Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Nuoria tehyläisiä Korpilammella

26.01.2016

Järjestimme Nuori tehyläinen –koulutuksen viikonloppuna hotelli Korpilammella. Mukana oli kolmisenkymmentä 18-35v. tehyläistä. Suuri osa porukasta oli joskus osallistunut johonkin Tehyn järjestämään tapahtumaan, joko ammattiosaston järjestämään tai sitten valtakunnalliseen tapahtumaan. Joukossa oli mukana myös muutama ensikertalainen ja jo ammattiosastossa, Tehy-tutorina tai yhdysjäsenenä toimiva henkilö.   Juttelimme nuorten näkemyksistä ja kokemuksista työelämään liittyen. Nuoret kokivat, että heillä on paljon annettavaa työelämälle. Heillä on nykyaikainen koulutus ja viimeisin...

Lue lisää

Työsuojelu esille vastaanottokeskuksissa

26.01.2016

Vastaanottokeskuksia on perustetuttu nopealla aikataululla ympäri Suomea suuren turvapaikanhakijoiden määrän vuoksi. Keskukset ovat tulleet tarpeeseen. Vastaanottokeskustoimintaa Suomessa harjoittavat kunnat, yritykset tai järjestöt. Erilaiset yritykset kiinnostuivat kovasti asiasta. Mediassa on käyty kiivasta keskustelua tapahtumista vastaanottokeskusten ympärillä. Mutta mitä tapahtuu seinien sisällä? Kiitosta on syytä antaa usean keskuksen nopeasta käynnistämisestä, mutta toisaalta olemme saaneet myös huolestuttavia viestejä työntekijöiltä heidän jaksamisestaan. Suurin huolen aiheeni onki...

Lue lisää

Yhteistoiminnalla lisää luottamusta

17.12.2015

Suomen taloustilanne pakottaa työelämän muutoksiin. Sote–uudistus ei aiheuta muutoksia vain kansalaisten palveluiden saamiseen vaan myös henkilöstön työoloihin. Kunnissa tehdään suunnitelmia palveluiden järjestämisestä ja organisaatiorakenteista. Näillä haetaan säästöjä ja tuottavuutta. Kenen vastuulla on, että muutokset saadaan vietyä maaliin onnistuneesti? Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tuottavuuden yksi keskeisimpiä tekijöitä on hyvinvoiva henkilöstö. Mutta miten taataan tässä muutoksen kilparadalla työntekijöiden hyvinvointi? Muutos itsessään aiheuttaa työntekijöille epävarmuu...

Lue lisää

Levottomassa työmarkkinatilanteessa ja SOTE-uudistuksessa tarvitaan fysioterapeuttien yhtenäisiä rivejä

25.11.2015

Nyt on erittäin ajankohtaista turvata naisvaltaisen sote-alan työntekijöiden asema Tehyä vahvistamalla, ja estää fysioterapeuttien pirstaloituminen eri liittoihin. Ajankohtaista se on siksi, että työmarkkinatilanne ja sote-uudistus muuttavat toimintaympäristöä. Suomen tulevaisuus on epävakaa ja kasvun ratkaisuista ei ole toistaiseksi löytynyt yhteistä näkemystä. Sen seurauksena työntekijäjärjestöt ovat oikeutetusti järjestäneet mielenilmaisuja ja työmarkkinatilanteesta on tullut levoton.  Keskusjärjestöt käyvätkin parhaillaan neuvotteluja laajasta työmarkkinaratkaisusta tai yhteiskunta...

Lue lisää

Tehy ei hyväksy minimihenkilöstömitoituksen pienentämistä

23.11.2015

Tehy ei hyväksy hallituksen aikeita pienentää vanhustenhoidon minimihenkilöstömitoitusta 0,4:ään. Potilaan toimintakyky ja avuntarve on oltava henkilöstömitoituksen lähtökohta. Yksittäinen minimimitoitusluku ei riitä, kun arvioidaan onko henkilöstöä riittävästi tarjoamaan laadukasta hoitoa. Sipilän hallitusohjelmassa yhdeksi säästöjen kohteeksi on otettu ikäihmisten hoito ja sen henkilöstömitoitus. Mitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan yhtä ikäihmistä kohden sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä. Ikäihmisten hoitoon liittyvää henkilöstömitoitusta säädellään vanh...

Lue lisää

Kolmen viikon työaikajakso kannattaa

24.09.2015

Puolison mielestä olet enemmän naimisissa työpaikan kuin hänen kanssaan. Näkyisi edes palkassa, hän sanoo. Tuttua? Tehyn kunta-alan jaksotyöuudistuksen neuvottelijana vahdin kuin haukka jaksotyön ylityörajoja, joista olimme monen vuoden väännön jälkeen saaneet pari voittoakin työtuomioistuimessa. Kolmen viikon työaikajaksosta ei siis sopinut tinkiä. Työnantaja tavoitteli suoraan kuuden viikon työaikajaksokohtaista ylityörajaa. Neuvottelutulokset ovat kuitenkin aina kompromisseja. Niinpä sopimukseen tuli mahdollisuus myös neljän viikon tasoittumisjaksoon, mikä sallitaan vain toiminnallisista...

Lue lisää

Myrskyvaroitus annettu - #eikäy

10.09.2015

Kylmä tuuli puhaltaa työmarkkinoilla. Hallitus on tehnyt kovan leikkauslistan, joka uhkaa purra vuonna 2017 kipeästi hoitohenkilöstöön. Lista on toistaiseksi joukko hallituksen esityksiä, jotka käsitellään eduskunnassa ja vaativat lakimuutoksia.  Kenenkään työehtoihin ei siis kosketa juuri nyt. Tehy on ilmaissut kantansa leikkauksiin selkeästi: ei käy. Leikkausten vaikutukset kasaantuvat pahasti tehyläisille. En ymmärrä, miksi matalapalkkaisten naisten kukkarosta pitää rahoittaa yksityisiä yrityksiä. Enkä usko, että hoitajilta leikkaaminen pelastaa Suomen ja kilpailukyvyn.  Pä...

Lue lisää

Asetelma hankala, neuvotella pitäisi

19.08.2015

Yhteiskuntasopimuksesta – tuttavallisemmin YKS -  on puhuttu ja neuvoteltu, sitä on väännetty ja käännetty koko vaalien  jälkeinen kevät ja kesä.  Suomi on hyvä maa, mutta meillä ei mene kovin hyvin. Talous sakkaa, tulevaisuus on epävarma ja ilmapiiri yhteisen hyvän löytämiseen on kovin kehno. Luottamus on hukassa. Luottamus tarkoittaa tunnetta tai varmuutta siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Sopimus taas on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla luodaan tai muutetaan ...

Lue lisää

Ratkaisujen Suomi ei tue pidempiä työuria

17.07.2015

Ratkaisujen Suomi – hallitusohjelmassa on esitetty useita säästökohteita. Yksi tällainen on Aura – kuntoutuksen lopettaminen ennen kuin se on alkanutkaan. Aura-kuntoutus on harkinnanvarainen kuntoutusmuoto, johon on yhdistetty aiemmin käytössä olleet Aslak- ja TYK–kuntoutukset. Kela on valmistellut uutta Aura-kuntoutusta vuosia, ja sen oli tarkoitus alkaa vuoden 2016 alussa.  Valtion talouden alijäämä ja heikentynyt huoltosuhde ovat pakottaneet miettimään keinoja, miten saadaan työvuosia lisää. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat asettaneet tavoitteen, että vuonna 20...

Lue lisää

Säästöjen vuoksi ei kannattaisi satsata seiniin

25.06.2015

Samaan aikaan kun kunnat tekevät hädissään säästölistoja tuntuu niillä olevan kuitenkin rahaa mittaviin ulkoistamisiin ja kalliisiin investointihankkeisiin. Suuria rakennushankkeita tehdään kautta Suomen vaikka kaikkia sairaaloita ei tulla tarvitsemaan jatkossa. Kunnat ja kuntayhtymät pyrkivät varmistamaan, että terveyspalvelut ja työpaikat pysyvät lähellä vaikka se ei olisi edes aluepoliittisesti viisasta valtakunnallisesta sote-palvelukokonaisuudesta puhumattakaan. Sotella tulee olemaan suuri painoarvo käynnistyvän hallituskauden säästöissä. Säästöjä saadaan pitkäjänteisellä tal...

Lue lisää