Tehy: Varhaiskasvatuslain valmistelu on keskeytettävä

Eduskunta käsittelee parhaillaan varhaiskasvatuslakia, joka muuttaisi varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta siten, että lastenhoitajien määrä vähenisi tuntuvasti. Lastenhoitajia edustavat ammattijärjestöt Tehy, JHL, Jyty, SuPer ja Talentia osoittavat tänään eduskuntatalolla klo 13-15 mieltä lakiesitystä vastaan.Varhaiskasvatuslain valmistelu on Tehyn mielestä keskeytettävä. Toteutuessaan esitys vaikeuttaisi varhaiskasvatuksen arkea merkittävästi eikä korjaisi millään tavoin jo nyt liian suuria ryhmäkokoja tai liian vähäistä henkilökunnan määrää.

Lastenhoitajien vähenemisen myötä varhaiskasvatuksessa on yhä vähemmän mahdollisuuksia vanhempien tärkeimmiksi kokemiin asioihin eli turvallisuuteen, läsnäoloon ja syliin. Tämä ongelma korostuu erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Lisäksi lastenhoitaja/lähihoitajan osaaminen on tärkeää mm. hygieniassa, ravitsemuksessa ja lasten lääkehoidossa. Tätä osaamista tarvitaan päiväkodeissa yhä enemmän, kun esimerkiksi lasten diabetes on yleistynyt.

Lakiesityksen myötä jopa 9 000 lastenhoitajaa on jäämässä työttömäksi. Myös KT Kuntatyönantajat on huolissaan työttömyyden uhkasta.

Tehyn mielestä varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö on uudistettava, mutta lastenhoitajia edustavien järjestöjen näkemyksiä ei ole huomioitu lainvalmistelussa.

Tehyläiset ovat marssineet tänään ulos työpaikoiltaan ja ulosmarssi kestää kello 18 asti. Mielenilmauksen aikana pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen varhaiskasvatuksessa työskentelevät Tehyn jäsenet eivät ole töissä. Mielenilmaus koskee yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkoja ja siinä ovat mukana myös muut lastenhoitajia edustavat ammattijärjestöt.