Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Opiskelijan kokemukset vaikuttavat sote-alan vetovoimaisuuteen

18.11.2020

Muistan vieläkin oman ensimmäisen käytännönharjoittelujaksoni terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Vapisevana pääsin ensimmäisiä kertoja kohtaamaan potilaita ja mahdollisia tulevia työkavereita. Olo oli todella jännittynyt eikä ilmapiirikään aina ollut niin kovin suopea opiskelijalle. Hämmentyneenä huomasin, että ohjaajan vaihtuessa neuvot ja ohjeistukset saattoivat olla erilaisia. Opiskelijana en uskaltanut välttämättä kyseenalaistaa kumpaakaan ohjetta, vaan yritin muistaa, miten kenenkin ohjaajan kanssa tuli toimia. Ohjaajien kiire esti usein perehtymistä syvemmin uusiin asioihin. Päätin si...

Lue lisää

Meneekö sote-alan joustaminen jo kohta överiksi?

13.11.2020

Tehy on tehnyt kahtena syksynä kyselyn luottamusmiehille aiheesta, miten kesästä selvittiin. Kysely kohdistetaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja vastaajina olivat päätoimiset pääluottamusmiehet, pääluottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Edellisvuoden kyselyyn verrattuna kuormittuneisuus on lisääntynyt selkeästi sote-alalla. Keväällä korona oli rantautunut Suomeen ja se vaikutti ensimmäisenä terveydenhuoltoalaan ja sen henkilöstöön. Terveydenhuollossa ryhdyttiin järjestelemään toimintoja uusiksi ja vaikutus valui myös sosiaali- ja ka...

Lue lisää

Korona pelastaa kuntien talouden?

13.11.2020

Ensi kuulemalta aivan outo otsikko näyttää talousfaktan perusteella pitävän paikkaansa. Kuntien taloudellinen tilanne on kohenemassa vuosina 2020 ja 2021 verrattuna sitä edeltäviin vuosiin. Syynä tietysti ovat valtion mittavat tukitoimet. Luvut käyvät ilmi valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmasta.   Taulukko: Kuntien ja kuntayhtymien taloudellisia suureita vuosille 2019 - 2022, luvut mrd. euroa (VM 2020) Karkeiden lukujen perusteella näyttää siltä, että korona on kuntataloudelle ollut enemmän etu kuin haitta. Koronavuoden 2020 vuosikate on tuplasti enemmän kuin viimeisen...

Lue lisää

Tehy mukana Nenäpäivässä – osallistu sinäkin!

12.11.2020

Nenäpäivää vietetään huomenna 13. marraskuuta koronan vuoksi poikkeusoloissa. Korona osuu maailmalla erittäin kipeästi maailman köyhiin lapsiin. Arvioiden mukaan 150 miljoonaa lasta tulee luisumaan köyhyyteen koronan seurauksena. Koronan leviäminen ei ole estänyt muiden tartuntatautien leviämistä maailmalla. Tautien ehkäisyssä on välttämätöntä ajatella myös aikaa koronan jälkeen. Kun koronan vuoksi monet muut tappavat taudit jätetään hoitamatta ja ennaltaehkäisemättä, voi käsillä olla pahimmillaan uusi vakava epidemia. Esimerkiksi tuhkarokko voi monilla alueilla levitä pahemmin kuin koronav...

Lue lisää

#lapsesivierellä antaa äänen lastenhoitajille

11.11.2020

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu ilman lastenhoitajia. Suomen Lastenhoitoalan Liiton (SLaL) #lapsesivierellä-kampanja antaa äänen lastenhoitajille, jotka kokevat jäävänsä mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa syrjään. Päiväkodeissa on usean eri koulutuksen omaavia ammattilaisia. Varhaiskasvatus on moniammatillista työtä, jossa kaikkien työ on arvokasta. Meneillään oleva #lapsesivierellä-kampanja tuo esiin lastenhoitajien työn tärkeyttä ja monipuolisuutta. Lastenhoitajat ovat päiväkotien suurin ammattiryhmä. Työ on vaativaa ja edellyttää vankkaa ammattitaitoa. Lastenhoitajat halua...

Lue lisää

Lainsäädäntö mahdollistaa päiväkotiryhmien henkilöstövajauksen

04.11.2020

Aluehallintovirasto uutisoi elokuun lopussa, että selvityksen mukaan henkilöstömitoitus toteutui hyvin kuntien päiväkodeissa.  Käytännössä päiväkotiryhmissä on henkilöstövajausta päivittäin. Varhaiskasvatuslaissa on säädetty suhdeluvusta eli henkilöstön määrästä suhteessa lasten lukumäärään. Todellinen päivittäinen suhdeluku vaihtelee päivän mittaan. Suhdelukuun vaikuttaa mm. se mihin aikaan lapset tulevat päiväkotiin, mihin aikaan he lähtevät kotiin sekä henkilökunnan työvuorot. Suhdelukuun vaikuttavat myös päiväkodin ulkopuolella tapahtuvat työtehtävät sekä lasten hoitopäivän pituus,...

Lue lisää

Pitääkö samapalkkaisuuden toteutumista odottaa vielä 70 vuotta?

02.11.2020

Maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat vuodesta 2006 alkaen sitoutuneet samapalkkaohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää palkkatasa-arvoa. Palkkatasa-arvo voidaan toteuttaa Tehyn ja SuPerin esittämällä tasa-arvo-ohjelmalla. Samapalkkaohjelman aikana - siis 14 vuoden aikana - palkkaero naisten ja miesten välillä on kaventunut vaivaiset neljä prosenttiyksikköä. Mikäli samaa rataa jatketaan, palkkatasa-arvo saavutetaan vasta vuonna 2090.  Tahti on ollut aivan riittämätön ja tarvitaan selkeitä, konkreettisia toimenpiteitä. Nyt taivaalle on ilmennyt ikäviä mustia pilviä, sillä työnanta...

Lue lisää

Måste vi vänta ytterligare 70 år på att lika löner ska förverkligas?

02.11.2020

  Landets regering och arbetsmarknadsorganisationerna har sedan början av 2006 varit bundna till likalöneprogrammet i syfte att främja lönejämställdheten. Lönejämställdheten kan förverkligas genom jämställdhetsprogrammet som Tehy och SuPer föreslagit. Under likalöneprogrammet – dvs. i 14 år – har löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat med ynka fyra procentenheter. Om vi fortsätter på samma sätt når vi lönejämställdhet först år 2090.  Takten har varit alldeles för otillräcklig och vi behöver tydliga, konkreta åtgärder. Nu har dystra svarta moln dykt upp på himlen, då arbetsg...

Lue lisää

Eduskunnan uusi kuntoutusverkosto on tärkeä askel kuntoutukselle

30.10.2020

Eduskuntaan on perustettu kuntoutusverkosto, jonka tehtävänä on edistää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassamme. Tehy tekee yhteistyötä uuden verkoston kanssa. Kuntoutusverkoston puheenjohtajaksi valittiin fysioterapeutti, kansanedustaja Noora Koponen. Varapuheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Matti Semi ja sihteeriksi erityisasiantuntija Päivi Opari Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEsta. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille ja jo nyt lähes joka eduskuntapuolueesta on yksi tai useampi edustaja mukana. Verkoston perustamiskokouksessa nostettiin esille samoja tavoitteita, mitä Tehy...

Lue lisää

Kylmä sää ja pakokaasut koronatestaajien riesana

30.10.2020

Drive in -näytteenottotoiminta on uusi toimintamalli terveydenhuollossa. Asiakas saa palvelun ilman, että hänen tarvitsee nousta pois auton kyydistä. Näytteenotto kestää muutaman minuutin ja asiakas voi jatkaa matkaa.  Hoitaja jää vastaanottamaan seuraavan asiakkaan. Koronaepidemian myötä hoitajan työympäristö on muuttunut sisätiloista ulos. Tämä on iso muutos työolosuhteille. Työnantajan velvollisuus on tarkkailla työympäristöä, tunnistaa työstä aiheutuvat haitat ja vaarat sekä arvioida niiden riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Drive in -näytteenottopisteiden työym...

Lue lisää