Soteri-rekisterin ruuhka jumittaa monen sote-alan yrittäjän toimintaa

Tehyn jäseniä toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Uusien sote-alalle haluavien itsenäisten ammatinharjoittajien ja yrittäjien työn aloitusta hankaloittaa tällä hetkellä vuodenvaihteessa 2024 voimaan astunut sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki ja soteri-rekisterin ruuhkautuminen.

Valvontalain myötä kaikki toiminimellä toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat määritellään nykyisin yksityisiksi palveluntuottajiksi. Oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja edellyttää rekisteröitymistä palveluntuottajaksi ja vähintään yhden palveluyksikön rekisteröimistä valtakunnalliseen Valviran ylläpitämään Soteri-rekisteriin.

Uudistus on tarpeellinen, koska Soteri kokoaa siirtymäajan jälkeen kaikki julkisen sekä yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan.

Lisäksi rekisteröinti on tärkeä osa ennakkovalvontaa. Kun toiminnan edellytykset tarkistetaan ennen yritystoiminnan aloitusta, varmistaa se palvelujen laatua ja turvallisuutta.

Soteri-rekisteri on pahasti ruuhkautunut

Tiukka aikataulu rekisterin käyttöönotossa oli viranomaisten tiedossa, eikä taida kenellekään tulla yllätyksenä, että sote-alan ammattilaisista on huutava pula.

Nyt tämä ruuhka näkyy erityisesti alalle haluavien uusien tehyläisten ammatinharjoittajien ja yrittäjien arjessa ja myös niiden, joiden toiminnassa on tapahtunut olennainen muutos, kuten toimipisteen vaihto. Toimintaa ei voi aloittaa tai olennaisesti muuttunutta toimintaa ei voi jatkaa, kun hakemus on jumissa palveluntuottajarekisterin jonossa.

Tehyläiset yrittäjäjäsenet eivät toimi vain kasvukeskuksissa, vaan myös maakunnissa

Hyvinvointialueiden erittäin tiukka taloudellinen tilanne voi johtaa siihen, että julkisen sektorin sote-toiminnot keskittyvät kasvukeskuksiin. Tämä puolestaan voi aiheuttaa sen, että pienillä paikkakunnilla yksityiset palveluntuottajat ovat jatkossa ainoita palvelujen tarjoajia.

On päivänselvää, että sote-palveluiden kapasiteettia on nyt käyttämättömänä Soteri-rekisterin ruuhkissa ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ovat hankalassa asemassa julkiseen puoleen nähden. He eivät voi aloittaa tuottamaan palveluja eivätkä voi osallistua kilpailutuksiin, koska ovat jumiutuneet byrokratian rattaisiin ja samalla ansiotulot voivat olla kiinni tästä.

Pidämme tilannetta täällä ammattiliitossa todella hankalana ja valitettavana uusille sekä toimintaansa muuttaville sote-palveluntuottajille. Tehyssä vaikutamme aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvissä uudistusten valmistelussa ja toimeenpanossa.

Tehyn näkemyksen mukaan Soteri-rekisterin ruuhkan purkamiseen ja rekisterin tietojärjestelmän kehittämiseen tulisi nyt resursoida riittävästi viranomaisresursseja ja tehdä vahvaa yhteistyötä ICT-palveluja tuottaneen organisaation kanssa. Kaikki kivet on käännettävä ja keinot keksittävä, joilla ruuhkat saadaan purettua. Jos näistä toimista ei ole apua, lainsäädännön väliaikaista muuttamista tulee selvittää.

Valvontalain mukaan palveluntuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä toteutetaan laatimalla ja noudattamalla omavalvontaohjelmaa sekä palveluyksikkökohtaista omavalvontasuunnitelmaa.

Valvira on nyt toukokuussa 2024 julkaissut määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta palveluntuottajien käyttöön. Suunnitelman laatimisen myötä palveluntuottaja voi varautua asiakas- ja potilasturvallisuutta uhkaaviin riskeihin ja jo ennakolta huomata mahdollisia puutteita, epäkohtia ja vaaratilanteita palvelujen tuottamisessa.

Kun kaikki palveluntuottajan toiminnan edellytykset ovat kunnossa ja omavalvonta toimii, niin tehyläisillä ammatinharjoittajilla ja yrittäjillä on paremmat mahdollisuudet onnistua.

Lähtisitkö mukaan Tehyn yrittäjäjaostoon?

Tehyn yrittäjäjaosto kokoaa tehyläiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja vertaistuen äärelle.

Yrittäjäjaosto järjestää opintopäiviä ja webinaareja sekä ottaa kantaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatinharjoittajiin ja yrittäjiin liittyviin asioihin.

Mukaan yrittäjäjaostotoimintaan pääset, kun ilmoitat yrittäjätietosi Tehyyn asiointipalvelun kautta. 

Yrittäjäjaoston tapahtumiin pääset tutustumaan Tehyn tapahtumakalenterin kautta. Lähde mukaan tapaamaan muita tehyläisiä ammatinharjoittajia ja yrittäjiä ja kuulemaan ajankohtaisista asioista!

Oletko miettinyt ryhtymistä sote-alan yrittäjäksi?

Olemme koonneet yhteistyössä Yrittäjäneuvonta Nyanssin kanssa sivustollemme ohjeet yrittäjyyden aloittamiseen. Tehyn jäsenenä pääset lukemaan ohjeet kirjautumalla jäsentunnuksillasi sivustolla oleva linkistä.

Lue lisää Sosterin ruuhkautumisesta Tehy-lehden jutusta.