Tehy hallitusohjelmasta: Samapalkkaisuustavoitteella ja kuntauudistuksella vaikutusta hoitajapulaan

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy pitää myönteisenä, että hallitusohjelmassa huomioidaan vuonna 2006 kolmikantaisesti sovittu samapalkkaohjelma, jonka mukaan naisten ja miesten välisiä palkkaeroja tulee kaventaa viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä.

- On kuitenkin huomattava, että samapalkkaisuustavoitteen saavuttaminen käytännössä merkitsee suurempien palkankorotusten ohjaamista naisvaltaisille aloille. Tämä voisi toteutua esimerkiksi työmarkkinaosapuolten ja hallituksen yhteisesti valmisteleman erityisen palkkaohjelman avulla. Tavoite on erityisen tärkeä hyvin naisvaltaisen koulutetun hoitohenkilöstön kannalta. Terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämistä uhkaa tulevaisuudessa  - ei vain Suomea koskeva - vaan globaali pula osaajista. Samapalkkaisuuden toteutuminen on myös perustavanlaatuinen
tasa-arvokysymys, jossa on edistyttävä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Laitinen-Pesola toteaa lisäksi, että nykyiselle samapalkkaohjelmalle on hallituskauden aikana valmisteltava kolmikantaisessa yhteistyössä jatko. Työ ei ole valmis vuonna 2015, vaikka nykyisen ohjelman palkkaerojen kaventamisen tavoitteeseen päästäisiinkin.

Tehy pitää hyvänä, että hallitusohjelmassa korostuu yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa.

- Hallitusohjelman laatijat ovat ymmärtäneet, että ponnistelut talouskasvun ja työllisyyden eteen eivät onnistu ilman laaja-alaista yhteistyötä.

-Myönteistä on myös se, että työuria koskevat kirjaukset tuntuvat pureutuvan nyt aidosti työurien pidentämiseen ja työelämän laadulliseen kehittämiseen, sanoo Laitinen-Pesola.

Hallitusohjelmaan kirjattu kuntauudistus on niin ikään Tehyn mukaan tarpeellista varautumista tulevaisuuteen. Laitinen-Pesolan mukaan peruskuntien vahvistaminen on oikea tie rakentaa leveämmät hartiat palveluiden turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä.

- Uskon, että onnistuessaan kuntauudistus myös vahvistaa työpaikkojen vetovoimaa.

Tehy pitää myönteisenä myös sitä, että hallitusohjelmaan on kirjattu vanhuspalvelulaki, joka toivottavasti parantaa vanhuspalveluiden saatavuutta ja laatua.

-Hallitusohjelman innovaatiopolitiikan osuudessa on luonnollisesti vahva elinkeinoelämän näkökulma. Julkisen sektorin tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa on kuitenkin yhtä tärkeää, että innovaatiotoiminta on suunnitelmallista ja resurssoitua.
Tuloksellisuus ei parane ilman aktiivistä kehittämistä ja arki-innovaatioiden systemaattista hyödyntämistä. Tämä näkökulma olisi voinut olla hallitusohjelmassa
esillä selvemmin,  muistuttaa Laitinen-Pesola.

Lisätietoja: Tiedottaja Jaana Reijonaho, gsm 040 356 8409