Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Toimihenkilöliitto Erto neuvottelevat yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) työehtosopimuksesta. Neuvottelut päättyivät perjantaina tuloksettomina.  Neuvotteluita vauhdittaakseen järjestöt julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa 2.5. kello 13.00 ja päättyy 16.5. kello 13.00.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee koko yksityistä sosiaalipalvelualaa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti eli ylityötä ei tehdä eikä vuoroja vaihdeta.

Myös yksityistä sosiaalipalvelualaa vaivaa kova pula hoitajista ja säästöt ovat kurjistaneet alan henkihieveriin. Tämä näkyy jo hoidon laadussa sekä työntekijöiden jaksamisessa.

Tehy, SuPer ja Erto vaativat palkkauksen ja työehtojen parantamista. Yksityisellä sektorilla palkkataso on jäänyt huomattavasti jälkeen julkisen sektorin palkoista. Palkkaero julkiseen sektoriin on tehtävästä riippuen 150 – 400 euroa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluu erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka työskentelevät vanhusten, lasten ja vammaisten parissa.

Neuvotteluita hoitaa Tehyn, SuPerin ja Erton yhteinen neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajapuolta neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätietoja: Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri, puh 0400 913 230, [email protected]