimimaan suojautumisesta testaukseen ja tarvittaessa hoitoon. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi EU:n terveysministereiden videokokouksessa 7. helmikuuta, että terveysjärjestelmämme on varautunut ehkäisemään, tunnistamaan ja hoitamaan tartuntatauteja, myös koronaviruksen aiheuttamia. Tasan viikon kuluttua tästä koronavirus lisättiin yleisvaarallisten tartuntatautien joukkoon. Tästä ti...

Lue lisää

Arvokas kuolema kuuluu kaikille

08.04.2020

Sain hätähuudon ympärivuorokautisen hoidon yksiköstä. Asukkaat ovat sairastuneet koronaan. Osa henkilökunnasta on sairastunut, osa karanteenissa. Henkilöstömitoitus on reippaasti alle kaikkien suositusten. Asukkaat ovat eristyksessä, joten suojavarusteiden pukemiseen ja riisumiseen menee paljon aikaa. Kaikkia välttämättömiäkään toimia ei ehditä tekemään. Lääkkeet ja aamupala annetaan, loput aamutoimet tehdään, jos ehditään. Lainaan työntekijää: ”Osastollamme on myös huonossa kunnossa olevia asukkaita, jotka tarvitsisivat enemmän hoitajan läsnäoloa, mutta sitä on mahdotonta antaa tilanteen v...

Lue lisää

Hoivakodin asukkaiden toimintakyky vaarassa laskea eristyksessä – fysioterapiaa hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan

08.04.2020

Fysio- ja toimintaterapeutit voivat eri keinoilla tukea asukkaiden toimintakykyä koronaepidemian aikana.    Koronavirus on saavuttanut myös hoivakodit. Tartunnan saaneet eristetään huoneisiinsa. Tämän lisäksi kaikki muutkin saman yksikön asukkaat pidetään huoneissaan, kunnes tartunnan saanut on parantunut. Paremmassa tilanteessa eivät ole omissa kodeissaan asuvat ikäihmiset. Joissain kunnissa on tehty kategorinen päätös, että kotikuntoutus on keskeytetty sairaalasta kotiin palaavan asiakkaan kontrollikäyntiä lukuun ottamatta. ...

Lue lisää

Lapset pidettävä tutussa ryhmässä – Kuntien noudatettava ministeriön ohjeita

08.04.2020

Varhaiskasvatuksen ensisijainen tehtävä on nyt mahdollistaa kriittisillä aloilla työskentelevien työssäkäynti. Yksi tärkeimmistä on terveydenhuolto.   Monen koronaa vastaan taistelevan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön mahdollisuus täysipainoiseen työskentelyyn perustuu siihen, että oma lapsi on turvallisesti omassa päiväkodissa. Jos korona leviää varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin, se vaikuttaa väistämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.  Kaikki kunnat eivät noudata ministeriön ohjetta pitää lapset tutussa ryhmässä. Ministeriön ohjeistus ...

Lue lisää

Kotihoidon työntekijöiden on käytettävä hengityssuojainta – ministeriö antoi ohjeet

03.04.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet siitä, miten kotiin annettavissa palveluissa tulee suojautua.    Koronatartunnan saanut henkilö voi THL:n mukaan levittää virusta eteenpäin jo ennen oireiden alkamista. Kotihoidossa on tärkeää suojella asiakkaita henkilökunnan mahdollisesti kantamalta taudilta. Käsihygienia asiakkaan hoitamisessa on välttämätöntä.   Kotihoidossa työskentelevät tehyläiset ovat kysyneet, millaisia suojaimia asiakkaiden luona tulisi käyttää. Koulutetulla hoitohenkilöstöllä on ollut huoli siitä, ett...

Lue lisää

Huoli päiväkodeissa kasvaa – käsidesiä ei ole kaikkialla

03.04.2020

Suositus on työskennellä tavanomaista pienemmissä ryhmissä. Siivousta ja käsihygieniaa tulee tehostaa.  Kuntia ja yksityisen palvelun tuottajia on jo aikaisessa vaiheessa ohjeistettu miten toimia lapsimäärän vähentyessä: varhaiskasvatus järjestetään lapselle tutussa toimipaikassa, lapsia ei siirrellä toimipaikasta toiseen ja lapset jatkavat tutuissa lapsiryhmissä tutun henkilöstön kanssa.  Ohjeet pyrkivät ehkäisemään koronaepidemian leviämistä. Toisaalla ohjeistuksia noudatetaan; toisaalla yhdistellään niin ryhmiä kuin pä...

Lue lisää

Ruoka on päivän kohokohta – uusi suositus ikääntyneiden ravitsemuksesta

31.03.2020

Viime kevään vanhuspalvelukriisi antoi sysäyksen päivittää ikääntyneiden ruokasuositus. Silloin paljastui, että ikäihmisten ravitsemuksessa on monia ongelmia, esimerkiksi vajaaravitsemusta.  Hyvä ravitsemus ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä ja se edistää terveyttä. Maistuvan ruuan syöminen hyvässä seurassa on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille.  Valtakunnallinen ruokasuositus on tarkoitettu ikäihmisten palveluissa toimivien ammattilaisten laajasti käytettäväksi sekä julkisella että yksityisellä puolella. Suosituksessa annetaan ohjeet ...

Lue lisää

Perehdytys kuuluu kaikille

30.03.2020

Mitä nopeammin ja suunnitelmallisemmin työntekijä perehdytetään, sitä nopeammin hän pystyy täysipainoiseen ja turvalliseen työskentelyyn.  Työntekijälle kuuluu perehdytys aina, kun hän siirtyy uuteen tehtävään tai kun tehtäviin tulee muutoksia. Uusi tehtävä voi olla mahdollisuus -blogissa kirjoitin, että työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijä uusiin tehtäviin ja samalla työnantajalla on vastuu siitä, että työntekijällä on riittävä osaaminen uuteen tehtävään. Teksti herätti runsaasti keskustelua, josta kävi ilmi, että perehdytystä ei pidetä itsestäänselvänä. &nbs...

Lue lisää

Uusi tehtävä voi olla mahdollisuus

27.03.2020

Suurella osalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajista on terveydenhuollon koulutus. Siirtyminen uusiin tehtäviin poikkeustilanteessa on yksi tapa olla auttamassa meitä kuiville. Sekä kunnallisilla että yksityisillä päiväkodeilla saattaa olla tarve vähentää henkilökuntaa, koska lasten määrä on vähentynyt koronan myötä. Työantajat ovat hakeneet erilaisia ratkaisuja tilanteeseen. Vaihtoehdoiksi on tarjottu palkattomia vapaita, lomien pitämistä ennakkoon, lomautuksia ja toisiin tehtäviin siirtymistä. Palkattomat vaihtoehdot ovat harvalle mieleen, eivätkä lomapäivät riitä loputtomiin, mutta toisii...

Lue lisää