Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Sosiaali- ja terveydenhuolto romahtaa, jos työntekijöiden koronarokottaminen viivästyy

17.03.2021

Julkisuudessa on alkanut kiivas keskustelu koronarokotejärjestyksestä, kun rokotukset on saatu käyntiin ja niiden saatavuus olisi näillä näkymin parantumassa.   Samaan aikaan kun Suomi on ns. sulkutilassa ja keskustelu ulkonaliikkumisrajoituksista saa sosiaalisen median räjähtämään, sosiaali- ja terveys- sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö menee joka päivä työpaikalle, mitä suurimmassa määrin altistamaan itsensä koronavirukselle, koska etätyön tekeminen ja etäisyyden pitäminen on mahdotonta.   Valitettavasti suojautumiseen ei ole kaikkialla yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin...

Lue lisää

Social- och hälsovården kollapsar om coronavaccinationerna av personalen drar ut på tiden

17.03.2021

En intensiv debatt om arrangemangen för coronavaccinationerna har tagit fart i offentligheten, då vaccinationerna har kommit igång och tillgången till vaccin verkar vara på väg att bli bättre. Samtidigt som Finland är nedstängt och diskussionen om ett utegångsförbud får de sociala medierna att explodera, går personalen inom social- och hälsovården samt småbarns-pedagogiken dagligen till arbetsplatser där de i allra högsta grad utsätter sig för coronaviruset, eftersom det är omöjligt att jobba på distans eller hålla avstånd. Tyvärr har alla inte lika goda möjligheter att skydda sig som perso...

Lue lisää

Ensihoidon koulutuksesta työelämään

16.03.2021

Ensihoidon tutkintoon johtavaa koulutusta on Suomessa tarjolla niin ammatillisella toisella asteella kuin ammattikorkeakoulussakin. Tutkintokoulutukset antavat ensihoitoasetuksen mukaiset kelpoisuudet perus- ja hoitotason ensihoidon tehtäviin. Lisäksi Pelastusopisto tai sen opetussuunnitelmaa noudattava pelastuslaitos voi tarjota pelastusalan ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta Suomessa. Perustason ensihoidon osaamisalaa voidaan opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sisällä ja osaamisalan valinneet valmistuvat perustason ensihoidon tutkintonimikkeellä. Uudistettu koulutus...

Lue lisää

Työyhteisön näkymätön lapsi

12.03.2021

Muistatko Muumitarinan näkymättömästä lapsesta? Siinä Tuu-tikki tuo Muumitaloon näkymättömän tytön, Ninnin. Hän oli kasvanut armottomassa ilmapiirissä ja hänen tätinsä oli osoittanut, että tyttö ei ole haluttu. Sen seurauksena Ninni oli muuttunut näkymättömäksi. Miltä sinusta tuntuisi olla oman työpaikkasi Ninni?    Työntekijöinä haluamme olla osa työyhteisöä, tulla huomatuksi ja vaikuttaa työtämme koskeviin asioihin. Se on yksi voimavaratekijä. Huolestuttavaa on Kevan&nbs...

Lue lisää

Hyvä maine kiirii siinä missä huonokin

11.03.2021

Tähän aikaan vuodesta kilpaillaan työpaikoilla kesäsijaisista. Ja yhä useammin myös vakituisista sote- ja kasvatusalan ammattilaisista. Alan veto- ja pitovoima on kasvava huolen aihe.  Yleisesti on tiedossa, että alan veto- ja pitovoimaan vaikuttaa kaksi seikkaa ylitse muiden: työolot ja palkkaus. Työoloihin ja työilmapiiriin on työnantajan, esimiehen ja koko työyhteisön mahdollista vaikuttaa. Millainen työpaikkaa houkuttelee? Tähän on varmasti yhtä monta vastausta kuin on lukijaakin. Monet tekijät ovat kuitenkin yleisiä. Hyvä työpaikka on sellainen, jossa saa tehdä parhaansa, saa käyt...

Lue lisää

Alan vaihtoa harkitsee jopa 90 % hoitajista

09.03.2021

Viime aikoina on puhuttu ja kirjoitettu paljon hoitajien psykososiaalisesta kuormituksesta ja tästä johtuvasta alan vaihtamisaikeista.   Sote-ala on ollut kriisissä jo pidempään ja meneillään oleva koronapandemia on tuonut asiaan vielä lisämaustetta. Kuormitustekijöitä ovat olleet työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä seikkoja, jotka ovat olleet haitallisia työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille.   Jo vuoden kestänyt koronaurakka on saanut osan hoitajista jopa pelkäämään työntekoa, koska uusiin tehtäviin perehtyminen nop...

Lue lisää

Koronakorvausten paikallinen sopiminen takkuaa

08.03.2021

Koronapandemian vuosipäivä ohitettiin jo kuukausia sitten. Parhaillaan Suomessa on useita koronan leviämisvaiheessa olevia alueita ja epidemiatilanne vaikeutuu päiväpäivältä. Tästä huolimatta lähes kaikissa sairaaloissa on luovuttu joulun ajaksi tehdyistä paikallisista sopimuksista, joilla motivoitiin henkilöstöä joustamaan ja tekemään vapaaehtoisesti ylimääräistä työtä. Sopimukset olivat pääosin hyviä ja kannustavia. Monilla työpaikoilla oli sovittu koronan takia mm. korotetuista hälytysrahoista, varallaolokorvauksista, vuosiloman perumisen korvauksista ja ylityökorvausten korotuksista. Nä...

Lue lisää

Lokala avtal om coronaersättningar framskrider dåligt

08.03.2021

Årsdagen för coronapandemin gick förbi redan för månader sedan. För tillfället finns det flera områden i samhällsspridningsfasen i Finland och epidemisituationen försvåras för varje dag. Trots det har nästan alla sjukhus avstått från de lokala avtalen som ingicks för jultiden för att motivera personalen att flexa och frivilligt göra extra arbete. Avtalen var till största delen bra och uppmuntrande. På många arbetsplatser hade det avtalats bl.a. om en förhöjd utryckningspenning, beredskapsersättningar, ersättningar för återkallad semester och höjningar av övertidsersättning på grund av coron...

Lue lisää

Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen parantaa kuntalaisten elämän laatua

04.03.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi.  Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kuntapäättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Kunnat ja tulevat kuntapäättäjät ovat suurten muutosten äärellä, sillä jatkossa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Parasta aikaa käsittelyssä oleva hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalveluide...

Lue lisää

Att investera i hälsa och välfärd förbättrar kommuninvånarnas livskvalitet

04.03.2021

Tehy har utarbetat nyckelord för framtida kommunala beslutsfattare som stöd för beslutsfattandet.  Tehys bloggserie för kommunalvalet behandlar utmaningarna för kommunala beslutsfattare baserat på nyckelord. I framtiden måste kommunerna satsa ännu mer på att främja invånarnas hälsa och välbefinnande – denna aspekt måste ingå i allt beslutsfattande. Kommunerna och de framtida kommunala beslutsfattarna är på väg mot stora förändringar, eftersom kommuner i framtiden kommer att behöva satsa ännu mer på att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Regeringens förslag som behandlas just nu...

Lue lisää