Kuntoutukselle selkeä asema uudessa sotessa

Hallituksen sote-uudistusta koskevat lakiesitykset ovat parhaillaan lausuntokierroksella ja ensimmäiset virkamiesluonnokset valinnanvapaudesta on julkistettu. Kuntoutuksen ja ns. matalan kynnyksen palveluiden asema on tulevan uudistuksen ja valinnanvapauden valmistelussa Tehyn mukaan toistaiseksi epäselvä.

Kuvateksti
iStock

Tehy vaatii, että lääkinnällisen kuntoutuksen tulee edelleen olla saumaton osa sairaanhoitopalveluja. Kuntoutusjaksot voivat jatkossa kuulua laajan valinnanvapauden piiriin, kun palveluntarve on määritelty.  

Oikeus matalan kynnyksen avopalveluihin on turvattava palveluvalikoimassa ilman raskaita lähetekäytäntöjä.

Nyt esimerkiksi kuntoneuvolassa voidaan arvioida asiakkaan liikunta- ja toimintakyky ja rakentaa hänelle omahoitoa tukeva ohjaus ilman turhaa lähetekäytäntöä. Mm. esillä olleessa omatiimi-mallissa jää Tehyn mukaan epäselväksi, miten asiakkaan oikeus matalan kynnyksen peruspalveluihin kuten terveysneuvontaan, toteutuu osana peruspalvelujen valikoimaa.

Muita esimerkkejä vaikuttavista ja kustannustehokkaista peruspalveluista ovat esimerkiksi fysioterapeuttien suoravastaanotot sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut. Omatiimi- tai asiakassetelimalli ei saa muodostaa uutta rajapintaa tai lähetekäytäntöä, joka hidastaa hoidon tai kuntoutuksen aloittamista ja lisää kustannuksia.

Kuntoutusta on myös koordinoitava alueellisesti, jotta voidaan varmistaa monialainen yhteistyö, selkeä vastuunjako ja riittävät resurssit esim. ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen, koti- ja arkikuntoutuksen järjestämiseen sekä virtuaalipalveluiden kehittämiseen. Tämän kokonaiskoordinaation tulee jatkossa olla maakunnan palvelulaitoksen tehtävä.

Tehyn kannanotto kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Sillanpää, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen –toimiala, Tehy ry, p.040 820 7848
Työympäristöasiantuntija Anna Kukka, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen –toimiala, Tehy ry, p. 040 1677 201