Varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää luottamusmiehiä

Tänä syksynä Tehyn ammattiosastot järjestävät kunnissa luottamusmiesvaalit ja tavoitteena on saada lisää tehyläisiä luottamusmiehiä varhaiskasvatukseen. Jos olet valmis kuuntelemaan ihmisiä ja olet kiinnostunut työpaikkasi olosuhteista, älä epäröi asettautua ehdolle.

Luottamusmies neuvoo ja auttaa työpaikan Tehyn jäseniä työsuhdeasioissa ja neuvottelee työnantajan kanssa. Hän on avainhenkilö siinä, miten työoloja ja työhyvinvointia saadaan parannettua. Tärkeä tehtävä siis!

Tilanne on mielenkiintoinen ja uusi, sillä nyt kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevat varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat ko. työehtosopimuksen suurin ryhmä. Luottamusmiehen työllä on tässä tilanteessa tavallistakin enemmän merkitystä!

Luottamusmies ei ole koskaan yksin, vaan apua ja tukea saa aina. Koulutamme kaikki uudet luottamusmiehet: koulutusta on tarjolla koko luottamusmiestehtävän ajan, valinnasta lähtien. Tehyn asiantuntijat auttavat mielellään kysymyksissä ja epäselvissä tilanteissa. Lisäksi luottamusmiehen tukena on laaja muiden luottamusmiesten verkosto.

Lue lisää luottamusmiehen tehtävästä ja siitä, miten ehdokkaaksi ryhdytään:

Lue myös lastenhoitaja Jonna Vileniuksen blogi luottamusmiehen työstä varhaiskasvatuksessa.