Tehyltä julkaisu terveydenhuollon tuloksellisuudesta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy aloitti syksyllä 2010 kampanjan TULOKSENTEKIJÄT- terveydenhuollon tuloksellisuuden puolesta.

Tehyn mielestä tuloksellisuutta pitää kehittää, mutta pelkästään rakenteisiin keskittyminen ei auta. Tuloksellisuus syntyy työelämän arjessa, henkilöstön osaamisesta ja työpanoksesta. Tämä osa-alue ei saa riittävästi jalansijaa päätöksenteossa.

Päättäjillä on usein melko kapea käsitys sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuloksellisuudesta. Valitettavasti palveluita ollaan usein tehokkuuden nimissä vain supistamassa. Sosiaali- ja terveysalan tuloksellisuutta ei pidä mitata vain rahassa tai suoritteina, sillä ratkaisevaa on lopputulos – kuinka paljon ja kuinka vaikuttavia ja laadukkaita terveyspalveluita pystytään tuottamaan.

 Tehy haastaa päättäjät näkemään sen potentiaalin, mikä piilee sosiaali- ja terveysalan henkilöstössä ja heidän tekemissään arki-innovaatioissa, joiden avulla palveluita on onnistuttu parantamaan. Tätä kautta voidaan saada aikaiseksi myös säästöjä.

Tehy teetti vuoden 2010 helmikuussa jäsenkyselyn, jonka mukaa peräti 96 % vastanneista oli valmis kehittämään työpaikan tuloksellisuutta, jos siihen vain annetaan mahdollisuus. Yhdeksän kymmenestä pitää tuloksellisuutta myös työntekijöille – ei vain johdolle – kuuluvana asiana. Vastaajista 98 % uskoo, että hoitohenkilöstöllä on paljon annettavaa terveydenhuollon tuloksellisuuden parantamiseksi.

Tehy kyseli kampanjan yhteydessä tehyläisiltä ideoita tuloksellisuuden kehittämiseksi. Niitä saatiin kaikkiaan 340. Tehyn julkaisusta ”Tuloksentekijät” löytyy esimerkkejä siitä miten asioita voisi tehdä järkevämmin ja tuloksellisemmin.

Näissä esimerkeissä on kyse siitä, että työpaikkatasolla on kehitetty toimintaa niin, että hoitohenkilöstö on ollut mukana kehittämistyössä asiantuntijana. Esimerkiksi kun työntekijät pääsevät itse suunnittelemaan työvuorojaan lisääntyy työtyytyväisyys ja jaksaminen.

Työnantajalla ja päättäjillä on siis suuri merkitys henkilöstön rohkaisussa ja innovaatioiden edistämisessä, jotka eivät vaadi sen enempää teknillisen korkeakoulun laboratoriota kuin ulkopuolisia konsultteja.

Jos työnantajat ja päättäjät ymmärtävät tuloksellisuusajattelun oikein, päästään työyhteisössä eroon liian kuormittavista toimintatavoista ja käytännöistä, jotka synnyttävät mm. ruuhkia ja aiheuttavat sairauspoissaoloja.

Tuloksentekijät-julkaisuun voi tutustua Tehyn internet-sivuilla http://www.tehy.fi/medialle/esitteet-ja-kampanjat/