Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte inom den privata socialservicebranschen

SuPer, Tehy och ERTO, det vill säga Sote r.f., förhandlar den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES). Förhandlingarna avslutades på fredagen utan resultat. Eftersom förhandlingarna inte har framskridit som önskat har SuPer, Tehy och ERTO utlyst förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift inom den privata socialservicebranschen. Förbudet börjar den 2.5. kl.13.00 och slutar den 16.5. kl. 13.00.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller hela den privata socialservicebranschen.

Under ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift arbetar man som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftsförteckningarna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift.

Vårdarbristen drabbar verkligen den privata socialservicebranschen hårt och arbetsgivaren uppvisar inte någon genuin vilja att lösa den gemensamma utmaningen, förklarar förhandlarna för SuPer, Tehy och ERTO.

För att förbättra branschens dragkraft behövs lösningar för förbättrade löner och arbetsvillkor. Lönerna på den privata sektorn släpar betydlig efter lönerna på den kommunala sektorn. Löneskillnaderna är beroende på uppgiften 150 – 400 euro. Den privata socialservicebranschens kollektivavtal omfattar särskilt social- och hälsovårdspersonal som arbetar med äldre, barn och funktionshindrade personer.

Förhandlingarna sköts av den gemensamma förhandlingsorganisationen Sote r.f., som består av SuPer, Tehy och ERTO. På arbetsgivarsidan sköts förhandlingarna av Välmåendebranschen HALI r.f.

Tilläggsinformation: Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, tel 0400 913 230, [email protected]