Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Kuka kertoisi hallitukselle, että irtisanomislaki on jo sellainen, jollaiseksi se halutaan muuttaa?

17.10.2018

Luulisi, että tästä aiheesta on jo sanottu kaikki. Vaan ei. Eilisessä eduskunnan tiedonantonäytelmässä hallitus onnistui taas yllättämään tietämättömyydellään. Työministeri Lindström ei osannut antaa selkeää vastausta kysymykseen, miten uusi irtisanomislaki eroaa nykyisestä eli ”mikä riittää irtisanomiseen uuden lain mukaan, eikä riitä irtisanomiseen nykylain mukaan”. Lindström totesi, että ”kyse on siitä, että irtisanominen suhteutetaan yrityksen kokoon… Uusi asia on se, että yrityksen koko on se ratkaiseva asia suhteutettuna tuomittavaan menettelyyn.” Pitkään työoikeuden parissa puuhastel...

Lue lisää

Tarvitaanko jaksotyötä 2020-luvulla?

12.10.2018

Jaksotyö säästää tuotantokustannuksia, kun ylityötä ei juuri tule, vaikka työpäivät venyvät. Yleistyöajassa vuorotyötä tekevien työaikasuojelu ja ylityökorvaukset ovat paremmat. Hallituksen esityksessä uudeksi työaikalaiksi todetaan, että naiset tekevät miehiä enemmän jaksotyötä. Sitä käytetään ylivoimaisesti eniten terveys- ja sosiaalipalvelualoilla. Samalla erot vuosiansioissa sekä eläkkeissä kasvavat naisten ja miesten välillä. Tiettävästi missään muussa EU-maassa ei ole jaksotyötä, jossa työaika määritellään kahden tai kolmen viikon jaksoissa. Muualla sairaaloissa työaikaa säädellään tu...

Lue lisää

Irtisanomislain vastustamisen syyt eivät ole poliittisia

29.09.2018

Ay-liikettä on viime aikoina moitittu siitä, että se vastustaa hallituksen kaavailemaa ns. irtisanomislakia poliittisin perustein ja on alkanut käymään jo vaalikampanjaa tulevia eduskuntavaaleja varten. Tosiasiassa vastustamisen syyt ovat pitkälti juridisia. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Hallitus asettaisi heidät eriarvoiseen asemaan pelkästään sen perusteella, sattuuko työpaikalla olemaan 19 vai 21 työntekijää. Esitys voisi myös kannustaa suurempia yrityksiä organisoimaan toimintansa alle 20 hengen kokonaisuuksiin helpomman irtisanomisen toivossa. Oikeu...

Lue lisää

Päiväkodin johtajuus edelleen hukassa

07.09.2018

Olen toistuvasti ihmetellyt blogikirjoituksissani ja ihmettelen vieläkin, että miten on mahdollista, ettei päiväkodeissa noudateta lakeja, asetuksia eikä työehtosopimuksia. Kuntapuolella on toukokuun alusta lähtien lisätty lastentarhaopettajien suunnitteluaikaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että lastentarhaopettajilla on 13 % eli noin 5h/vko työajasta varattu lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin kuten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön pedagogiseen suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. On val...

Lue lisää

Pikakoulutus ei ratkaise varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa

03.09.2018

”Haluatko päästä kiinni käytännön työhön lasten parissa lyhyellä koulutuksella? Rekrytoiva koulutus lastenhoidon avustaviin tehtäviin”, kirjoitetaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston, Ohjaamo Helsingin sekä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ilmoituksessa. Asiaan liittyvässä tiedotteessaan  Helsingin varhaiskasvatusjohtaja kirjoittaa kehittävänsä varhaiskasvatuksen sijaistoimintaa etsimällä uusia ratkaisuja.  Varhaiskasvatuksessa puhututtaa nyt pikakoulutus, jossa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa ”kasvun ja osallisuuden edistäminen”. Hakuilmoituksessa ...

Lue lisää

Seksuaalinen häirintä aiheuttaa vihaa ja häpeää

13.07.2018

Tehy teki jäsenilleen kyselyn seksuaalisesta häirinnästä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla. Ja sitähän esiintyi. Lähes puolet vastaajista oli kokenut seksuaalista häirintää potilaan, omaisen tai kollegan taholta. Seksuaalinen häirintä aiheutti vihaa, häpeää, sääliä ja pelkoa.  Eniten kuvattuja tunnetiloja olivat inho, ällötys ja ärsytys.  Eräskin vastaaja kuvasi: ” Ällötti. Tuntu kuin ois pettäny puolisoa.” Ehkä nämä tunteet saavat pitämään kokemuksen sisällään. Vaatii todella luottamusta, että asiasta pystyy puhumaan muille. Mielenkiintoista oli huomata kyselyn tuloks...

Lue lisää

Päiväkotien arki pyörii vähillä sijaisilla ja työntekijöiden joustoilla

06.07.2018

Tehy teki 2017 kyselyn varhaiskasvatuksessa työskenteleville jäsenille. Kyselyyn vastasi 1380 henkilöä. Vastaajat edustavat kaikki maakuntia. Kyselyssä selvitettiin mm. päiväkotien sijaiskäytäntöjä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut, että henkilöstömitoitusta on noudatettava myös henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen vuoksi. Poissaoloihin pitää varautua etukäteen. Suhdeluvusta poikkeaminen ei näiden syiden perusteella ole asetuksen mukaan mahdollista. Päiväkotien arki on kaukana ministeriön oh...

Lue lisää

Seksuaalinen häirintä – yksilön häpeästä työyhteisön vastuuseen

25.06.2018

Viimeisen vuoden aikana #Metoo-kampanja on tuonut seksuaalisen häirinnän yleiseen keskusteluun. Myös hoito- ja huolenpitotyössä on seksuaalista häirintää.Viimeaikaisen selvityksen mukaan 42 % hoitotyöntekijöistä on kokenut seksuaalista häirintää. Häirintää ovat kokeneet sekä naiset että miehet ja häiritsijöinä ovat olleet niin asiakkaat ja potilaat kuin saman tai toisen ammatin kollegat. (Ojanperä 2018.) Hoito- ja huolenpitotyön toimintakulttuuria on uudistettava siten, että minkäänlainen häirintä ei ole hyväksyttävää. Seksuaalinen häirintä – yksipuolista ja katseilta piilossa Seksuaalinen ...

Lue lisää

Esitys työaikalaiksi lisää työsidonnaisuutta

14.06.2018

YLE:n artikkeli tältä aamulta hehkuttaa joustotyötä ja työaikalakiuudistusta. Artikkelin luettuani haluan sanoa muutaman asian. Työaikalain uudistuksessa joustot lisääntyvät, mutta vain harvat työntekijät voivat itse päättää työajoistaan. Monella työsidonnaisuus lisääntyy ja ylityöt vähenevät, jos työaikalakiesitys hyväksytään eduskunnassa. Työaikalakiuudistus sallisi muun muassa jaksotyön käytön laajentamisen. Jaksotyöläinen ei voi valita milloin työskentelee, vaan työnantaja suunnittelee työvuorojen alkamis- ja päättymisajat työvuoroluetteloon. Työpäivä voi olla 15 tunnin mittainen, koska...

Lue lisää

Jokainen uhka- ja väkivaltatilanne ilmoitettava omalle esimiehelle

11.06.2018

Aamulehti haastatteli minua toukokuun lopussa hoitajiin kohdistuvasta väkivallasta. Hoitajiin kohdistuva väkivalta voi olla suoraa väkivaltaa, joka tarkoittaa esimerkiksi huitomista, lyömistä tai potkimista. Myös uhkaava käytös kuten huutaminen, kiroilu tai omaisuuden rikkominen on tavallista. Tehy teki jäsenkyselyn seksuaalisesta häirinnästä sosiaali- ja terveysalalla. Valitettavasti myös seksuaalinen häirintä on yleistä ja #metoo-kampanja koskee siis myös tehyläisiä: https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-seksuaaliseen-hairintaan-ei-puututa-tarpeeksi-sosiaali-ja-terveysalalla Helposti k...

Lue lisää