Tehyn varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax: Kisa osaavista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista kiihtyy

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax on huolissaan kunta-alan vetovoimasta ja siitä saadaanko jatkossa tarpeeksi sosiaali- ja terveysalalle koulutettua työvoimaa.

Kuvateksti
kuva: iStock

Alan vetovoimaisuuteen on kiinnitettävä paljon huomiota, sillä koulutukseen ja työn vaativuuteen nähden matala palkkataso ja rankat työolot vaikuttavat siihen, että alan vaihto ei ole harvinaista.

Vetovoimaisuuteen vaikuttaa myös se, että valitettavasti viime vuosina on vähennetty hoitotyön johtajia ja lähiesimiehiä. Tämä on ristiriitaista tilanteessa, jossa koko sote-järjestelmä on suuressa muutoksessa.

- Sote-palveluiden laatuun vaikuttavat erityisesti koulutus ja osaaminen. Valitettavasti päättäjienkin taholta on kuultu viime vuosina, kuinka alalle haluttaisiin työvoimaa erilaisten pikakoulutusten avulla. Tämä ei tuota laadukasta hoitoa ja jopa lisää kustannuksia, Brax sanoo.

Pitkään jatkunut vellominen erityisesti sote-uudistuksen etenemisessä lisää työpaikoilla osaltaan epävarmuutta tulevaisuudesta, kuormittaa ja saa ammattilaisia harkitsemaan alan vaihtoa.

Myös työelämän viime aikaiset heikennykset ovat omiaan työntämään osaajia muille aloille.  Esimerkkinä voi mainita työaikalain uudistuksen, joka mm. mahdollistaa laajemman jaksotyön käytön ja hankaloittaa naisvaltaisen alan työntekijöiden elämää. Jaksotyötä voidaan pitää eräänlaisena työn ja työajan halpuutuksena, joka on myös tasa-arvon kannalta ongelmallista.

- On erikoista, että sosiaali- ja terveysalalla ympärivuorokautiseen toimintaan on pitänyt kehittää työntekijän kannalta näitä erityisen huonoja työaikajärjestelyjä. Miksi tällä alalla ei voisi olla samantyyppisiä vuorotyön määräyksiä ja korvauksia kuin miesvaltaisilla teollisuuden aloilla, pohtii Brax.

Parhaillaan keskustellaan paljon myös työn murroksesta, joka vaikuttaa sosiaali- ja terveysalaan voimakkaasti. Erityisesti robotiikka ja digitalisaatio ovat tekijöitä, jotka toisaalta voivat helpottaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten arkea, mutta toisaalta vaativat entistä enemmän myös tekniikan alan osaamista ja vuoropuhelua teknologiaosaajien ja hoitotyön ammattilaisten välilllä.

Tehyn hallitusohjelmatavoitteissa puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista, laadusta, osaamisesta, johtamisesta ja työelämän tasa-arvosta. Kaikissa kohdissa on petraamisen varaa. Poliittisella päättäjällä on herätyksen aika.

Brax osallistuu tänään ja huomenna Oulussa pidettävään Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaariin Pohjoisen Foorumiin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisää avainsanoista Tehy.fi/avainsanat
 

Lisätietoja: Tehyn varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax, gsm 0400 920 729