Tehyn 30-vuotishistoria valmistui: Palkka ja tasa-arvo naisvaltaisen alan edunvalvonnan ytimessä

Koulutettua hoitohenkilöstöä edustava Tehy täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Järjestön taival näiden kolmen vuosikymmenen ajalta on koottu historiateokseksi ”Tahdon asia, Tehy 1982 - 2012”. Historian on kirjoittanut historiantutkija Mikko Laakso. Historiateos julkistettiin tänään juhlaseminaarissa Helsingissä.

Tehyn tarina vuosilta 1982 - 2012 on ennen kaikkea kertomus suomalaisten työssä käyvien naisten joukkoliikkeestä. Järjestön vaiheet kiinnittyvät historiassa yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Teoksen punaisena lankana on kaksi teemaa - joukkovoima ja yhdenvertaisuus. Ammattijärjestö-toiminta ja sen onnistuminen nojaa aina joukkovoimaan. Yhdenvertaisuus on taas Tehyssä merkinnyt monia asioita: oikeudenmukaista palkkausta suhteessa työn vaativuuteen, sukupuolten välistä työelämän tasa-arvoa sekä ammatillista asemaa ja arvostusta sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä.

Hoitohenkilöstön edunvalvonta käynnistyi 1960-luvulla

1960-luvulta alkanut yhteiskunnallinen muutos  – kaupungistuminen ja naisten ansiotyön yleistyminen, on vaikuttanut Tehyn historiaan. Teoksessa todetaan työnantajan tuolloin panneen merkille hoitohenkilöstön perustavanlaatuisen asennemuutoksen, sillä aiemmin palkkaneuvottelussa oli palkkaan suhtauduttu lähinnä  ”kutsumustyöntekijälle maksettavana korvauksena”.  Vuoden 1963 alussa TVK-lehti kirjoittikin hoitajajärjestöjen vaativan  ”jälkeen- jääneiden palkkojen huomattavaa korottamista sairaanhoitajan koulutuksen, työmäärän ja työn vastuullisuuden huomioon ottaen”. 

Koulutetun hoitohenkilöstön järjestelmällinen edunvalvonta käynnistyi 1960-luvulla, siis vuosia ennen Tehyn perustamista vuonna 1982 . Hoitohenkilökunnalla ei ollut tuolloin lakko-oikeutta eikä sopimus- ja neuvottelujärjestelmää. Niinpä vuoden 1968 neljä viikkoa kestänyt lakko oli laiton. Julkinen valta eikä myöskään yleisö suhtautunut kovin suopeasti lakkoon.

Naisvaltaisen alan palkkauksen ja työolojen parantaminen ei ole ollut helppoa vaan edunvalvonnan tavoitteita on jouduttu aika ajoin edistämään myöhemminkin työtaisteluiden avulla.  Heti Tehyn perustamisen jälkeen, vuonna 1983 toteutetun hoitohenkilöstön lakon ansiosta palkat paranivat selvästi. Vaikeana laman aikana vuonna 1995 toteutettiin torjuntataisteluun verrattavissa oleva lakko. 

Tuoreessa muistissa on vuoden 2007 palkkataistelu, jolloin Tehyn työtaistelu-uhka – lähes 13 000 hoitajan allekirjoittama lupaus irtisanoutua tehtävästään – johti eduskunnassa ns. potilasturvalain säätämiseen. Lakia ei kuitenkaan tarvittu, sillä 19. marraskuuta 2007 hyväksyttiin ns. Tehy-pöytäkirja. Työtaistelu-uhka eli operaatio Tahdon asia kohotti reilusti hoitoalan palkkoja sopimuskaudella (19.11.2007 – 31.12.2011).

Tehyn toiminnan keskiössä on ollut palkkakysymyksen ohella vahvasti esillä ammatillinen edunvalvonta, jonka tavoitteena on ollut koulutetun hoitohenkilöstön aseman ja arvostuksen vahvistaminen yhteiskunnassa. Eri vuosikymmeninä haasteena ovat olleet mm. alan koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen, terveydenhuollon johtaminen, palvelujärjestelmien muutokset ja ammatinharjoittamista säätelevä lainsäädäntö.

Tahdon asialla jatkossakin

Historiateos jakautuu kolmen vuosikymmenen mukaisesti pääteemoihin: Tehyn perustamisprosessi ja 1980-luvun vaiheikkaat vuodet, 1990-luvun lama, 2000-luvun menestyksekäs edunvalvonta sekä katsaus tulevaisuuden näkymiin.

Vaikka Tehy on vuonna 2012 sekä vaikutusvoimaltaan että jäsenmäärältään (153 000 jäsentä) aivan erilainen järjestö kuin kolme vuosikymmentä sitten ja hoitohenkilöstön työmarkkina-asema näyttää tulevaisuudessa vahvalta, edunvalvonnan haasteet ovat historiateoksen mukaan pysyneet vuosien varrella hämmästyttävän samanlaisina. 

Monet kirjan 80- ja 90-lukujen aikaisesta toiminnasta kertovat otsikot saattaisivat olla aivan yhtä käyttökelpoisia nykyäänkin:  ”Työelämän muutokset lakon taustalla”,  ”Palkkatavoitteet korkealle”, ”Johtosääntökiistat kärjistyvät”,   ”Neuvottelu-järjestelmä osasyyllinen lakkoon”, ”Naiset laittomaan lakkoon”. 

Ohjausryhmänä Tehyn historiatoimikunta 

Tehyn hallitus päätti keväällä 2009, että juhlavuotta varten kirjoitetaan Tehyn historia perustamisesta nykypäivään. Samana syksynä hallitus asetti työtä koordinoimaan Tehyn historiatoimikunnan. Sen puheenjohtajaksi kutsuttiin pitkään Tehyn useita luottamustoimia hoitanut ja puheenjohtajana vuosina 1989-97 toiminut Raija Hukkamäki ja jäseniksi järjestön eri luottamustehtäviä pitkään hoitaneet Ilkka Pernu, Ritva Pesonen, Marja-Liisa Pylväs ja Liisa Terävä ja toimikunnan sihteeriksi Tarja Tuominen Tehyn toimistosta. Historiaa kirjoittamaan valittiin Oy Spiritus Historiae Ab:stä historiantutkija Mikko Laakso.

Teoksen kansikuva on kuvattu syksyllä 2007  Vaasassa, jossa järjestettiin yksi monista Tehyn silloiseen palkkataisteluun  liittyneistä mielenosoituksista. Puhuttelevan kuvan on ottanut valokuvaaja Mikko Lehtimäki ja se julkaistiin ensimmäisen kerran Tehy-lehden 18/2007  kansikuvana otsikolla ”Tehy marssii muutokseen”.

Tehyn historiateoksesta on mahdollisuus tilata arvostelukappale sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Lisätietoja: 
Tehyn jäsenyys ja järjestötoimialan johtaja Kirsti Viljakainen, gsm 040 595 1976
Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist, gsm 040 588 3431

Liitteet

  • Tiivistelmä Tahdon asia, Tehy 1982 – 2012 (164 kB)
  • Kansikuva Tahdon asia, Tehy 1982 – 2012 –kirjasta (5.0 MB)
    (Valokuvan on ottanut valokuvaaja Mikko Lehtimäki)
  • Tehyn puheenjohtajan Jaana Laitinen-Pesolan pitämä puhe juhlaseminaarissa (98 kB)
  • Tehyn juhlatunnus (71 kB)