Tehy: Isot sote-ulkoistamiset haittaavat palveluiden kehittämistä

Tehyn puheenjohtajan Rauno Vesivalon mielestä torstaina kaatunut sote-ratkaisu lisää riskiä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksiin.

Tehy vastustaa laajoja sopimuksia palveluiden kokonaisulkoistamisesta, sillä ne jähmettävät sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen ja voivat johtaa pitkällä aikavälillä lisääntyneisiin kustannuksiin.
 
- Kunnissa ei kannattaisi nyt tehdä lyhytnäköisiä hätäratkaisuja ulkoistamalla kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut jopa vuosikymmeneksi. Tällaiset sopimukset jähmettävät palvelut eikä kehittämistyötä tai järkevää yhteistyötä yli kuntarajojen voida tehdä.
 
Ulkoistamissopimuksissa määritellään palvelut mm. henkilöstön osalta tarkkaan. Palveluiden tarve voi kuitenkin muuttua radikaalistikin esimerkiksi 10 vuoden aikana. Tällöin toimintaa, henkilöstömäärää ja osaamista on pystyttävä sopeuttamaan uutta palveluntarvetta vastaavaksi.
 
- Kokonaisulkoistukset voivat tulla maksamaan kunnalle todella paljon, sillä kuntien on noudatettava sopimusta. Kustannukset voivat karata käsistä ilman että tilanteeseen voidaan puuttua. Kun markkinat vielä näyttävät keskittyvän muutamille suurille yrityksille, on vaarana, että kustannustasoa ei kyetä ennakoimaan.

Palvelunsa kokonaan ulkoistanut kunta jää myös maantieteellisesti erilliseksi saarekkeeksi. Kartassa ko. kunta on eräänlainen musta aukko, jos ympärillä olevat kunnat alkavat tehdä tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järkeistämiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi.
 
- Järkevästä vapaaehtoisuuteen pohjaavasta yhteistyöstä on hyviä esimerkkejä kuten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, jossa on onnistuttu pienentämään kustannuksia ja parantamaan palvelua. Pienten kuntien etu olisi hakeutua mieluummin yhteistyöhön muun kuntakentän kanssa kuin sitoutua vuosikausiksi jäykkään ulkoistamissopimukseen.
 
Tehy on huolissaan myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työntekijöiden pompottamisesta ulkoistamissirkuksessa. Työntekijät siirtyvät kunnasta yksityisen palvelukseen ja toisaalta liikennettä on myös toisinpäin työntekijöiden siirtyessä yksityiseltä palveluntarjoajalta kunnan palvelukseen.
 
- Tehy on joutunut riitauttamaan tapauksia, joissa esiintyy suoranaisia laittomuuksia ns. liikkeenluovutustilanteissa.  Työsuhteita on jopa katkennut. Vaadimme, että myös yksityiset työnantajat noudattavat työelämän pelisääntöjä. Tehy edellyttää, että myös työantajaosapuoli on järjestäytynyt asianmukaisesti.
 
Tällä hetkellä seitsemän kuntaa on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut yksityiselle palveluntuottajalle ja 16 kunnassa suunnitellaan asiaa.
 
Parhaillaan Helsingin Paasitornissa on koolla Tehyn koulutuspäivillä 60 tehyläistä kuntapäättäjää.
 
Lisätietoja: Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346