Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Esitys työaikalaiksi lisää työsidonnaisuutta

14.06.2018

YLE:n artikkeli tältä aamulta hehkuttaa joustotyötä ja työaikalakiuudistusta. Artikkelin luettuani haluan sanoa muutaman asian. Työaikalain uudistuksessa joustot lisääntyvät, mutta vain harvat työntekijät voivat itse päättää työajoistaan. Monella työsidonnaisuus lisääntyy ja ylityöt vähenevät, jos työaikalakiesitys hyväksytään eduskunnassa. Työaikalakiuudistus sallisi muun muassa jaksotyön käytön laajentamisen. Jaksotyöläinen ei voi valita milloin työskentelee, vaan työnantaja suunnittelee työvuorojen alkamis- ja päättymisajat työvuoroluetteloon. Työpäivä voi olla 15 tunnin mittainen, koska...

Lue lisää

Jokainen uhka- ja väkivaltatilanne ilmoitettava omalle esimiehelle

11.06.2018

Aamulehti haastatteli minua toukokuun lopussa hoitajiin kohdistuvasta väkivallasta. Hoitajiin kohdistuva väkivalta voi olla suoraa väkivaltaa, joka tarkoittaa esimerkiksi huitomista, lyömistä tai potkimista. Myös uhkaava käytös kuten huutaminen, kiroilu tai omaisuuden rikkominen on tavallista. Tehy teki jäsenkyselyn seksuaalisesta häirinnästä sosiaali- ja terveysalalla. Valitettavasti myös seksuaalinen häirintä on yleistä ja #metoo-kampanja koskee siis myös tehyläisiä: https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-seksuaaliseen-hairintaan-ei-puututa-tarpeeksi-sosiaali-ja-terveysalalla Helposti k...

Lue lisää

Eettiset ohjeet – ammattilaisen tukena ja asiakasta varten

01.06.2018

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla ammateilla on omat ammattieettiset ohjeensa. Lisäksi heidän työtään ohjaavat yhteiset, koko toimialan kattavat eettiset ohjeet.  Ammattilaisten tueksi Etiikka on ollut keskeisellä sijalla koko hoito- ja huolenpitotyön historian, mutta eettisten ohjeiden merkitys on muuttunut. Hoito- ja huolenpitotyön varhaisessa vaiheessa, 1800-luvulla, ammattilaisten taustat ja arvot olivat yhdenmukaiset. Työ nähtiin enemmän tehtävänä kuin ammattina ja sitä ei erotettu henkilökohtaisesta elämästä. Työntekijä joutui luopumaan yksityiselämästään ja omistau...

Lue lisää

Tehyn puheenjohtaja: #olisinpatiennyt

31.05.2018

Maaret Kallio herätteli tänään 31.5. Helsingin Sanomissa meitä aikuisia muistamaan, miten olemme itsekin olleet nuoria ja että malttaisimme pysähtyä pohtimaan nuorta itsessämme. Jaan oman nuoruuskuvani ja haluan sanoa jotakin kuvan 17-vuotiaalle Millalle. Jaan toivottavasti samalla jotakin myös tämän päivän nuorille. Sinä 17-vuotias Milla Olit odottanut vanhojen päivää kovasti. Vihreä varta vasten ompelijalla teetetty upea puku odotti hetkeä, jonka itse tiesit olevan yhden aikakauden päätös. Tiesit jättäväsi lukion kesken tulevana syksynä jos ovet terveydenhuolto-oppilaitokseen avautuisivat...

Lue lisää

Työajan ja lepoajan välille saatava selkeät rajat

29.05.2018

Työntekijä vastaa kodin ja työpaikan välisestä matka-ajasta ja kuluista. Työsopimuslain mukaan työntekijälle on ilmoitettava työntekopaikka kirjallisesti viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Jos työntekijällä ei ole pääasiallista, kiinteää työntekopaikkaa hänelle annetaan selvitys periaatteista, joiden mukaan hän työskentelee eri työkohteissa. Käytännössä tästäkin työsuhteen ehdosta sovitaan työsopimuksessa. Harvinaisen selvää lakitekstiä, mutta kyllä tästäkin saa ongelman, jos työnantaja tulkitsee työntekopaikka-sanan tarkoittavan välillä työpistettä ja välillä ...

Lue lisää

Liikkeen luovutus: case Länsi-Pohja ja Mehiläinen

28.05.2018

Aivan näinä päivinä toteutuu historiallinen jättiulkoistus. Neljä Meri-Lapin kuntaa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ulkoistavat sote-toimintaansa Mehiläiselle. Yksityiselle palveluntuottajalle siirtyy valtaosa Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintaa ja alueen perusterveydenhuoltoa. Ensimmäistä kertaa siirtyy myös erikoissairaanhoitoa. Siirtyvää henkilöstöä on lähes 800. Suomessa laki turvaa työntekijän aseman liikkeen luovutuksessa. Liikkeen luovutus tarkoittaa tilannetta, jossa työnantajan toiminta tai toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksesta voi ...

Lue lisää

Sannilta pääsi sammakko!

25.05.2018

Viiden ammattiliitoon järjestämään mielenilmaukseen kerääntyi 25. huhtikuuta noin 2000 varhaiskasvatuksen ammattilaista vastustamaan varhaiskasvatuslain meneillään olevaa uudistusta. Järjestävät tahot edustavat yli 70 % varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Eduskuntatalon eteen kokoontunut joukko olisi ollut moninkertainen, jos mielenilmaus olisi laajennettu Uudenmaan rajojen ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeri ei tullut kansaa tervehtimään toisin kuin muutamat sivistysvaliokunnan jäsenet. Ministeri kuitenkin kommentoi asiaa TV-uutisissa sanoen että ”hallitus ei kehitä varhaiskasvatusta...

Lue lisää

Pidetään kiinni kasvatus- ja sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskokeista

08.05.2018

Soveltuvuutta on arvioitu opintoihin hakeutumisen vaiheessa erilaisten valintakokeiden avulla. Lisäksi soveltumattomuuden arviointi on ollut mahdollista 2010-luvulla kasvatus- ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti. SORA-lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuutta puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Nyt tämä lainsäädäntö on arvioitavana OKM:n hankkeessa, jonka ohjausryhmässä on myös Tehy muka...

Lue lisää

Laki vie lapselta hoitajan!

25.04.2018

Lastenhoitaja on tärkeä varhaiskasvatuksen ammattilainen. Lain säätäjä on päättänyt vähentää lastenhoitajien määrää puolella. Samassa on kuitenkin unohtunut arvioida mihin 9000 lastenhoitajaa sijoittuu vuonna 2030 kun uusi henkilöstörakenne astuisi voimaan. Ministeriön ovien sisäpuolella valmisteltu laki on unohtanut lastenhoitajien osaamisen ja arvon. Lastenhoitaja on läsnä koko lapsen hoitopäivän, hoivaa ja huolehtii perustarpeista, opettaa ja kasvattaa, ottaa syliin ja on tukena ja turvana. Lastenhoitaja on lasta varten.  Monet päiväkotilapset tarvitset lääkehoitoa ja muuta terveyde...

Lue lisää

Palkkaharmonisaatiosta ei kannata tehdä peikkoa

23.04.2018

Työtuomioistuin antoi maaliskuussa tuomion palkkaharmonisaatiosta (TT:2018-18). Työtuomioistuin linjasi tuomiossaan, että työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava palkat eli saatettava samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä työskentelevien palkat samalle tasolle kohtuullisessa ajassa. Tuomion jälkeen Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja useat muut ovat ilmaisseet huolensa siitä, että palkkaharmonisaatio aiheuttaisi valtavat kustannukset, jos sote-uudistus toteutuu. Sote-uudistuksessa työntekijöiden on määrä siirtyä eri työnantajien palveluksesta entiset edut säilyttäen muun...

Lue lisää