Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Hyvä maine kiirii siinä missä huonokin

11.03.2021

Tähän aikaan vuodesta kilpaillaan työpaikoilla kesäsijaisista. Ja yhä useammin myös vakituisista sote- ja kasvatusalan ammattilaisista. Alan veto- ja pitovoima on kasvava huolen aihe.  Yleisesti on tiedossa, että alan veto- ja pitovoimaan vaikuttaa kaksi seikkaa ylitse muiden: työolot ja palkkaus. Työoloihin ja työilmapiiriin on työnantajan, esimiehen ja koko työyhteisön mahdollista vaikuttaa. Millainen työpaikkaa houkuttelee? Tähän on varmasti yhtä monta vastausta kuin on lukijaakin. Monet tekijät ovat kuitenkin yleisiä. Hyvä työpaikka on sellainen, jossa saa tehdä parhaansa, saa käyt...

Lue lisää

Alan vaihtoa harkitsee jopa 90 % hoitajista

09.03.2021

Viime aikoina on puhuttu ja kirjoitettu paljon hoitajien psykososiaalisesta kuormituksesta ja tästä johtuvasta alan vaihtamisaikeista.   Sote-ala on ollut kriisissä jo pidempään ja meneillään oleva koronapandemia on tuonut asiaan vielä lisämaustetta. Kuormitustekijöitä ovat olleet työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä seikkoja, jotka ovat olleet haitallisia työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille.   Jo vuoden kestänyt koronaurakka on saanut osan hoitajista jopa pelkäämään työntekoa, koska uusiin tehtäviin perehtyminen nop...

Lue lisää

Koronakorvausten paikallinen sopiminen takkuaa

08.03.2021

Koronapandemian vuosipäivä ohitettiin jo kuukausia sitten. Parhaillaan Suomessa on useita koronan leviämisvaiheessa olevia alueita ja epidemiatilanne vaikeutuu päiväpäivältä. Tästä huolimatta lähes kaikissa sairaaloissa on luovuttu joulun ajaksi tehdyistä paikallisista sopimuksista, joilla motivoitiin henkilöstöä joustamaan ja tekemään vapaaehtoisesti ylimääräistä työtä. Sopimukset olivat pääosin hyviä ja kannustavia. Monilla työpaikoilla oli sovittu koronan takia mm. korotetuista hälytysrahoista, varallaolokorvauksista, vuosiloman perumisen korvauksista ja ylityökorvausten korotuksista. Nä...

Lue lisää

Lokala avtal om coronaersättningar framskrider dåligt

08.03.2021

Årsdagen för coronapandemin gick förbi redan för månader sedan. För tillfället finns det flera områden i samhällsspridningsfasen i Finland och epidemisituationen försvåras för varje dag. Trots det har nästan alla sjukhus avstått från de lokala avtalen som ingicks för jultiden för att motivera personalen att flexa och frivilligt göra extra arbete. Avtalen var till största delen bra och uppmuntrande. På många arbetsplatser hade det avtalats bl.a. om en förhöjd utryckningspenning, beredskapsersättningar, ersättningar för återkallad semester och höjningar av övertidsersättning på grund av coron...

Lue lisää

Att investera i hälsa och välfärd förbättrar kommuninvånarnas livskvalitet

04.03.2021

Tehy har utarbetat nyckelord för framtida kommunala beslutsfattare som stöd för beslutsfattandet.  Tehys bloggserie för kommunalvalet behandlar utmaningarna för kommunala beslutsfattare baserat på nyckelord. I framtiden måste kommunerna satsa ännu mer på att främja invånarnas hälsa och välbefinnande – denna aspekt måste ingå i allt beslutsfattande. Kommunerna och de framtida kommunala beslutsfattarna är på väg mot stora förändringar, eftersom kommuner i framtiden kommer att behöva satsa ännu mer på att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Regeringens förslag som behandlas just nu...

Lue lisää

Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen parantaa kuntalaisten elämän laatua

04.03.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi.  Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kuntapäättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Kunnat ja tulevat kuntapäättäjät ovat suurten muutosten äärellä, sillä jatkossa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Parasta aikaa käsittelyssä oleva hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalveluide...

Lue lisää

Lasten ja nuorten terveyttä edistettävä koronasta huolimatta

02.03.2021

Tehyn terveydenhoitajajaoston hallitus  ja tehyläiset terveydenhoitajat ovat jo koronapandemian alusta alkaen kantaneet huolta lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Covid-19-massarokotuksia ei voida toteuttaa lasten ja lapsiperheidenkustannuksella. Näin on todennut jo lapsi- ja nuorisopoliittinen ministeriötyöryhmäkin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on laaja lakisääteinen pohja. Kuntia sitova valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suunterveydenhuollosta (338/2011) varmistavat, että ter...

Lue lisää

Mitä Tehy vastustaa valmiuslain käyttöönotossa?

25.02.2021

Tehy ei vastusta kategorisesti valmiuslain käyttöönottoa.Tehy vastustaa ainoastaan sitä, että valmiuslailla kajottaisiin uudelleen hoitohenkilöstön perusoikeuksiin. Siihen ei ole tarvetta eikä perusteita. Tehyn mielestä valmiuslain sisältämistä sotealan toimivaltuuksista voidaan ottaa käyttöön: 86 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa voidaan muuttaa. 87 §, joka mahdollistaa sen, että muuta terveydenhuoltoa voidaan ohjata. 88 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä terveydensuojelussa voidaan joustaa kiireettömäst...

Lue lisää

Lähde ehdolle Tehyn valtuustovaaleihin – tee se nyt!

24.02.2021

Miksi Tehy ei sano, tästä asiasta mitään? Kyllä en käsitä, miten tämänkin asian hoitaminen voi olla niin hidasta? Aika monenlaista juttua Tehyssä järjestetään, mutta voisiko olla vielä tätä? Haluaisin tuoda oman työpaikkani ja ammattiryhmäni asiaa esille. Älä valita, vaan ala valita on usein kuultu tokaisu. On aika toimia. On vielä neljä päivää aikaa huolehtia siitä, että valtuustoon on ehdolla juuri sellaiset päättäjät, että hyvä tulee. Tehyn valtuuston vaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen jäsenet. Valtuusto on näköalapaikka Tehyn toimintaan ja y...

Lue lisää

Fysioterapeuttien työllisyystilanne heikkeni koronan takia – kuntoutusvaje on ilmeinen

18.02.2021

Työttömyys ja lomautukset koskettivat erityisesti fysioterapeutteja viime vuonna. Ansiosidonnaista päivärahaa saaneiden fysioterapeuttien määrä yli kolminkertaistui verrattuna edellisiin vuosiin.   Terveydenhuollon työttömyyskassasta saatujen tietojen mukaan vuonna 2020 päivärahan saajia oli lähes 2000, kun edellisen vuoden luku oli 640. Peräti noin 30 prosenttia kassan fysioterapeuttijäsenistä sai ansiosidonnaista päivärahaa jossain vaiheessa viime vuotta.  Fysioterapeuttien tilanne huononi enemmän kuin muiden Terveydenhuollon työ...

Lue lisää