Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Hoitoalan palkkaohjelma pelastaisi sote-palvelut

08.04.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kunta-päättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Käsi ylös, jos olet sitä mieltä, että sote-uudistus ja hyvinvointialueiden perustaminen ratkaisevat sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäaikaisen resurssivajeen. Montako kättä nousi? Enpä usko, että kukaan ainakaan sote-alalla tänä päivänä työskentelevä nosti ...

Lue lisää

Koronakevät painaa koululaisperheessä

06.04.2021

Koronavuosi on kuormittanut soten ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia ennennäkemättömällä tavalla. Kuormittava, vastuullinen työ, pelko altistumisesta ja omasta jaksamisesta on jokapäiväistä. Koronan taakka ulottuu työstä myös vapaa-ajalle, sillä arjessa painaa myös huoli perheen nuorisosta. Penkkarit, vanhojen tanssit, leirikoulu. Monessa perheessä näiden piti olla osa kevättä 2021. Toisin kävi. Penkkarit on peruttu. Ylioppilaskirjoitukset kirjoitettiin maskit kasvoilla. Monet abit elivät ”kuplassa” ennen kirjoituksia tartunnan välttämiseksi. Voikohan ylioppilasjuhlia edes viettää? Vanhoje...

Lue lisää

Sisäilmaongelmat otettava todesta ja saatava kuriin

31.03.2021

Kun sairastuu sisäilmasta, mistä oikein sairastuu? Aihetta käsiteltiin 24.3. eduskunnan sisäilmaryhmän ja ammattiliittojen järjestämässä webinaarissa, joka ei jättänyt varmaan ketään kylmäksi. Asiantuntijoiden saaminen saman pöydän ääreen on tärkeää, sillä näkemykset vaihtelevat ja ovat osin myös hyvin kaukana toisistaan. Se ei edistä sisäilmaongelmien ratkaisua. Osa asiantuntijoista katsoo, että sisäilmaoireilua aiheuttavat tekijät voivat olla fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia tai näiden eri tekijöiden yhteisvaikutus. Toisen näkemyksen mukaan kyse on toiminnallisista häiriöistä, jol...

Lue lisää

Koronasilmukka kiristyy päiväkodeissa

29.03.2021

Vantaa, Rovaniemi, Salo, Pori, Vaasa, Espoo, Helsinki, Kaarina, Imatra, Lapinjärvi… Päiväkotien koronatilanne on kiihtymässä. Monissa päiväkodeissa on tartuntoja ja altistumisia. Milloin annettuja ohjeita aletaan noudattamaan täysimääräisesti?  Päiväkotien koronatilanne on muuttunut. Tartuntoja on ilmoitettu monissa päiväkodeissa monilla paikkakunnilla. Tartunnoilta on mahdoton välttyä kokonaan, mutta niiden minimointiin on keinoja, jotka eivät vielä ole täysimääräisesti käytössä.   On käsittämätöntä, että korona-aikaa on eletty vuosi ja siltikään ei päiväkodeissa noudateta o...

Lue lisää

Utbildningsersättningarna för Yrkeshögskolorna måste bibehållas

25.03.2021

Med tillbakadragandet av utbildningsersättningarna från yrkesutbildningarna var det förväntat att rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, skulle föreslå som en del av social och hälsovårdsreformen att yrkeshögskolornas social- och hälsostuderande ska göra praktik utan kostnad. Social- och hälsovårdsbranschen kan inte likställas med andra branscher. Är arbetsplatserna redo att vara flexibla om handledarersättningarna dras in? Kommer praxisen att öka för arbetsplatserna att bara anta potentiella framtida anställda för praktik och investera i kvalitet och beständighet istället för ...

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen koulutuskorvaukset säilytettävä

25.03.2021

Koulutuskorvausten poistuessa ammatillisesta koulutuksesta oli odotettavissa, että ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää osana soteuudistusta ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelun maksuttomuutta. Sosiaali- ja terveysalaa ei voi rinnastaa muihin aloihin. Ovatko työpaikat valmiita venymään, jos ohjauskorvaukset poistetaan? Lisääntyykö käytäntö, että työpaikat ottavat harjoitteluun vain potentiaaliset tulevat työntekijät ja panostavat määrän sijasta laatuun sekä pysyvyyteen? Työnantajat ovat kiinnostuneita ensisijaisesti niistä opiskelijoista,...

Lue lisää

Perhekeskus kokoaa äitiyshuollon palvelut yhteen

22.03.2021

Kätilöliitto, Tehyn terveydenhoitajajaosto ja Tehyn kuntoutusalan verkosto ovat tehneet laajan artikkelin raskausajan, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan hoidosta ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä äitiyshuollossa. Tällä hetkellä raskauden suunnittelun, seurannan, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan hoito sekä palvelut ovat jakaantuneet Suomessa usealle eri toimijalle. Raskauden ehkäisy ja seuranta sekä synnytyksen jälkeinen aika ovat suurelta osin avoterveydenhuollon vastuulla, kun taas hedelmöityshoidot, ultraääniseulat ja riskiraskauden seuranta sekä erityispolikli...

Lue lisää

Familjecentret samlar samman mödravårdstjänster

22.03.2021

Finlands Barnmorskeförbund, Tehys hälsovårdsenhet och Tehys nätverk för rehabiliteringsbranschen har skrivit en omfattande artikel om våden under graviditet, förlossning och under postpartum perioden och vikten av multiprofessionellt samarbete inom moderskapsvården. För närvarande är graviditetens planering, uppföljning, förlossning och postpartumvård och tjänster uppdelade i Finland mellan flera olika aktörer. Den öppna hälsovården har till stor del ansvaret för prevention och uppföljning av graviditet samt postpartumperioden, medan specialsjukvården igen har ...

Lue lisää

Arbetsgemenskapens osynliga barn

19.03.2021

Kommer du ihåg muminhistorien om det osynliga barnet? I historien kommer Too-ticki till Muminhuset med en osynlig flicka, Ninni. Ninni hade växt upp i en oförsonlig atmosfär och hennes tant har visat att hon inte tycker om Ninni. Därför har Ninni blivit osynlig. Hur skulle det kännas att vara arbetsplatsens Ninni? Som arbetstagare vill vi vara en del av arbetsgemenskapet, bli noterade och påverka saker kring vårt arbete. Det är en av kraftkällorna. Det som är oroväckande i Kevas arbetshälsoutredning 2020 är att enbart hälften av de anställda i den offentliga sektorn upplever att de kan påve...

Lue lisää

Koulutus on tie laadukkaisiin sote-palveluihin

18.03.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kunta- päättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Suomi tunnetaan koulutuksen ja osaamisen mallimaana. Yksi mittari tähän on laaja säädeltyjen ammattien määrä Suomessa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuuksista ammattihenkilön tehtäviin säädellään lainsäädännön turvin. Valitet...

Lue lisää