Tehyn terveiset hallitusohjelmaneuvotteluihin: Sote-uudistuksessa luotettava asiantuntijoihin

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mielestä sote-uudistuksen tässä vaiheessa hallitusohjelmaan ei pitäisi kirjata yhtä sote-mallia. Tehy painottaa myös, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia koskevat normit on tehty hoidon laadun ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Tehyn mielestä hallituksen keskeisin strateginen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen toteuttaminen. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että meillä on tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskunta. Terveyserojen on kavennuttava eri sosioekonomisten ryhmien välillä.

- Sote-uudistus on välttämätön myös talouden tasapainottamisen kannalta. Nyt on tehtävä töitä yhdessä ja tuloksia saavutetaan jos pidetään sopimusyhteiskunnasta kiinni, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Uudistusta varten pitää ottaa huomioon jo tehty laaja asiantuntijoiden tekemä selvitystyö. Tämän vuoksi ei ole viisasta, että valmistelun tässä vaiheessa valitaan yksi malli kuten maakuntapohjainen malli tai kuntayhtymämalli jatkovalmistelun pohjaksi.

Tällä hetkellä julkisen sektorin toimintaa haittaa sote-toimintojen päällekkäisyys sekä vääränlainen kilpailu terveydenhuollon eri osa-alueiden ja palveluntarjoajien välillä. Rahoitusjärjestelmän monikanavaisuus on purettava, jotta päästään resurssien tuhlaamisesta.

- Verovaroin tuotettujen palveluiden ohjauksen on säilyttävä yhteiskunnan ja veronmaksajien käsissä. Tämä tarkoittaa vahvaa rahoitusohjausta, joka valvoo tiukasti palveluiden tuottamista. Kunnille ei saa antaa liian vapaita käsiä, sillä asuinpaikasta riippumatta on voitava luottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuteen, Vesivalo sanoo.

Julkista taloutta ei ole mahdollista sopeuttaa leikkaamalla jo entisestäänkin heikentyneistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Ennen kaikkea on kasvatettava työllisyyttä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on keskityttävä keinoihin, joiden avulla levitetään jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä eli työn tekemistä entistä tuloksellisemmalla tavalla.

- Sosiaali- ja terveysministeriölle on annettava vahva rooli niin sote-uudistuksen toteuttamisessa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tuloksellisuuden kehittämisessä. Ministeriön tulisi koordinoida hyvien käytäntöjen levittämistä.

Sipilän kysymyksissä eduskuntaryhmille tuotiin esille normien purku ja kuntien tehtävien tarkastelu, joka on jossain määrin järkevää. Tehy muistuttaa, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia koskevia normeja ei ole luotu turhaan. Sosiaali- ja terveysalan ammatteja säätelee ammatinharjoittamislaki, jonka tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palveluiden laatua.

Viime vuosina on esitetty, että sosiaali- ja terveysalan työvoimavajetta ryhdyttäisiin paikkaamaan pikakoulutetuilla henkilöillä.

- Koska sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, ei ole järkeä kouluttaa alalle työvoimaa, jonka osaaminen on rajallista. Jo nyt on työyhteisöjä, jotka ovat luopuneet tällaisen työvoiman käytöstä käytännöllisistä syistä.

Eläkeuudistuksesta on pidettävä kiinni ja lähitulevaisuudessa järjestelmästä poistuviin ammatillisiin eläkeikiin ei saa kajota. Tästä on sovittu eläkeratkaisun yhteydessä.

Tehy on laatinut hallitukselle neljä pointtia, joissa on keskeiset tavoitteet hallitukselle hyvinvointiyhteiskunnasta, sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta, tuloksellisesta toiminnasta ja miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä:

http://eduskuntavaalit.tehy.fi/pointit/

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346