Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Det går vilt till i HUS

18.12.2020

HUS’ verkställande direktör Juha Tuominen har krävt högljutt i medier att ta i bruk beredskapslagen. ”Sjukhusen har inte extra reserver under julen eller årsskiftet, och när det blir tufft är att kalla personal till arbetet från den årliga semestern det enda sättet att säkerställa patientvården. Utan beredskapslag kan vi inte påtvinga detta. Vi har inte råd med fördröjningar. Jag hoppas självklart att vi inte ska behöva använda denna extrema metod som utväg. Personalen har förtjänat sin semester”, säger verkställande direktör Juha Tuominen. Både Tuominen och ledande överläkare Mäkijärvi har...

Lue lisää

Kaikista ei ole tehohoitajaksi

14.12.2020

Tehohoidon huippuluokkaisuus on korostunut koronaepidemian aikana, jolloin Suomen teho-osastot ovat näyttäneet parasta osaamistaan tuntemattoman edessä.  Tehohoito on monialaista ja vaativaa erikoissairaanhoitoa, joka vaatii hoitajalta laajaa osaamista niin tarkkailulaitteiden hallinnasta kuin potilaan tilan tutkimisesta ja hoitamisesta sekä lääkehoidosta. Tiedon hankkimisen lisäksi tehohoitajan on osattava käsitellä saamaansa tietoa - siis ennakoitava, reagoitava ajoissa muuttuneisiin tilanteisiin ja omattava hyvät yhteistyötaidot, koska tehohoito on tiimityötä.   Tehohoitaj...

Lue lisää

Alla har inte det som krävs för att vara intensivvårdssjukskötare

14.12.2020

Intensivvårdens högklassighet har lyfts fram under coronaepidemin, när Finlands intensivavdelningar har visat sin bästa förmåga inför det okända.    Intensivvård är omfattande och krävande specialsjukvård, som kräver ett brett kunnande hos vårdarna om allt från kontroll av bevakningsutrustning till undersökning av patientens tillstånd, vård och medicinering. Förutom att skaffa information måste intensivvårdssjukskötaren kunna behandla den information som fås – det vill säga förutse, reagera i tid vid förändrade tillstånd och ha god samarbetsförmåga, för intensivvård är ett teamarb...

Lue lisää

Joulusatasia ja kulttuuriseteleitä

13.12.2020

Olipa kerran maa nimeltä Suomi, jossa taisteltiin maailmanlaajuista pandemiaa vastaan. Sairaaloissa varauduttiin pahimpaan. Tehohoitokapasiteettia vahvistettiin ja hoitohenkilöstöä koulutettiin vauhdilla uusiin tehtäviin. Tämä oli mahdollista, kun maahan julistettiin työnantajien toiveuneksi osoittautunut valmiuslaki. Sen turvin voitiin perua hoitajien kesälomia, määrätä ylitöihin ja pidentää irtisanoutumisaikoja. Rekisteröimällä ihmisiä valmistauduttiin jopa siihen, että alalta jo vuosia sitten poistuneet hoitajat voitaisiin määrätä takaisin töihin, jos tilanne pahenee.    T...

Lue lisää

Julhundringar och kultursedlar

13.12.2020

Det var en gång ett land som hette Finland, som stred mot en världsomfattande pandemi. På sjukhusen förberedde man sig för det värsta. Kapaciteten för intensivvård stärktes och vårdpersonalen utbildades med fart till nya uppgifter. Detta var möjligt för att man i landet tog i kraft en beredskapslag, en fullbordad önskedröm för arbetsgivarna. Lagen gjorde att man kunde annullera vårdarnas sommarsemestrar, beordra dem till övertidsarbete och förlänga uppsägningstider. Genom att registrera människor förberedde man sig även på så sätt, att vårdare som redan lämnat branschen för åratal sedan kun...

Lue lisää

Hoitajat vailla oikeuksia

09.12.2020

Vuotta 2020 tuskin kukaan jää kaipaamaan. Yleisesti se tullaan muistamaan koronapandemiasta. Hoitajille vuosi jää mieleen muita synkempänä – taisteluna perusoikeuksien kunnioittamisen puolesta.  Valmiuslaki otettiin käyttöön maaliskuun puolivälissä. Valmiuslaki antoi työnantajille mahdollisuuden mm. määrätä hoitajia ylitöihin, siirtää ja perua lomia. Täysin mielivaltaisesti ja mitään erityiskorvauksia maksamatta. Hoitajilla ei ollut oikeutta kieltäytyä. Hoitajilla ei myöskään ollut mahdollisuutta valittaa työnantajien ylireagoinneista ja jopa lainvastaisista toimista. Työnant...

Lue lisää

Vårdare utan rättigheter

09.12.2020

Knappast någon kommer att sakna året 2020. Generellt kommer man att komma ihåg det på grund av coronapandemin. För vårdarna kommer året att stanna kvar i minnet som ett ovanligt dystert år – som en kamp för respekt för deras grundläggande rättigheter.  Beredskapslagen infördes i mitten av mars. Den gav arbetsgivarna möjlighet att bland annat beordra vårdarna till övertid, flytta och dra in semestrar. Fullständigt godtyckligt och utan att betala några särskilda ersättningar. Vårdarna hade inte rätt att vägra. Vårdarna hade inte heller någon möjlighet att klaga om arbetsgivarna överreage...

Lue lisää

Finlands regering håller på att tvinga sjukskötarna upp på barrikaderna - med flit

02.12.2020

En artikel som Helsingin Sanomat publicerat på sin sida 1.12.2020 ger kalla kårar. Enligt HS: ”Om beredskapslagen införs igen i Finland är åtminstone en del redan redo för den.” I Arbets- och näringsministeriet har man skapat en applikation, som gör det möjligt att vid behov kalla in och förpliktiga tiotusentals av hälsovårdens ’reserver’ det vill säga sådana som erhållit branschens utbildning.”    Piskan bjuds ut inte enbart åt de som arbetar som bäst inom social- och hälsovårdsbranschen i offentliga sektorn, utan den planeras även aktivt åt de som håller på att flytta ...

Lue lisää

Suomen hallitus ajamassa ehdoin tahdoin hoitajat barrikadeille

02.12.2020

Helsingin Sanomien verkkosivuilla 1.12.2020 julkaistu artikkeli on kylmäävää luettavaa. HS:n mukaan ”Mikäli Suomessa otetaan taas käyttöön valmiuslaki, on ainakin yksi osanen sitä varten jo valmiina. Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) on luotu sovellus, jonka avulla töihin voidaan tarvittaessa kutsua ja velvoittaa kymmeniä tuhansia terveydenhuollon ´reserviläisiä´ eli alan koulutuksen saaneita.”  Keppiä ei siis tarjota vain julkisella sektorilla sote-alalla parhaillaan työskenteleville, vaan sitä kaavaillaan aktiivisesti myös hoitoalan töistä muualle siirtyneille ja yk...

Lue lisää

Mitä Tehy vastustaa valmiuslain käyttöönotossa?

30.11.2020

Tehy ei vastusta kategorisesti valmiuslain käyttöönottoa. Tehy vastustaa ainoastaan sitä, että valmiuslailla kajottaisiin uudelleen hoitohenkilöstön perusoikeuksiin. Siihen ei ole tarvetta eikä perusteita. Tehyn mielestä valmiuslain sisältämistä sotealan toimivaltuuksista voidaan ottaa käyttöön: 86 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa voidaan muuttaa. 87 §, joka mahdollistaa sen, että muuta terveydenhuoltoa voidaan ohjata. 88 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä terveydensuojelussa voidaan joustaa kiireettömäs...

Lue lisää