Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Ihmisoikeuksien julistus 70 vuotta

10.12.2018

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus hyväksyttiin 10. joulukuuta vuonna 1948. Julistus kokosi ensimmäistä kertaa yhteen keskeisimpiä oikeuksia, joiden katsottiin olevan kaikille kuuluvia. Julistus määrittelee kattavasti mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan ja millaisia konkreettisia oikeuksia ihmisarvon, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen edellyttää. Mitä 70-vuotiaalle julistukselle ja sen toteuttamiselle tänään kuuluu? Ihmisoikeudet ovat edistyneet kaikkialla maailmassa: naisiin kohdistuvan väkivallan eteen on tehty paljon työtä, kidutus ja kuolemantuomiot ovat vä...

Lue lisää

Älä vaikene varhaiskasvatuksen ongelmista

23.11.2018

Varhaiskasvatuksen arki on työntekijän näkökulmasta usein erittäin tiukkaa. Jousto on päivän mantra ja nimenomaan niin päin, että työntekijä joustaa työn vaatimusten mukaan. Jos työntekijän pitää joustaa liian usein ja aina vain työnantajan hyväksi, niin kuormitus lisääntyy takuuvarmasti. Kuormitus eli stressi ja työhyvinvoinnin heikkeneminen ei ole hyvä asia, ei työntekijän itsensä eikä hoidettavien lasten kannalta. Mutta voiko tälle asialle oikeasti tehdä mitään? Lasten hoidon laatua turvaamaan on laissa määräykset mitoituksesta. Myös työntekijöiden minimioikeudet löytyvät paitsi laeista ...

Lue lisää

Osaaminen kuntoutuksen laadun takeena

23.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään osaamista. Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki viime vuonna ehdotuksen, jonka mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus siirrettäisiin Kelalta maakunnille kokeilujen kautta. Tämä on tuo...

Lue lisää

Yksityisen vanhuspalvelun haamuhoitajat

20.11.2018

Mikä ihmeen haamuhoitaja? Näin muistan kysyneeni luottamusmieheltä koulutuksessa, jossa luottamusmies kertoi työvuoroluetteloon merkityistä haamuhoitajista. Sittemmin en kysynyt uudestaan: ilmiöstä tuli tuttu, erityisesti yksityisessä vanhuspalvelussa.  Kysymys on siitä, että työvuorossa ei tosiasiassa ole niin paljon henkilöstöä kuin työvuoroluettelon mukaan näyttäisi olevan. Työvuoroluetteloon merkitään ns. haamuvuoroja eli työntekijöitä, jotka eivät todellisuudessa edes ole työvuorossa. Näin työnantaja kiertää henkilöstömitoitusta. Työnantaja yrittää saada työvuoroluettelot näyttämä...

Lue lisää

Sote-palveluiden ja työelämän laatu kulkevat käsi kädessä

16.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Ne on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään laatua. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevän tärkein työkalu on ammattitaito, asenteet ja kyky hyödyntää persoonallisia ominaisuuksiaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Toisille se on luontaisempaa kuin toisille. Asiakaslähtöisiä toimintatapoja...

Lue lisää

Nyt kunnon satsaus sote-palveluihin

12.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään resursseja. Sosiaali- ja terveydenhuolto on viime vuosien uutisissa esiintynyt lähinnä säästökohteena. Ennen kaikkea on korostettu sitä, että kulut eivät saa kasvaa nopeasti. Tästä keskustelusta on syntynyt kuva, että Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat h...

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen yllätykselliset työvuoroluettelot

09.11.2018

Tehy selvitti keväällä 2018 käytäntöjä koskien päiväkotien työvuoroluetteloja ja ylitöiden korvaamisia. Kyselyyn vastasi noin 1300 varhaiskasvatuksessa toimivaa lastenhoitajaa/lähihoitajaa. Tulokset eivät varhaiskasvatuksen järjestäjiä imartele. Päiväkotien arki perustuu jatkuvaan työvuorojen muuttamiseen ja henkilökunnan venymiseen. Silmiin pistävää on käytäntö, miten jo hyväksyttyä työvuoroluetteloa muutetaan viikoittain. Noin 70 % vastaajista ilmoitti, että työvuoroluettelo annetaan tiedoksi – niinkuin pitääkin – vähintään viikkoa ennen sen alkamista. Hälyttävää puolestaan on se, että pu...

Lue lisää

Osastonhoitajia tarvitaan jatkossakin

08.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään johtamista. Sote-uudistus ei onnistu ilman hyvää johtamista. Lauseesta on tullut mantra, jota on toistettu monen suulla jo useita vuosia. Olisi varmaan syytä laskeutua sote-himmelin huipulta lähemmäs potilasta.  Kaikkien päätöksentekijöiden tulisi ...

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutustasoa ja osaamista pitää nostaa – ei laskea

06.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään osaamista. Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden työvoimatarve kasvaa keskimääräistä nopeammin vuoteen 2030 saakka. Maailman terveysjärjestön mukaan vuoteen 2035 mennessä globaalisti on 12,9 miljoonan työntekijän pula pelkästään terveydenhuollon sek...

Lue lisää

Oikeus digipalveluihin – velvollisuus tuottaa niitä?

29.10.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitalisoinnin tavoitteena on parantaa asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden yhdenvertaisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat ja potilaat saisivat palvelut yhdestä paikasta ja tietojärjestelmiä kehitettäisiin siten, että heitä koskeva tieto kysyttäisiin vain kerran. (STM 2018.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitalisointi kohdistuu esimerkiksi erilaisten ajanvarausjärjestelmien kehittämiseen sekä palveluihin, joissa asiakas ja potilas voi toteuttaa itse, ajasta ja paikasta riippumatta oman hoidon tai palveluntarpeen arviointia. Es...

Lue lisää