Tehyn hallitusohjelmatavoitteet: Keskiössä luottamus tulevaisuuteen, osaaminen ja tasa-arvo

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on julkaissut tavoitteensa seuraavaan hallitusohjelmaan.

-Tehy tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun koulutetun hoitohenkilöstön äänen. Tavoitteet seuraavalle hallitukselle on tiivistetty neljään kokonaisuuteen. Avainsanoina ovat luottamus, yhdenvertaisuus, osaaminen, laatu, johtaminen ja tutkittu tieto. Nämä teemat ohjaavat toivottavasti myös tulevien päättäjien työskentelyä, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo. 
 
”Tehyn neljä pointtia uudelle hallitukselle” keskittyvät hyvinvointiyhteiskunnan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, tuloksellisuuteen ja johtamiseen sekä tasa-arvoon. 
 
-Hyvinvointiyhteiskuntaan ja sen palvelulupaukseen on voitava luottaa. Sosiaali- ja terveyspoliittisen päätöksenteon pitää olla pitkäjänteistä ja nojata asiantuntijatietoon. Hallitusohjelmatavoitteissa nostetaan vahvasti esiin myös korkeatasoinen, työelämän tarpeita vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus. Alan koulutukseen tarvitaan lisää valtakunnallista suunnitelmallisuutta ja ohjausta. Sosiaali- ja terveysalan haasteet eivät tule ratkeamaan koulutustasoa madaltamalla, sanoo Vesivalo. 
 
Seuraavan hallituksen tulee kiinnittää erityistä huomiota sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen ja tuloksellisuuden paranemiseen. Johtamisen on uudistuttava, jotta esimerkiksi sote-uudistus voi onnistua käytännössä.  
 
-Erittäin tärkeä kokonaisuus tulevan hallituksen ohjelman kannalta on työ miesten ja naisten välisen tasa-arvon puolesta. Tehy taistelee jatkossakin naisvaltaisten alojen ja naisten työmarkkina-aseman puolesta. Miesten ja naisten palkkaerojen on kavennuttava seuraavalla hallituskaudella, vaatii Vesivalo. 
 
Tehyn neljä pointtia uudelle hallitukselle:
 
1. Hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupaukseen pitää voida luottaa myös tulevaisuudessa. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen kansalaisen perustuslaillinen oikeus. Niiden taso ja toteutuminen pitää varmistaa yksiselitteisesti ja yhdenvertaisesti. Hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupaus on määriteltävä. Sote-päätöksenteko ei saa perustua mielipiteisiin tai tuntemuksiin, vaan tutkittuun asiantuntijatietoon päätöksen vaikutuksista. 
 
2. Sosiaali- ja terveysalan haasteet eivät ratkea koulutustasoa laskemalla.
 
Korkeatasoiseen osaamiseen on panostettava ja koulutuksen pitää vastata työelämän tarpeita. Alan koulutukseen tarvitaan lisää valtakunnallista suunnitelmallisuutta ja ohjausta, vähemmän osaoptimointia. Vastuun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ohjauksesta ja rahoituksesta tulee olla yhdessä ministeriössä.
 
3. Tuloksellinen toiminta sosiaali- ja terveysalalla edellyttää hyvää johtamista.
 
Johtamistehtäviin tarvitaan parhaat osaajat. Johtamisen on uudistuttava, jotta sote-uudistus onnistuu. Alan suurin henkilöstöryhmä on koulutettu hoitohenkilöstö. Sen johtaminen ja esimiestehtävät vaativat osaamisen, koulutuksen ja työn sisällön tuntevia johtajia eri tasoilla. Kun henkilöstö otetaan mukaan päätöksentekoon ja uudistuksiin, myös tuloksellisuus paranee. 
 
4. Työ miesten ja naisten välisen tasa-arvon puolesta yhteiskunnassa jatkuu.
 
Miesten ja naisten palkkaerojen on kavennuttava niin, että keskimääräinen ero on enintään 10 % hallituskauden lopussa. Tasa-arvo ja samapalkkaisuus etenevät nostamalla koulutetun hoitohenkilöstön palkkoja vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta. Isien osuutta perhevapaista tulee lisätä. 
 
Tehyn neljä pointtia uudelle hallitukselle  -esite löytyy linkistä: http://www.tehy.fi/medialle/esitteet-ja-kampanjat/.
 
Lisätietoja: 
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn toimialajohtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848
Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist, gsm 040 588 3431