Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Tule mukaan päättämään Tehyn asioista – ollaan rohkeita, yhdessä!

02.02.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3.– 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Yhdessä Eteenpäin- Framåt tillsammans inom hälsovård. Myönnän. Olen ollut se äänekäs kahvihuoneparlamentaarikko. Jylissyt työoloista ja palkasta samalla kun olen purkanut ketutusta siitä, että tuon omat kahvit työvuoroon ja joku on jättänyt tuomatta maitopurkin vuorollaan. Eikä se Tehykään...

Lue lisää

Massarokotuksia mutkat suorina

29.01.2021

Jaahas, nyt olisi rokotusluvalliselle sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle tarjolla unelmatyöpaikka ”huippupalkkauksella”. Työpaikkailmoituksessa siivousalan yritys lupaa kymmenen hyvää ja yksitoista kaunista. Samalla kun odotamme kuumeisesti koronan massarokotusten aloittamista, ovat pisnes-nikkarit heränneet talvihorroksesta.Tohinassa näyttää unohtuneen, että soteala on poikkeuksellisen tiukasti säännelty. Kovalle sääntelylle ja lupavaatimuksille on peruste: asiakas- ja potilasturvallisuus. Oheisessa työpaikkailmoituksessa tarjotaan terveydenhuollon ammattihenkilölle ”huippupalkkaa”...

Lue lisää

Massvaccineringar med genvägar

29.01.2021

Jasså, nu erbjuds det ett drömjobb med ”topplön” till en sjukskötare eller en hälsovårdare med vaccinationskompetens. I platsannonsen lovar städföretaget guld och gröna skogar. Samtidigt som vi väntar desperat på att massvaccineringar kommer i gång, har affärsmän vaknat från vinterdvalan. I allt ståhej har man glömt att hälso- och sjukvårdsbranschen är exceptionellt hårt reglerad. Grunden för den hårda regleringen och tillståndskraven är: kund- och patientsäkerhet. I bifogade platsannonsen erbjuds det ”topplön” till en yrkesperson inom hälsovården. I verkligheten är det inte mycket till en ...

Lue lisää

Tavoitteena reilumpi työelämä

28.01.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyläiset Vihreät. Reilussa työelämässä työstä maksetaan kunnollinen palkka, töissä ei tarvitse pelätä, työpäivän jälkeen jaksaa vielä muutakin ja työntekijä voi luottaa olevansa turvassa, vaikka oma elämäntilanne muuttuisi. Tähän on vielä matkaa. Fiksut työnantajat ovat ymmärt...

Lue lisää

Tehohoidossa tarvitaan sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutusta

27.01.2021

Meneillään oleva koronakriisi on osoittanut sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutukselle on kova tarve. Erikoissairaanhoidossa vaativan tehohoidon osaajista on huutava pula eikä tehohoidon osaajaksi perehdytä hetkessä. Nykymuotoinen ammattikorkeakoulu antaa hyvän pohjan tulla hyväksi tehohoitajaksi, mutta itse työ opitaan työtä tekemällä. Tehohoitajan osaaminen perustuu nyt ja tulevaisuudessa vahvaan kliiniseen osaamiseen, jota tukevat työnantajan järjestämät ammatilliset koulutukset. Tällainen on esimerkiksi HUS:ssa järjestettävä ”Taitava tehohoitaja” -koulutus. Muuttu...

Lue lisää

Social- och hälsovårdsbranschens specialiseringsutbildning behövs inom intensivvården

27.01.2021

Den pågående coronakrisen har visat att det finns ett stort behov för specialiseringsutbildning inom social- och hälsovården. Inom specialsjukvården finns ett stort behov för folk med kompetens inom krävande intensivvård och det tar sin tid att skola sig till intesivvårdsexpert.   Yrkeshögskolorna i sin nuvarande form ger en bra grund för att bli intensivvårdssjukskötare, men man lär sig själva arbetet endast genom att jobba. Intensivvårdssjukskötarens kompetens baserar sig nu och också i framtiden på starka kliniska kunskaper stödda av yrkesutbildningar organiserade av arbetsgivaren. ...

Lue lisää

Moniääninen valtuusto on vahvuutemme

26.01.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyn sitoutumattomat ja keskiryhmät SITKE.   Tehyläisiä ammatteja on kymmeniä. Eri ammattiryhmien näkemys antaa Tehyn päätöksenteolle vahvan selkänojan. Tehyn arvot ovat tasa-arvo ja jäsenlähtöisyys. Meille tehyläisille tärkeät asiat edellyttävät vaikuttamista niin paikallisest...

Lue lisää

Riittääkö palkka elämiseen, ovatko työolot kunnossa, uupuuko porukka? Vielä on tehtävää…

21.01.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyn vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmä. Me tehyläiset olemme tajunneet, että kiltisti odottaen vuoro tulee aina viimeisenä, jos sittenkään. Siksi on itte tartuttava hommaan, jos haluaa asioiden muuttuvan.   Tehy on aktiivisena vaikutta...

Lue lisää

Ottavatko työolot ja palkkaus päähän?

19.01.2021

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3. – 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Arvo ammattitaidolle - Värdera yrkeskunskapen -ryhmä. Haluaisitko päästä vaikuttamaan sote- ja varhaiskasvatusalan palkkoihin? Mitä, jos lähtisit ehdolle seuraavissa Tehyn vaaleissa? Stör arbetsförhållandena och lönesättning dig? Vill du påverka sote- och småbarnspedagogikbranschens löner...

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

14.01.2021

Laadukas varhaiskasvatus edellyttää ammattilaisten erityisosaamista. Jatkuvasti lisääntyvä ja muuttuva tieto edellyttää jatkuvaa oppimista ja sitä tukevaa laadukasta täydennyskoulutusta, johon kaikilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilla tulee olla oikeus osallistua säännöllisin väliajoin. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi on laatinut ehdotuksen  varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Kukaan tuskin kiistää täydennyskoulutuksen merkitystä. Siitä huolimatta on varhaiskasvatuksessa toimivien täydennyskoulutus hyvin vaihtelevaa, vaihtelevasti ...

Lue lisää