Viitteellinen henkilöstötarpeen arviointitaulukko on päivitetty 3.7.2023. Päivityksessä on otettu huomioon vuoden 2023 alusta voimaan tulleet sosiaalihuoltolain asumispalveluja koskevat muutokset. Taulukon soveltamiseen on julkaistu erillinen ohje.

Taulukon avulla lupa- ja valvontaviranomaiset arvioivat yhtenäisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa tarvittavan henkilöstön määrää. Taulukossa esitetyt ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstön suositellut vähimmäismitoitukset perustuvat valvonnan kautta syntyneeseen vakiintuneeseen näkemykseen henkilöstön tarpeesta. Myös palveluntuottajat ja hyvinvointialueet saavat taulukon avulla apua palvelujensa henkilöstömitoituksen arvioimiseen.

Asumispalvelujen henkilöstötarvetta arvioidaan taulukossa asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelujen tarpeen sekä heidän tarvitsemansa muun tuen perusteella. Asiakastyötä tekevän henkilöstön riittävyyttä ei arvioida pelkästään taulukon tuottaman tiedon perusteella, vaan henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi perustuu aina yksikkökohtaiseen kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä muut olosuhteet, kuten toimitilat ja avustavan henkilöstön määrä.

Tutustu päivitettyihin materiaaleihin Valviran sivuilla.