Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Päijät-Hämekin osallistuu sote-alan kurjistamiseen

31.08.2020

Historialliset jättiulkoistukset seuraavat toinen toistaan. Tuoreimpana tietona Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, joka on päättänyt siirtää terveyskeskuspalvelujaan Mehiläiselle. Toiveena Päijät-Hämeessä on, että ”maakunnan sote-peruspalvelut parannetaan uudelle tasolle”. Tavoite on tietysti kirkas, kukapa sitä palvelujen heikentämistä tavoittelisi.  Mutta mitenhän tässä mahtaa käydä? Kerrankin voin sanoa, että minulla on kristallipallo. Pallo kertoo, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä aloitetaan toimintojen alasajo, käytössä on sekä juustohöylä että varsinainen leka. Osa...

Lue lisää

Rokotetta odotellessa

27.08.2020

Koronan toinen aalto on käynnistynyt. Kansalaisia suositellaan pitämään huolta hyvästä käsihygieniasta, noudattamaan hyvää yskimistekniikkaa, välttämään tungoksia, pitämään välimatkaa kanssaihmisiin ja käyttämään maskia joukkoliikenteessä.   Näillä toimilla pyritään välttämään uusien tautihuippujen ilmeneminen. Samanaikaisesti ihmiset haluavat elää elämää ja kokea asioita, minkä johdosta koronaan liittyvät suositukset tahtovat unohtua ja altistumisia pääsee syntymään.  Koronaan on kehitetty rokotteita pandemian alust...

Lue lisää

Päiväkotien henkilöstön tehtävänä ei ole toimia koronavartijana

20.08.2020

Päiväkodin henkilöstön vastuulla ei ole toimia koronavartijana ja arvioida kuka lapsista saa jäädä hoitoon ja kuka lähetetään kotiin. Vastuu lapsen oireiden arvioimisesta on vanhemmilla. Lapsi, jolla on hengitystieinfektion oireita kuten yskää, kurkkukipua, kuumetta, hengenahdistusta, lihaskipuja, vatsaoireita tai päänsärkyä ei kuulu päiväkotiin eikä perhepäivähoitoon. Näin on THL ja Opetushallitus ohjeistanut. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa olevat koronaoireiset lapset ja henkilökunta testataan ja vastauksia odotetaan rauhassa kotona. Päiväkodeista ei haluta koronalinkoja, joista ta...

Lue lisää

Vain terveenä päiväkotiin

18.08.2020

Varhaiskasvatuksen koronasuosituksia on päivitetty ja syystäkin, sillä ensimmäiset tartunnat on päiväkodeissa jo havaittu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei päiväkodeissa sekoiteta tai yhdistetä ryhmiä. Keväällä opitut toimintatavat kuten tehostettu käsi- ja yskimishygienia ja turvavälien pitäminen ovat tehostetun siivouksen ohella edelleen ensisijaiset keinot välttää tartuntojen leviäminen. Lapset eivät turvavälejä muista, mutta aikuisten välisessä toiminnassa se on tärkeää.   Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta on noudatettava.  Ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä ...

Lue lisää

Euroopassa koronalisiä jaettu - milloin Suomi maksaa koronalisää hoitajille?

14.08.2020

Kiitoksia, taputuksia ja juhlavalaistuksia. Ne lämmittävät toki hoitajien mieltä, mutta eikö Suomi oikeasti pysty parempaan? Monissa Euroopan maissa on maksettu koronalisiä tai muuten huomioitu palkassa koronan aiheuttama haitta. Islannissa hallitus antoi jo huhtikuussa miljardin islannin kruunun (noin 6,3 m €) suuruisen valtiontuen käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten koronalisiin. Saksassa maksettiin heinäkuussa vanhustenpalveluissa työskentelevälle hoitohenkilöstölle 1500 euron veroton kertakorvaus. Avustuksen saivat niin sairaanhoitajat, lähihoitajat kuin henkilökohtaiset avust...

Lue lisää

I Europa har man delat ut coronatillägg – när kommer man att betala coronatillägg till skötarna i Finland?

14.08.2020

Tack, applåder och festbelysningar. De värmer förstås skötarnas hjärtan, men kan Finland inte prestera bättre? I många europeiska länder har man betalat ut coronatillägg eller på annat sätt beaktat coronans olägenheter i lönen. I Island gav regeringen redan i april ett statsstöd på en miljard isländska kronor (Cirka 6,3 miljoner euro) för coronatilläggen för den yrkesutbildade personalen inom sjuk- och hälsovården. I Tyskland betalade man i juli ut en engångsersättning på 1 500 euro till personalen som arbetar med åldringstjänster. Sjukskötare, närvårdare och personliga assistenter fick und...

Lue lisää

Nuoret haluavat saada sote-alan loistamaan

12.08.2020

Tänään vietetään kansainvälistä nuorison päivää. Toivottavasti jaksamme kuunnella ja kunnioittaa nuoria ja opiskelijoita myös työelämässä. Pääsääntöisesti meidän nuorillemme kuuluu hyvää. Valittu ala tuntuu mielenkiintoiselta ja uramahdollisuuksia tarjoavalta. Moni kuitenkin miettii vahvasti, kuinka tulee jaksamaan valitsemallaan uralla. Väestön ikääntyminen näyttäytyy eläköityvinä työkavereina ja hoidettavien määrän kasvuna. Ajatukset pyörivät jaksamisessa, työterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja koulutusta vastaavan työn ja palkkauksen kohtaanto-ongelmissa.  Opiskelu ja harjoittelu...

Lue lisää

Koronankin aikana panostettava ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon

07.08.2020

Suomessa on useita kansanterveydellisiä haasteita, joista aiheutuu sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteisöllisiä huolia. Pitkälle edenneiden tilanteiden hoito on usein palvelutarpeeltaan kannalta raskasta ja kansantalouden näkökulmasta tarkasteltuna kallista.  Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja varhaisella puuttumisella pyritään vaikuttamaan asioiden kehityskulkuihin ajoissa. Näin saavutetaan pitkällä aikavälillä parhaimmat terveys- ja taloushyödyt, koska huono kehityskulku saadaan hidastettua tai jopa pysäytettyä. Tämä on kansanterveyde...

Lue lisää

Puu-arbetstid även för barnskötare som arbetar med läraruppgifter

29.07.2020

Barnskötare som arbetar med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken behöver s.k. puu-arbetstid för att planera, utvärdera och utveckla verksamheten samt utarbeta planerna för förskoleundervisning och småbarnspedagogik. Många barnskötare inom småbarnspedagogiken arbetar på grund av lärarbristen med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken. Planering av arbete för undervisning och fostran, utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt utarbetandet av planer för undervisning och småbarnspedagogik hör bl.a. till uppgiften. Enligt det offentliga kommunala tjänste- och kollektivavtalet (KVTES) reser...

Lue lisää

Sak-aikaa myös opettajatehtävissä toimiville lastenhoitajille

29.07.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimivat lastenhoitajat tarvitsevat ns. sak-aikaa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Monet varhaiskasvatuksen lastenhoitajat toimivat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä opettajapulan vuoksi. Tehtävään kuuluu mm. opetus- ja kasvatustyön suunnittelu, arviointi- ja kehittämistehtävät sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan näihin tehtäviin varataan aikaa ainoastaan kelpoisuusehdot täyttävi...

Lue lisää