Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Puutu epäammatilliseen toimintaan

29.05.2019

Hoitotyöntekijöiden työ perustuu ammattietiikkaan ja tehtävää vastaavaan koulutukseen. Suurin osa työntekijöistä toimii eettisesti ja on sitoutunut tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Siitä huolimatta hoitotyössäkin ilmenee epäammatillista toimintaa.  Epäammatillinen toiminta voi kohdistua potilaisiin tai työkavereihin, ja se voi olla tahallista tai tahatonta. Toiminta näkyy esimerkiksi potilaan oikeuksien tai potilasturvallisuuden laiminlyöntinä, huonona käytöksenä tai työtehtävien laiminlyöntinä. Usein epäammatillisen toiminnan taustalla on päihteiden väärinkäyttö tai henkilök...

Lue lisää

Rovaniemen varhaiskasvatuksessa pyritään parempaan

22.05.2019

Onko varhaiskasvatuksessa kunnalla ongelmia työaika-asioissa? Olen kuullut, että niitä on – ja ihan reilustikin. Yksi suurimmista ongelmista on työvuoroluettelomuutokset. Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi työntekijöille viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkua. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa aina työntekijän suostumuksella ja työnantaja voi tehdä muutoksia yksipuolisesti vain perustellusta syystä. Jos perustellusta syystä tehdään useampi työvuoroluettelomuutos, niin nämä kaikki muutokset on tehtävä samanaikaisesti. Olisi Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk...

Lue lisää

Tasa-arvon mallimaassa vielä tekemistä naisen euron puolesta

17.05.2019

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin Suomessa reilut 110 vuotta sitten. Suomalaiset naiset saivat silloin äänioikeuden – toisena koko maailmassa. Pitkälti tästä syystä Suomea on perinteisesti pidetty miesten ja naisten välisen tasa-arvon mallimaana. Tälle ajattelulle on toki muitakin perusteita. Pääseväthän naiset Suomessa käytännössä kaikkiin samoihin ammatteihinkin kuin miehet, kun heitä voidaan nykyään nimittää jopa papeiksi ja sotilaiksi. Silti tässä tasa-arvon mallimaassa naisten euro on palkoista puhuttaessa edelleenkin keskimäärin vain noin 84 % miesten vastaavasta. Tämä on ...

Lue lisää

Ammattihenkilö tukee saattohoidossa myös kuolevan läheisiä

26.04.2019

 Useimmat potilaat haluaisivat kuolla kotona, mutta heille ei voida tarjota riittävää ympärivuorokautista hoitoa. Myös työssä olevien omaisten on usein vaikea järjestää vapaata läheisen hoitoa varten. Yhteiskunnan taloudellinen tuki sekä tuki läheisille ammattihenkilöiden hoidon toteutukseen, ovat puutteelliset. Saattohoidossa kuolevalle on taattava mahdollisimman aktiivinen, arvokas ja oireeton loppuelämä. Myös kuolevan läheisille on tarjottava tukea.  Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Siihen kuuluvat esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon yk...

Lue lisää

Huipputiimin ainekset

15.04.2019

Selkeät yhteiset tavoitteet, yhteen hiileen puhaltaminen, avoin ja kannustava palaute. Siinä huipputiimin rakennusaineita. Moniammatillisen tiimin toimiva yhteistyö rakentuu monista palasista. Jos siinä onnistutaan, toteutuvat niin lapsen etu, laadukas varhaiskasvatus kuin työn ilokin. Oleellista on, että jokaisen osaaminen nostetaan esille ja hyödynnetään. Erilaiset koulutustaustat, taidot ja persoonat täydentävät toisiaan. Huipputiimissä arvostetaan osaamista ja erilaisuutta. Kaikki saavat loistaa ja kukoistaa, kuten vanha sanonta jo tiesi: annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ja mikä h...

Lue lisää

Eikö Esperi Caren laaturyhmän puheenjohtaja Jaakko Valvanne tiedä mikä vanhustyössä on oikeasti pielessä?

05.04.2019

Esperi Care Oy:n laaturyhmän puheenjohtajaksi palkattu emeritusprofessori Jaakko Valvanne väittää, että vanhuspalvelujen kriisiin on ajauduttu, koska ”pielessä ovat asenne, ammattitaito ja johtaminen” (Helsingin Sanomat 5.4.). Enempää hakoteillä tuskin voisi olla. Vanhustenhuollon kriisi on kytenyt jo vuosikymmenet.  Suomessa ei ole haluttu panostaa laadukkaaseen vanhustenhuoltoon.  Asiantuntijat, kuten esimerkiksi yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger, ovat tuoneet esiin, kuinka Suomessa panostetaan huomattavan vähän vanhustenhuoltoon. Kröger esitti tammikuussa Ylen haast...

Lue lisää

Onko vanhustyössä työvoimapulaa vai ei?

03.04.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään resursseja. Keskustelu työvoiman riittävyydestä vanhustyössä jatkuu (TS 2.4.2019 mielipide). Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas antoi ymmärtää, etten oikein ymmärrä enkä hahmota sote-alan työvoimapulaa. Yksityisten hoivan...

Lue lisää

Saattohoito kuuluu kaikille

29.03.2019

Saattohoito yhdistetään yleisimmin syöpäsairaiden elämän loppuvaiheeseen. Se kuuluu kuitenkin kaikille, joiden tiedetään kuolevan lähipäivinä, -viikkoina tai -kuukausina. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) laati suosituksensa jo vuonna 2010. Ne kertovat millaista hyvä saattohoito on. Hoidon järjestämissuositukset julkaistiin 2017. Niiden yhtenä tavoitteena on taata kaikille tasavertainen mahdollisuus kotisaattohoitoon. Saattohoidon laatuun on panostettava Kuoleman olisi oltava arvokas, rauhallinen ja mahdollisimman miellyttävä. Saattohoidon tavoitteena on hyvä kuolema ja sitä edeltäv...

Lue lisää

Seuraavan hallituksen on tehtävä merkittäviä parannuksia varhaiskasvatuslakiin

28.03.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään resursseja. Eduskuntavaalit lähestyvät ja on aika valita uudet päättäjät. Työnsä etuajassa päättänyt hallitus mullisti varhaiskasvatusta lainsäädännön muutoksilla. Mihin suuntaan uusi hallitus kääntää purjeet? Sitä emme vielä tiedä, mutta siihen...

Lue lisää

Välityömarkkinat ei ole ratkaisu vanhustenhoidon ahdinkoon

26.03.2019

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esitti STT:n haastattelussa eilen (25.3.) ns. välityömarkkinoita, joiden avulla voitaisiin työllistää mm. pitkäaikaistyöttömiä avuksi vanhustenhoitoon kuten kaupassakäyntiin ja avustajiksi ulkoiluun. Työllisyyden parantaminen on sinänsä tärkeä asia, mutta kansallista vanhustenhoidon kriisiä ehdotus ei kuitenkaan ratkaise. Vanhustenhoitoon tarvitaan ensi tilassa lisää osaavaa työvoimaa, koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on osaaminen monisairaiden vanhusten vaativaan hoitotyöhön. Päättäjillä on liian usein käsitys, että vanhuksia voi h...

Lue lisää