Tehyn selvitys 2014 sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta ja henkilöstöjärjestelyistä

Tehy selvittää joka vuosi pääluottamusmiehille lähetetyn kyselyn avulla kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa ja henkilöstöjärjestelyjä. Tämän vuoden selvityksestä käy ilmi, että sijaisten ja eläkeläisten käyttö on vähentynyt edellisvuodesta.
 
Pääluottamusmiesten arvioiden mukaan suurin osa vastanneiden organisaatioista (80 %) supistaa toimintaansa kesäaikana. Supistusten laajuus on samaa tasoa edelliskesään verrattuna. Supistusten kesto on keskimäärin kahdesta kuuteen viikkoa.
 
Toiminnan supistukset kohdistuvat erikoissairaanhoidossa erityisesti kirurgian, psykiatrian, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä naistentautien alueille. Perusterveydenhuollossa sulut kohdistuvat eniten vastaanottotoimintaan, neuvolatoimintaan, hammashuoltoon, fysioterapiaan ja mielenterveystoimistoihin. Myös päivähoidossa on toiminnan sulkuja.
 
- Selvityksessä ei löytynyt kovin suuria alueellisia eroja siinä miten toimintoja supistetaan. Sen sijaan valtakunnallisesti on pulaa nimenomaan lyhytaikaisista keikkalaisista, sanoo selvityksen tehnyt Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.
 
Syynä kesäajan toiminnan supistuksiin on kesälomakauden lisäksi potilaiden vähäisempi määrä erityisesti ns. kiireettömän hoidon piirissä. Päivystys toimii kesällä useimmiten normaalisti, mutta joillakin paikkakunnilla sitä saatetaan keskittää.
 
- Toisaalta taloudellinen taantuma ja säästöpaineet vaikuttavat siihen miten toimintoja pidetään auki. Organisaatioissa harkitaan tarkkaan palkattavien sijaisten määrää ja joissakin paikoissa on kielto rekrytoida uusia työntekijöitä.
 
Rekrytointikiellot vaikuttavat siihen, että työvoimaa on saatavilla, mutta sitä ei palkata niin paljon kuin aiemmin. Myös eläkeläisiä käytetään entistä vähemmän työvoimana, sillä tänä vuonna vastanneista 16 % kertoi eläkeläisten käytöstä, kun viime vuonna sama luku oli 23 %.
 
- Viime vuonna 46 prosentissa pääluottamusmiesten vastauksista arvioitiin pulan hoitohenkilökunnasta olevan syynä toimintojen supistukseen. Tänä vuonna vastanneista ainoastaan 19 prosenttia vastanneista arvioi pulan hoitohenkilökunnasta olevan syynä tähän. Olen erittäin huolissani tästä tilanteesta, sillä jos sijaisia ei palkata, joutuu vakihenkilöstö entistä lujemmalle.
 
Selvityksen mukaan eniten on pulaa sairaanhoitajista, lähihoitajista, röntgenhoitajista ja bioanalyytikoista. Flinkman arvioi, että tänä vuonna on alkanut esiintyä entistä enemmän sosiaali- ja terveysalan työvoiman osalta ns. kohtaanto-ongelmaa.
 
- Monin paikoin tarvitaan rekrytoitavilta hoitajilta erityisosaamista ja kokemusta ja voi olla, että tällaista työvoimaa ei ole esimerkiksi alueellisesti saatavilla.  Myös vetovoimaiset työpaikat houkuttelevat työntekijöitä. Onhan selvää, että kaikki menevät töihin mieluummin työpaikkaan, jossa on esimerkiksi hyvä johtamiskulttuuri kuin työpaikkaan, jossa työn organisointi ja johtaminen ei toimi.
 
Työpaikan vetovoimaisuuteen vaikuttavat myös työjärjestelyt. Positiivista kehitystä näyttäisi olevan ylitöiden vähentyminen, sillä 22 % vastanneista ilmoitti ylitöistä. Viime vuonna tehdyssä selvityksessä ylitöitä käytettiin poikkeuksellisen paljon, sillä 31 % vastanneista ilmoitti ylitöistä. Kaksi vuotta sitten ylitöitä teettivät 19 % vastanneiden organisaatioista.
 
- Jos ylitöitä on liikaa niin vaarana on henkilöstön loppuun palaminen. Tällöin sairauspoissaolot lisääntyvät. On muistettava, että ylityöhön ei ole pakko suostua, sillä siihen tarvitaan työntekijän lupa. Työnantajan velvollisuus on järjestää tarvittava työvoima ja ns. varahenkilöstöjärjestelmä auttaakin tilanteisiin, joissa tarvitaan äkillistä työvoimaa erityisesti lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.
 
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on kerännyt tietoa kesäajan toiminnasta yli 20 vuoden ajan vuodesta 1991 alkaen. Vuoden 2014 kyselyyn vastasi 110 pääluottamusmiestä. Vastauksia saatiin koko Suomen alueelta.
 
Kalvosarja: 
Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014
 
Lisätietoja:
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, gsm 0400 968 324
 
Vuoden 2013 selvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta ja henkilöstöjärjelyistä löytyy tästä.