Fler förtroendemän behövs i småbarnspedagogiken

I höst ordnar Tehys fackavdelningar förtroendemannaval i kommunerna och målet är att få fler Tehy-förtroendemän till småbarnspedagogiken. Om du är beredd att lyssna på människor och är intresserad av förhållandena på din arbetsplats ska du utan vidare ställa upp.

Förtroendemannen ger tehyiterna på arbetsplatsen råd och stöd i frågor om anställningsförhållandet samt förhandlar med arbetsgivaren. Hen är en nyckelperson vad beträffar hur förhållandena och välbefinnandet på arbetsplatsen kan förbättras. Viktiga uppgifter, eller hur?

Situationen är intressant och ny, eftersom yrkespersonerna inom småbarnspedagogiken som omfattas av allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunerna (AKTA) nu är den största gruppen i detta kollektivavtal. I den här situationen har förtroendemannens arbete en större betydelse än normalt!

Som förtroendeman är du aldrig ensam: du får alltid hjälp och stöd. Vi utbildar alla nya förtroendemän: vi erbjuder utbildning under hela förtroendeuppdraget, redan från början. Tehys experter hjälper gärna vid frågor och oklara fall. Dessutom har du ett brett nätverk av andra förtroendemän bakom dig.

Läs mer om förtroendemannens uppdrag och om hur du ställer upp som kandidat:

Läs även barnskötaren Jonna Vilenius blogginlägg om förtroendemannens arbete.