Väkivalta ei kuulu osaksi hoitotyötä: ohjeet työntekijälle

Työturvallisuus on työnantajan vastuulla. Työntekijänä sinun on tärkeä tietää, että väkivalta ei ole ammatinvalintakysymys. Sinulla on oikeus auttaa ja hoitaa muita ilman, että sinun tarvitsee pelätä. Jokainen uhka- ja väkivaltatilanne on ilmoitettava omalle esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle ja työterveyshuoltoon.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen työntekijät kohtaavat työssään päivittäin väkivaltaa, seksuaalista ahdistelua sekä muuta asiatonta käytöstä. Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa asiaan on vähäiset: virallisten ilmoitusten kirjaaminen, asioiden vieminen oikeuteen. ​

Kuitenkin käytännössä harva ilmoittaa kohtaamaansa väkivaltaa ja ahdistelua. Ilmoittaminen on silti ensisijaisen tärkeää, sillä ilman sitä tilastot näyttävät siltä, kuin väkivaltaa ei olisi. Myös työntekijän oikeusturvan kannalta on tärkeää tehdä ilmoitus. Jokainen ilmoitus menee työnantajalle, jolla on vastuu työturvallisuudesta. 

Jos kohtaat työssäsi väkivaltaa tai sen uhkaa

 • Kerro välittömästi työnantajallesi työpaikalla sattuneesta väkivalta- ja uhkatilanteista ja tee työturvallisuusilmoitus. Varmista, että asiasta tehdään rikosilmoitus.
  • Näin työnantaja saa tietoa siitä, kuinka usein ja millaisia väkivaltatilanteita työpaikalla tapahtuu. 
  • Tiedon perusteella työnantaja voi suunnitella, miten jatkossa ehkäistään vastaavat tapaukset ennalta. 
  • Tiedon perusteella työnantaja myös arvioi, onko tarpeen lisätä tai kohdentaa turvatoimia.
 • Älä jää yksin, tukeudu kollegoihin ja työnantajan tukeen.
 • Hakeudu matalalla kynnyksellä työterveyshuoltoon.
 • Jos väkivallanteosta aiheutuu fyysisiä tai psyykkisiä vammoja, hanki lääkärintodistus.
 • Ole yhteydessä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun. Työsuojeluvaltuutetulta saat apua ja tukea tilanteen selvittämiseen ja jatkotoimiin, jos työnantaja ei ole niihin ryhtynyt.
 • Työpaikalta tulee löytyä ohjeet tilanteen jatkokäsittelyyn. Hyvä jälkihoito on tärkeää työkyvyn ja terveyden turvaamiseksi.

Ennalta ehkäiseminen

 • Huolehdi, että tiedät työpaikan työturvallisuuteen ja väkivaltaan liittyvät toimintaohjeet.
 • Osallistu työnantajan järjestämään koulutukseen ja perehdy annettuihin ohjeisiin.
 • Noudata annettuja ohjeita. Jos annetut ohjeet eivät toimi käytännössä, kerro työnantajalle.
 • Harjoittele ennakolta toimimista vaaratilanteissa.
 • Varmista, että tunnet työpaikan mahdolliset hälytysjärjestelmät ja että osaat käyttää niitä.
 • Kerro väkivalta- ja uhkatilanteesta aina esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle.
 • Tee väkivaltatapahtumasta aina työturvallisuusilmoitus, myös läheltä piti -tilanteista.
 • Ota puheeksi työnantajasi kanssa työväkivallan uhan aiheuttama psykososiaalinen kuormitus.
 • Jos havaitset työpaikalla epäkohtia tai puutteita, joiden takia väkivaltariski lisääntyy, tuo ne työnantajan tietoon.

Teemme työtä sote-alan työntekijöiden turvallisuuden eteen joka päivä. Autamme jäseniämme neuvomalla ja opastamalla, luottamusmiehemme ja asiantuntijamme ovat jäsenten käytössä. Juristimme vievät väkivaltatilanteiden oikeudellisia prosesseja eteenpäin. Jos et vielä ole Tehyn jäsen, liity nyt.

Kuvituskuva

Podcastissa aiheena työn turvallisuus

Tehyn Meidän vuoro -podcastissa kysytään, miksi sosiaali- ja terveysaloilla koetaan niin paljon väkivaltaa, väkivallan uhkaa ja häirintää? Aiheesta puhuvat kehitysvammapsykiatrian yksikössä työskentelevä lähihoitaja Heidi Salminen, ensihoitaja Jarno Pirkkalainen ja työväkivallan erityisasiantuntija Jutta Karvonen.