Vuorotteluvapaasta kompromissiratkaisu

STTK:n hallitus on hyväksynyt kolmikantaisen työryhmän esittämät vuorotteluvapaata koskevat muutokset. Muutokset astuvat voimaan syyskuusta alkaen.

Vuorotteluvapaalle jäävällä on oltava työhistoriaa nykyisen kymmenen vuoden sijaan 16 vuotta. Yli 60-vuotiailla ei käytännössä ole mahdollisuutta jäädä vuorotteluvapaalle, koska vuorotteluvapaalle ei voi jäädä enää kolmen viimeisen työvuoden aikana.
 
Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle palkattavan sijaisen on oltava työttömänä 90 päivää 14 kuukauden aikana. Kyseisenä aikana ei työttömyyden tarvitse olla yhtäjaksoista. Kuitenkin alle 25-vuotiaiden, yli 55-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden vuoden sisällä valmistuneiden ei tarvitse olla työttömänä kuin yksi päivä päästäkseen vuorotteluvapaasijaiseksi.
 
Vuorotteluvapaakorvauksen taso pysyy samana kuin nykyään.
 
Jos STTK ei olisi hyväksynyt esitystä, niin tällöin hallitus olisi todennäköisesti ajanut läpi esityksen, jonka mukaan ennen sijaisuuden alkamista olisi pitänyt olla yhtäjaksoisesti kolme kuukautta työttömänä. Nyt hyväksytty kompromissiesitys mahdollistaa sen, että nuoria ja ikääntyneempiä voidaan käyttää sijaisina, koska työttömyysehtona on vain yhden päivän työttömyys.
 
-  Jos hallituksen esitys olisi toteutunut, se olisi käytännössä lopettanut vuorotteluvapaan käytön sosiaali- ja terveysalalla kokonaan, sillä alalla on vähän yli kolme kuukautta kestäviä työttömyysjaksoja, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.
 
Kompromissiesitykseen sisältyy myös ehto, jonka mukaan vuorotteluvapaaehtojen muuttumisen seurauksia tarkastellaan uudestaan kahden vuoden kuluttua.
 
- Minusta on ikävää, että yhteiskunnassa heikennetään vuorotteluvapaaehtoja ja samaan aikaan tuskaillaan työssä jaksamisen ja työurien kanssa. Nyt hyväksytty esitys vaatii todella tiukkaa seurantaa siitä miten se vaikuttaa sosiaali- ja terveysalalla vuorotteluvapaan toteutumiseen. 
 
Lisätietoja: Jukka Maarianvaara, gsm 040 703 1387