Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Carpe diem - kun pistää

17.12.2013

Osallistuin vuonna 2005 kansainväliseen kongressiin, jossa amerikkalainen tutkija kertoi kotihoidossa tapahtuneista neulan-pistotapaturmista. Suomessa aihe oli tabula rasa – ei tiedetty mitä ongelmia meillä on. Valtakunnalliset tilastotiedotkin puuttuivat. Mielenkiinto oli kuitenkin herännyt. Seuraavan vuoden marraskuussa, kunta-alan ja yksityissektorin tehyläinen työsuojeluhenkilöstö kokoontui valtakunnallisille työsuo-jelupäivilleen. Kysyimme heiltä, olisiko aiheen tutkiminen tarpeen. Kentän positiivinen vastaanotto kannusti, mutta aihe ei ottanut tulta tutkijoiden keskuudessa. Tehy...

Lue lisää

Pikaopas kirjoittajille

25.11.2013

Uunituore Opas Tehyn selvitysten ja tutkimusten tekijöille on tehty niille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksia. Jos kirjoittajalla ei ole kokemusta ja koulutusta eikä aikataulu riitä paksujen tutkimus-teosten läpikäymiseen, tämä paketti on paikallaan. Oppaan lisäksi tarjoamme valmiin word-pohjan,  johon voit aloittaa kirjoittamisen vaikka heti. Järjestöissä tehtävä selvitys- tai tutkimustoiminta täyttää harvoin kaikki tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Hyvin kirjoitettu raportti antaa kuitenkin luotettavan kuvan niin tekijästä kuin aiheen hallinnastakin. Lu...

Lue lisää

Tätä on odotettu

10.03.2013

Tehyn bestseller-julkaisu Kunta-alan palkat 2013 on kuukausien työrupeaman jälkeen valmis. Se perustuu Tilastokeskukselta pyydettyihin jäsenten anonyymeihin palkkatietoihin. Pääosa työstä sujuu rutiinilla, sillä kyseessä on jo seitsemäs työstämäni palkkajulkaisu.  Tällä kertaa tein palautteen innoittamana muutamia muutoksia. Niinpä julkaisu on nyt lähes täysin kaksikielinen, suomi-ruotsi. Muutosta edustaa myös sivun 38 ylimmäinen kuvio. Se näyttää tehtäväkohtaisen palkan kehityksen ikäryhmittäin sukupuolen mukaan. Ammattiosasto-aktiivit toivoivat sellaista täydennykseksi sivu...

Lue lisää

Äntligen här

10.03.2013

Tehys kioskvältarpublikation Kommunsektorns löner utkom i förra veckan. Den är resultatet av månader av arbete med växlande intensitet. Det baserar sig på anonyma löneuppgifter om våra medlemmar som vi fått från Statistikcentralen.   Det mesta av arbetet gick på rutin. Det här är nämligen 7:nde årgången av publikationen som jag har stått för. I år har jag gjort några förändringar på basis av den respons jag fått. En är att den är mera tvåspråkig än tidigare, för att den skall vara mera lättförståelig också för läsare som inte kan finska. Ett annat tillägg är en graf på s...

Lue lisää