Tehy: Syyllistäminen ei edistä potilasturvallisuutta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on aktiivisesti kehittämässä potilasturvallisuutta monin tavoin. Tällä hetkellä keskeistä on yhteistyökumppanuus potilasturvallisuutta edistävässä Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmassa, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ohjelman avulla on tarkoitus edistää potilasturvallisuutta vuosina 2011 – 2015 ja tavoitteena on puolittaa potilaiden hoitoon liittyvät kuolemat ja haittatapahtumat vuoteen 2020 mennessä.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydenhuoltolain nojalla asetuksen, joka edellyttää että työpaikoille laaditaan suunnitelmat laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta tämän vuoden loppuun mennessä. Ko. suunnitelmat sisältävät yksityiskohtaiset kuvaukset potilasturvallisuutta edistävistä menettelytavoista.
 
- Potilasturvallisuuden edistäminen kuuluu koko työyhteisölle – niin työntekijöille kuin työnantajillekin.  Siksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on mukana potilasturvallisuussuunnitelmien tekemisessä, sanoo Tehyssä potilasturvallisuusasioista vastaava asiamies Soila Nordström.
 
Nordströmin mukaan potilasturvallisuutta edistäisi erityisesti se, että päästäisiin pois syyllistämisen kulttuurista.
 
- Jos ilmapiiri on syyllistävä voivat hoitovirheet jäädä raportoimatta.  Koko toiminnan lähtökohtana tulisi olla syyllisten etsimisen sijaan organisaation ja sen työntekijöiden jatkuva kyky oppia. Potilasturvallisuuden riskejä tunnistamalla ja arvioimalla voidaan kehittää toimintatapoja ja –prosesseja, joilla hoitovirheitä ja läheltä piti –tilanteita käsitellään työyhteisöissä.  
 
Tehy on ollut mukana tekemässä THL:n julkaisemaa Potilasturvallisuusopasta, johon on kirjattu käytännön ohjeita potilasturvallisuussuunnitelmien laatimiseksi. Potilasturvallisuus tulee mm. huomioida henkilöstösuunnittelussa sekä opiskelijoiden ja sijaisten ohjeistamisessa.
 
- On huomattava, että myös sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien ammattilaisten oma toiminta on turvallisempaa kun potilasturvallisuutta koskevista toimintatavoista on työyhteisöissä sovittu yhdessä. Siksi kehotamme myös Tehyn jäsenistöä osallistumaan potilasturvallisuutta edistävään koulutukseen, jota tarjotaan Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelman puitteissa, Nordström sanoo.
 
Lapin sairaanhoitopiirissä on jo otettu käyttöön helmikuun alussa potilasturvallisuussuunnitelma.
 
- Lapin sairaanhoitopiirin alueella raportoidaan myös läheltä piti –tilanteista ja näitä käsitellään potilasturvallisuus- että riskienhallintatyöryhmässä.  Kun raportointimenetelmä otettiin käyttöön, painotimme että tarkoitus ei ole syyllistää ketään. Tarkoituksena on ottaa oppia ilmenneistä riskitilanteista ja näin kehittää hoitoa entistä paremmaksi, sanoo osastonhoitaja Irma Mustonen.
 
THL:n Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelma:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/potilasturvallisuutta-taidolla-ohjelma
 
 
Lisätietoja:
Tehyn asiamies Soila Nordström, (09) 5422 7000 ja
osastonhoitaja Irma Mustonen (Lapin sairaanhoitopiirin potilasturvallisuus) gsm 0400 692178