Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Puu-arbetstid även för barnskötare som arbetar med läraruppgifter

29.07.2020

Barnskötare som arbetar med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken behöver s.k. puu-arbetstid för att planera, utvärdera och utveckla verksamheten samt utarbeta planerna för förskoleundervisning och småbarnspedagogik. Många barnskötare inom småbarnspedagogiken arbetar på grund av lärarbristen med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken. Planering av arbete för undervisning och fostran, utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt utarbetandet av planer för undervisning och småbarnspedagogik hör bl.a. till uppgiften. Enligt det offentliga kommunala tjänste- och kollektivavtalet (KVTES) reser...

Lue lisää

Sak-aikaa myös opettajatehtävissä toimiville lastenhoitajille

29.07.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimivat lastenhoitajat tarvitsevat ns. sak-aikaa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Monet varhaiskasvatuksen lastenhoitajat toimivat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä opettajapulan vuoksi. Tehtävään kuuluu mm. opetus- ja kasvatustyön suunnittelu, arviointi- ja kehittämistehtävät sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan näihin tehtäviin varataan aikaa ainoastaan kelpoisuusehdot täyttävi...

Lue lisää

Sote-ala tarvitsee soveltuvuuskokeet— AMK-tutkinnon jo suorittanut jää opiskelupaikatta

02.07.2020

Pettynyt, opiskelupaikkaa vaille jäänyt hakija otti yhteyttä. Hänellä on jo yksi AMK-tutkinto suoritettuna.  Paikatta jäänyt kysyi, millä tavalla sosiaali- ja terveysalalle motivoituneet ja oikeasti kiinnostuneet työntekijät löytyvät, kun soveltuvuutta ei testata eikä hakijoita haastatella. Hän kirjoittaa:  ”Sosiaali- ja terveysalalta puuttuvat soveltuvuusosiot, haastattelut, motivaation arviointi sekä aiemman työkokemuksen sekä aikaisempien hakujen huomioiminen. Ennen on saanut hyvitystä siitä, jos hakuja samaa...

Lue lisää

Toinen aalto syksyllä on mahdollinen – opiskelijoiden harjoittelut turvattava

30.06.2020

COVID-19-pandemian vuoksi tänä keväänä peruuntui noin 1650 sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelujaksoa yliopistosairaaloissa. Syksylle ja ensi lukuvuodelle jää melko paljon harjoitteluja suoritettavaksi. Siksi on tärkeä arvioida kaikki mahdollisuudet, joilla turvataan työpaikalla tapahtuva oppiminen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat tarjoavat vuosittain ohjatun harjoittelun paikkoja useille eri koulutusorganisaatioiden opiskelijoille. Viime vuonna 2019 yliopistosairaaloissa sosiaali- ja terveysalan toisen ja ammattikorkeakouluast...

Lue lisää

Lääkehoidon osaaminen päiväkodeissa vähenee

25.06.2020

Lähivuosina lääkehoidon osaajien määrä päiväkodeissa pienenee merkittävästi. Samaan aikaan hoidossa on enenevässä määrin lapsia, jotka tarvitsevat lääkehoitoa tai muuta terveydenhuollon osaamista päivän aikana. Yhtälö ei toimi, sillä lapsen lääkehoito ei ole temppu. Varhaiskasvatuslakiin kirjattu henkilöstörakenteen muutos johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrä vähenee päiväkodeissa. Tulevaisuudessa vain joka kolmas kasvattajista on lastenhoitaja. Muutos on suuri, sillä tällä hetkellä lastenhoitajien määrä on reilusti yli puolet, jopa kaksi kolmasosaa. Terveydenhuollon...

Lue lisää

Tehy on sosionomien liitto

23.06.2020

Tehy perustaa sosiaalialan verkoston sosionomijäsenten tueksi. Verkoston myötä sosiaalialan koulutukset ja tapahtumat lisääntyvät Tehyn toiminnassa ja näkyvät entistä paremmin. Tehyläiset sosionomit vaikuttivat aktiivisesti sosiaalialan verkoston syntyyn, ja toivon aktiivisuuden jatkuvan. Lähde sinäkin, sosionomi, ajamaan omia etujasi! Liity aktiiviseen joukkoomme, jossa annetaan ideoiden lentää ja kehitetään uudenlaista ammattiliittoa myös sosionomeille! Media puhuu valitettavan usein ”hoitajaliitosta”. Tehy on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiliitto, johon kuuluu hoitajien lisäksi myö...

Lue lisää

Varhaiskasvatus on enemmän kuin lapsen oikeus– perhe, työelämä ja yhteiskunta hyötyvät myös

15.06.2020

Poikkeusolot ovat osoittaneet, miten tärkeää varhaiskasvatus on sekä lapsille, perheille että yhteiskunnalle. Päiväkodit ja perhepäivähoito ovat toimineet koko koronakriisin ajan. Varhaiskasvatus on mahdollistanut koronapotilaita hoitavien työssä käynnin.    Päivähoidon ja nykyään varhaiskasvatuksen tehtävässä ovat eri aikoina korostuneet erilaiset näkökulmat. Voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia laadittaessa on ollut lähtökohtana lapsen etu ja nimenoman lapsen oikeus varhaiskasvatukseen, joka rakentuu...

Lue lisää

Terveystieteiden aika palata Helsingin yliopistoon

11.06.2020

Tehy on jo pitkään esittänyt terveystieteiden tutkintoon johtavan koulutuksen uudelleen käynnistämistä Helsingin yliopistossa. Syynä on työvoiman tarve.   Hallitus panostaa neljännessä talousarvioesityksessä osaamiseen ja koulutukseen. Tämä näkyy erityisesti korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluonteisessa lisäyksessä. Hallitus esittää lähes viisi tuhatta uutta aloituspaikkaa, joista yliopistoon 2600 ja ammattikorkeakouluun 2200. Oletan, että amk:n aloituspaikoista kohtuullinen osa kohdentuu työvoimavaltaiselle sote-alal...

Lue lisää

Lastenhoitajasta on moneksi – uusi tehtävä on ollut mahdollisuus

08.06.2020

Koronakevät on osoittanut, että varhaiskasvatuksen lastenhoitaja voi tehdä monenlaista työtä. Määräaikaisilla tehtäväsiirroilla on vältytty lomautuksilta.   Päiväkotien henkilöstöstä nimenomaan lastenhoitajat siirtyivät koronaepidemian myötä uusiin tehtäviin. Koska useilla lastenhoitajilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus, he siirtyivät työskentelemään ikäihmisten palveluihin.   Uudet määräaikaiset työtehtävät ovat löytyneet kotihoidosta, asumispalveluista, palvelukeskuksista ja tehostetu...

Lue lisää

Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu – Mitä uusi kuntaratkaisu tarkoittaa varhaiskasvatuksessa?

02.06.2020

Tehy neuvottelee tulevaisuudessakin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä ja edustaa varhaiskasvatuksen jäseniään. Mitä uusi sote-sopimus tarkoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle? Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat pysyvät Kvtes:ssä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uuden sote-sopimuksen piiriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt Kvtes:n liitteistä 3 ja 4 siirtyvät sote-sopimukseen 1.9.2021. Päiväkotien henkilöstö on KVTESin liitteessä 5 ja perhepäivähoidon liitteessä 12. Tehyläisten varhaiskasvatusalan jäsenten edunvalvonta Kvtes:n pii...

Lue lisää