Tehyn kesäaikaselvitys: Sote-uudistus ja säästöt vaikuttavat rekrytointihalukkuuteen

Tehy selvittää joka vuosi pääluottamusmiehille lähetetyn kyselyn avulla kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa ja henkilöstöjärjestelyjä. Päteviä sijaisia on tämän vuoden kyselyn mukaan helpompi saada, koska kaikkiaan työvoimatilanne on pahimmista sijaispulavuosista helpottanut.

Kuvateksti
Kuvituskuva: Lehtikuva

- Sijaispulan helpottuminen saattaa johtua siitä, että sote-uudistukseen valmistauduttaessa kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit tekevät rekrytointeja varovasti. Lisäksi säästösyyt ja tiukka taloudellinen tilanne vaikuttavat mahdollisuuksiin palkata lisähenkilöstöä, sanoo selvityksen tehnyt Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Kaikissa sairaanhoitopiireissä on pulaa erityisesti lyhytaikaisista keikkalaisista. Eniten on pulaa sairaanhoitajista, lähi- ja perushoitajista sekä lääkäreistä.

- Yleisin syy sijaispulaan on se, että koulutettuja sijaisia ei ole tarjolla. Sen sijaan vakituisiin toimiin ja virkoihin on riittänyt hakijoita. Myös opiskelijoita palkataan hieman aiempia kesiä vähemmän. Tämä johtuu siitä, että vastavalmistuneita ja kokeneita sijaisia on paremmin saatavilla, Flinkman sanoo.

Suurin syy sulkuihin ja toiminnan supistamiseen olivat vuosilomat (62 % vastanneista) ja vakiintunut tapa (57 % vastanneista).  Myös säästösyyt (55 %) ja palveluiden vähäisempi kysyntä (42 % ) aiheuttavat sulkuja ja toiminnan supistamista.

- Valtaosa vastaajista ilmoitti, että työpaikka ei lomauta henkilöstöä tänä kesänä, mikä on tietysti hyvä asia.

Tämä viittaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ei tarvitse sulkea tai supistaa toimintaansa niin paljon kuin aiemmin.

Pääluottamusmiesten arvion mukaan suurin osa (80 %) sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä supistaa toimintaansa kesällä. Supistusten laajuus on keskimäärin kahdesta kuuteen viikkoa kuten aiempinakin kesinä.  

Toiminnan supistukset kohdistuvat erikoissairaanhoidossa erityisesti kirurgian, psykiatrian, lastentautien, sisätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien alueille. Perusterveydenhuollossa eniten sulkuja ja toiminnan supistamista tehdään vastaanottotoiminnassa (lääkärin-, hoitajan- ja ajanvarausvastaanotot), neuvolatoiminnassa, hammashoidossa, varhaiskasvatuksessa sekä fysioterapiassa.

Tehy on kerännyt tietoa kesäajan toiminnasta yli 20 vuoden ajan vuodesta 1991 alkaen. Tämän vuoden Tehyn kesäaikaselvitykseen vastasi 110 kuntasektorin pääluottamusmiestä. Kysely lähetettiin 236 pääluottamusmiehelle, joten vastausprosentiksi muodostui  47. 

Kolmasosa pääluottamusmiehistä ilmoitti edustavansa henkilöstöä, johon kuuluu yli 1000 koulutettua hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää.  Yleisin organisaation väestöpohja, jolle pääluottamusmiehet ilmoittivat organisaationsa tuottavan palveluja, oli 20 000-49 000 asukasta.

Lisätietoja: Mervi Flinkman, gsm 0400 968 324