Työpaikkasi luottamusmies on Tehyn jäsenten tärkein etu. Hän on tehyläisten edustaja, jonka puoleen voit aina kääntyä työsuhteeseesi liittyvissä pulmissa.

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa kunta-alalla aina tehyläinen luottamusmies ja yksityisellä puolella joko tehyläinen tai Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n luottamusmies.

Luottamusmies

 • ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia.
 • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla.
 • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.
 • perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille.
 • kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa.
 • neuvottelee paikallisista sopimuksista.
 • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa.
 • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon.
 • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.

Luottamusmiehen tukena ovat alueen järjestöasiantuntija ja liiton asiantuntijat.

Oman luottamusmiehen yhteystiedot

Luottamusmiehen yhteystiedot löydät yleensä työpaikan ilmoitustaululta. Voit myös kysyä asiaa voi tehyläisiltä työkavereilta. Työnantajalla voi olla käytössä myös intranet, josta henkilöstöedustajien tiedot löytyvät.

Löydät oman luottamusmiehen tiedot myös kirjautumalla Tehyn sähköiseen asiointipalveluun. Tiedot löytyvät myös ammattiosaston omilta verkkosivuilta.

Usein myös perehdytysohjelmaan on lisätty luottamusmiehen tiedot tai niitä voi kysyä henkilöstöhallinnosta. Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä myös alueesi järjestöasiantuntijaan.

Luottamusmies yksityissektorilla

Yksityissektorilla Tehy, SuPer ja ERTO tekevät yhteistyötä jäsenen edunvalvonnan hyväksi ja ovat muodostaneet yhteisen neuvottelujärjestön Sote ry:n.

Sote ry solmii

 • Terveyspalvelualan
 • Yksityisen sosiaalipalvelualan
 • Avainta ry:n
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
 • Työterveyslaitoksen työehtosopimukset.

Työehtosopimuksissa on sovittu työntekijöiden oikeudesta valita työpaikalle luottamusmies.

Sote ry:n luottamusmies edustaa vain Tehyn, SuPerin ja ERTOn jäseniä.

Lisäksi Tehy solmii

 • Ensihoitopalvelualan
 • PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n ja Tehy ry:n välisen
 • Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehyn välisen
 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevat työehtosopimukset.
 • Näissä työehtosopimuksissa valitaan tehyläinen luottamusmies.

Yksityissektorin luottamusmiehen valinta

Yksityissektorilla luottamusmies edustaa työpaikalla vain Tehyn / Soten (Tehy, SuPer, ERTO) jäseniä ja auttaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa mm. paikallisista sopimuksista ja on mukana kehittämässä työpaikan asioita.

Henkilöt juttelevat

Jos luottamusmiestä ei ole

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, keskustele työkavereiden kanssa asiasta. Kunta-alalla luottamusmiehen vaaleista vastaa ammattiosasto. Yksityissektorilla luottamusmiehen valintaan vaikuttaa työpaikalla noudatettava työehtosopimus. 

Tehyn, SuPerin ja ERTOn varsinaiset jäsenet valitsevat yhteisen Sote ry:n yksityissektorin luottamusmiehen niillä työpaikoilla, joilla noudatetaan Sote ry:n neuvottelemaa yksityissektorin työehtosopimusta. Muiden yksityissektorin sopimusten osalta noudatetaan työehtosopimuksen ohjeita. Vaalit järjestetään luottamusmiesvaaliohjeen mukaan. 

Tarvittaessa alueen järjestöasiantuntija auttaa luottamusmiesvaalien käynnistämisessä ja epäselvissä tilanteissa.

Luottamusmiehet koulutetaan tehtäväänsä ja kaikissa luottamusmiessopimuksissa on sovittu luottamusmiehen ajankäytöstä ja luottamushenkilökorvauksesta.