Valtakunnalliset soveltuvuustestit sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin

Valvira on huomauttanut työvoimaviranomaisia siitä, että lähihoitajaksi opiskelemaan ohjataan sellaisia, jotka eivät työhön sovi.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on vaatinut jo kolme vuotta sitten, että sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin pyrkiville olisi yhteneväiset soveltuvuustestit. Tehyn vaatimus koskee sekä ammattikorkeakouluja että II asteen oppilaitoksia.

– Yhtenäiset kriteerit olisivat todella tarpeen, sillä nyt tilanne eri oppilaitoksissa on aivan liian kirjava. Tämän vuoksi koulutuksen ja myös oppilasvalintojen ympäri Suomen olisi oltava yhtenäiset, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Yhtenäisillä kriteereillä voitaisiin vaikuttaa myös lähihoitajaopiskelijoiden opintojen keskeyttämiseen. Esimerkiksi vuonna 2011 25 % lähihoitajiksi opiskelevista keskeytti opintonsa.

– Opiskelijavalinnoilla vaikutettaisiin työelämäänkin, koska alalle valikoituisivat sinne parhaiten sopivat henkilöt. Hoitoalalla jaksamisongelmat ovat muutenkin yleisiä, joten motivaation täytyy olla korkealla jo opiskeluvaiheessa.

Viime vuosina erityisesti lähihoitajakoulutus on nähty työvoimapoliittisena ratkaisuna, jolla paikataan sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaa ja toisaalta vaikutetaan työttömyyteen kouluttamalla työttömäksi jääneitä alalle. Vesivalo moittii työ- ja elinkeinoministeriötä siitä, että työvoimapolitiikassaan ministeriö ei huomioi sosiaali- ja terveysalan tarpeita.

– Työ- ja elinkeinoministeriö ei panosta lähihoitajakoulutuksen laatuun ja siihen, että tärkeintä olisi saada alalle sopivia henkilöitä. Jos jo koulutusvaiheessa ei alalle saada tarpeeksi motivoituneita ja alalle sopivia henkilöitä vaikuttaa tämä hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen. Ministeriö on myös rahoittanut hoiva-avustajakoulutusta, josta valmistuvilla ei ole tarpeeksi ammattitaitoa sosiaali- ja terveysalan vaativiin tehtäviin.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Soila Nordström, gsm 040 505 8300

Tehyn tiedote aiheesta
MTV:n uutinen Valviran varoituksesta