Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Opiskelija – pahnan pohjimmainen vai tulevaisuuden tähti?

15.12.2017

Opiskelijan ohjaaminen käytännön harjoitteluissa Työelämän muutos edellyttää, että myös osaamisen on muututtava. Juuri nyt sote-integraatio tulee vaikuttamaan opiskelijaohjaukseen huomattavasti. Tulevaisuuden hoitotyötä tehdään yhä vähemmän perinteisissä laitoksissa ja yhä enemmän hyödynnetään digitaalisia hoitoympäristöjä ja potilaat hoidetaan kodeissa ja kodinomaisissa hoivaympäristöissä. Tämä asettaa haasteita hallita työympäristöjen riskitekijöitä, mikä edellyttää opiskelijalta ja hänen ohjaajalta kykyä tunnistaa työssä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä sekä asiakasturvallisuuteen vaiku...

Lue lisää

Järjestöasiantuntija Intiassa – saasteita, käärmeen puremia ja lapsityövoimaa

29.11.2017

Olen opintovapaalla Tehyn järjestöasiantuntijan työtehtävistä, koska opiskelen Jyväskylän yliopistossa kansalaistoiminnan maisteriohjelmassa. Opintovapaani aikana olen halunnut ottaa mahdollisimman paljon selvää kansalaistoiminnan eri mahdollisuuksista ja ulottuvuuksista. SASKin opintomatka Intiaan tarjosi minulle kehittyvän maan tulokulman kansalaistoiminnan tutkimukseen. Alkuvuodesta 2017 näin, että Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK käynnisti haun omakustanteiselle opintomatkalle Intiaan. Laitoin hakemuksen vetämään, koska solidaarisuuskysymykset ja ammattiyhdisty...

Lue lisää

Aika juhlia!

28.11.2017

Synttärit. Se hetki vuodesta, kun ohi kiitävän hetken pysähdyn miettimään identiteettiäni ja asemoin itseni ympäröivään maailmaan. Selvää on, etten ole enää teini – onneksi. Aikuinen olen. Olenko keski-ikäinen? Rehellisyyden nimissä taidan olla jo yli – siis aivan hiukkasen, jos pidän 109-vuotiasta Suomen vanhinta naista mittapuuna. Synnyin 60-luvulla, 20 vuotta sen jälkeen kun nuori Anne Frank piilotteli amsterdamilaisen talon vintillä juutalaisvainoja. Mummoni tuli maalta minua ja siskoani hoitamaan Helsinkiin, vastarakennettuun lähiöön. Vanhempani olivat tulleet jenkkikassi kädessä saman...

Lue lisää

Paikallisesta painostamisesta paikalliseen sopimiseen

24.11.2017

Maan hallituksen keskeinen tavoite on ollut paikallisen sopimisen lisääminen. Paikallinen sopiminen kiinnostaa myös työnantajia ja työntekijöitä. Paikallisella sopimisella voidaan lisätä työhyvinvointia ja samalla yritysten tuottavuutta. Työntekijöiden kannalta keskeisin este paikalliselle sopimiselle on, että luottamusta ei ole.  Yksityisellä sosiaalipalvelualalla luottamusmiehet ja työntekijät kertovat työnantajan painostavan työehtosopimuksen kiertämiseen. Työntekijöitä vaaditaan tasaamaan kertyvät ylityöt tunti tunnista korvauksella. Epäluottamusta lisää myös se, että sijaisia ei h...

Lue lisää

Missä on päiväkodin johtajuus?

23.11.2017

Miten on mahdollista että päiväkodeissa ei noudateta lakeja, asetuksia eikä työehtosopimuksia? Lapsia on enemmän kuin laki sallii, työntekijöiden työvuoroja muutetaan mielivaltaisesti, ylitöistä ei makseta sopimuksen mukaisia korvauksia ja sijaisia ei oteta henkilökunnan osallistuessa koulutukseen tai ollessa lomalla. Ja kaiken kukkuraksi työntekijöitä kielletään kertomasta esimerkiksi henkilöstövajeesta vanhemmille. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita kasvattajia, jotka haluavat lapsen parasta. Työnantaja hyväksikäyttää tätä sitoutuneisuutta keskittyen säästämiseen, e...

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on panostettava oppimisen arviointiin

29.09.2017

Onko oppimisen arviointi sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa eettisesti kestävää kun opintosuoritusten ja opintopistekertymien perusteella rahoitetaan muodollista koulutusta? Oppimisen kannalta on tärkeintä, että oppimisen arviointi perustuu ennakkoon asetettuihin tavoitteisiin. Oppiminen on yksilöllistä ja kaikki eivät pääse tavoitteisiin samanaikaisesti. Onko siis väärin, että oppimista arvioidaan määrällisen suorittamisen perusteella? Ensin ajateltuna vääryys on selvä, koska oppiminen on yksilöllistä. Toisaalta olisi järkevää asettaa oppilaitokselle kannustimia, jotka tehostavat opisk...

Lue lisää

Pitääkö sairauslomalla istua neljän seinän sisällä?

21.09.2017

Kun työpaikalla on liian vähän työvoimaa, kynnys jäädä sairastamaan kotiin nousee. Kollegoita ei haluta jättää pulaan, koska he ovat muutenkin ylityöllistettyjä. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat pohtimaan  onko asiallista altistaa esimerkiksi sairaalahoidossa oleva syöpäsairas lapsi flunssalle tulemalla itse kipeänä hoitotyöhön. Kotiin jääminen on usein viimeinen vaihtoehto, mutta määrääkö laki tai työehtosopimus sairaana olevan jäämään kotiin neljän seinän sisälle?Olen usein Tehyssä kuullut, väitteen, että työnantajan vakuutus ei ole voimassa jos sairauslomasta huolimat...

Lue lisää

Miten etiikka ja talous liittyvät toisiinsa hoitotyössä?

15.09.2017

Terveydenhuollon tehtävänä ei lähtökohtaisesti ole tuottaa voittoa, mutta on eettistä käyttää resursseja tehokkaasti. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten arjessa taloudelliset kysymykset ilmenevät monin tavoin. Ammattilaiset miettivät rahan eriarvoistavaa vaikutusta esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla ei ole varaa huolehtia hyvinvoinnistaan tai taloudellisten syiden vuoksi hankkia tarvitsemaansa hoitoa. Toisaalta taloudelliset kysymykset voivat tulla esiin, jos osa asiakkaista ei sitoudu noudattamaan annettuja hoito-ohjeita. Asiakkaan ongelmat ja palveluiden tarve voi kasautua ja ammat...

Lue lisää

Nollasopimuksien käyttöä rajattava

11.09.2017

Nollasopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jolla työnantaja sitoutuu tarjoamaan työntekijälle työtä vaihdellen nollasta tunnista kokoaikaiseen. Perinteisestihän työtä on tarjottu joko sovitulla osa-aikaisella tuntimäärällä tai kokoaikaisena. Nollasopimuksilla työnantajat siirtävät työntekijälle yrittäjäriskiä. Työtä voidaan tarjota juuri sen verran kuin sitä kulloinkin on. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla nollasopimusten käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Työntekijöiden edunvalvonnan ja reilun työelämän kannalta nollasopimuksiin sisältyy paljon epäkohtia. Nollasopimusten keskeisin ong...

Lue lisää

Pitääkö työtä tehdä 24/7 ?

05.09.2017

Töihin aina kun tarvitaan yötä myöten, viidentoista tunnin työpäivä ilman ylitöitä, ei vapaapäivää viikkoihin. Valitettavasti kyse on Suomesta ja työaikalain jaksotyöstä. Tehyläisten arkea. Työaikalakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja samalla työsopimuslakiin tuodaan säädökset niin sanotuista nollasopimuksista. Työaikalain tarkoitus on taata työntekijälle minimiturva muun muassa lepoaikoihin ja enimmäistyöaikaan. Kyse on siis työntekijän suojelusta. Nyt on mahdollisuus parantaa suomalaista työelämää. Työaikalakia uudistavan työryhmän tuli selvittää soveltamisalan ja erityisesti soveltami...

Lue lisää