Hoitajien perusoikeudet 2022: Ei palkkatasa-arvoa, Ei lakko-oikeutta, Ei oikeutta vaihtaa työnantajaa

Ministeri Lindén ilmoitti perjantaina sen, mitä Tehyssä jo osasimme arvatakin: ministeri aloittaa potilasturvallisuuslain – hoitajien pakkotyölain – valmistelun.

Hallitus, joka korostaa, ettei puutu työmarkkina-asioihin, on jälleen rientämässä työnantajien apuun.

Tilanne on kehittymässä siihen, että tällä kertaa hallitus joutuu oikeasti pakottamaan hoitajat työhön, mikäli sopimusta ei ennen lakkoja synny. Sitä ennen haastemiehet tavoittelevat hoitajia tiedoksiantojen kanssa ja pahimmassa tapauksessa poliisit ohjaavat hoitajia töihin, jos tavoittavat heidät. Tämäkö on sivistysvaltion ja tasa-arvon mallimaana pidetyn Suomen näkymä lähitulevaisuudessa sote-sektorilla?

Lainsäädännöllä voidaan yrittää pakottaa hoitajat töihin. Mutta rehellisesti, kuinka kauan näin voidaan toimia ja kuinka kauan Suomen hallitus on valmis tällaista lainsäädäntöä ylläpitämään? Hoitajat kestävät kyllä. Niin kauan, että palkkoja ja työoloja vihdoin lähdetään korjaamaan. Riittävän kauan on jo odotettu.

Korona-ajan ylevät kiitokset, värivalot, aplodit, itsetulostettavat kiitoskortit ja banaanit ovat muuttuneet hoitajien arvosteluksi moraalittomista lakkotoimista. Tämäkään ei yllätä. Kun naisvaltainen matalapalkkainen hoitajien joukko vaatii sitä, mitä heille olisi jo 50 vuotta pitänyt maksaa, se koetaan uhkana.

Hiljainen ja näkymätön on ollut tukijoidemme joukko ay-liikkeen sisällä, vaikka samaan rintamaan voisi yhtyä myös varhaiskasvatuksen opettajat, finanssialan pankkitoimihenkilöt, puhumattakaan palvelualojen naisvaltaista aloista. Jokaisen naisvaltaisen alan tulisi vaatia jäsenilleen samat palkkaoikeudet, joita miesvaltaiset alat ovat nauttineet vuosikymmeniä. Ja yhteiskunnan tulisi tukea tätä kehitystä niin, että työtaisteluita ei tarvittaisi.

Tuen sijaan muutamat ay-liitot ovat jopa kritisoineet hoitajia suojelutyöstä kieltäytymisestä. Kukaan ”kiven heittäjistä” ei älähtänyt, kun joulukuussa 2021 Paperiliitto – miesvaltainen ala – teki saman eli ilmoittivat, että lakonalaiseen kohteeseen ei anneta suojelutyötä. Miesvaltaisen alan työtaistelutoimea ei nähty uhkana lakko-oikeudelle tai kommentoitu kauhistuneena: ”Me emme koskaan vaarantaisi ihmisten henkeä”.

Joulukuussa 2021 Suomen hallitus ei myöskään puuttunut miesvaltaisen alan työmarkkina-asioihin eikä rientänyt säätämään pakkotyölakia. Ja kyllä, silloinkin lakko ja suojelutyöstä kieltäytyminen aiheuttivat hengen ja terveyden vaaraa – ainakin käräjäoikeuden päätöksen mukaan. Lakko uhkasi keskeyttää lämmöntuotannon ja vedenjakelun mm. sairaaloihin.

Hoitajien lakko on kaikin tavoin laillinen. Se on myös rajattu hyvin suppeaksi. Lakko kohdistuu 180 000 hoitajan joukosta vain muutamaan sataan. Hoitajien työtaistelutoimet eivät eroa Paperiliiton toimista. Siitä huolimatta vain hoitajien toimia arvostellaan ay-liikkeen sisällä ja Suomen hallitus puuttuu vain hoitajien työmarkkina-asioihin lainsäädäntötoimin.

Miksi silloin, kun naisvaltainen ala käyttää laillista lakko-oikeutta ja vaatii hallitusohjelmaan kirjatun palkkatasa-arvotavoitteen mukaisia konkreettisia toimia, heidät yritetään kaikin keinoin vaientaa?

Nyt se ei onnistu. Vuonna 2022 hoitajan ääni on vahva. Sisar hento valkoinen on historiaa.