Tutustu yksityissektorin uusiin työehtosopimuksiin

Voit tarkistaa, mitä esimerkiksi palkasta, lomista tai työvuoroista on sovittu uudessa työehtosopimuksessa.

Seuraavat yksityissektorin työehtosopimukset ovat valmistuneet ja luettavissa Tehyn verkkosivustolla: 

Neuvottelut ovat kesken Seure henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimuksen ja Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen osalta. Lisäämme uudet työehtosopimukset verkkosivuillemme, kun ne valmistuvat. 

Työehtosopimus määrittelee työn tekemisen ehdot

Työehtosopimus määrittelee, millä ehdoilla työtä tehdään sopimuksen voimassaolon ajan. Työehtosopimuksessa sovitaan esimerkiksi palkasta, lisistä, työvuoroista, lomista ja niin edelleen. Työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää olla maininta työsopimuksessasi.

Luottamusmies apunasi

Jos et tiedä mitä työehtosopimusta työssäsi noudatetaan, voit tarkistaa asian työpaikan luottamusmieheltä. Ja jos haluat kysyä jotakin työehtoihin liittyen, on luottamusmies lähin apusi. Hän tuntee työehtosopimuksen sisällön ja kuinka sitä sovelletaan työssäsi.